เนื้อเพลง Oh My God คำอ่านไทย Mark Ronson feat Lily Allen

Time on your side that will never end
( ไทม ออน ยุร ไซด แดท วิล เนฝเวอะ เอ็นด)
The most beautiful thing you can ever spend
(เดอะ โมซท บยูทิฟุล ธิง ยู แค็น เอฝเออะ ซเพ็นด)
But you work in a shirt with your name tag on it
(บัท ยู เวิค อิน อะ เฌิท วิฑ ยุร เนม แท็ก ออน หนิด)
Drifting apart like a plate tectonic
(ดริฟทิง อะพาท ไลค เก เพล๊ท เท็คทอนอิค)
It don’t matter to me
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ ทู มี)
Cos all I wanted to be
(คอซ ซอร์ ไอ ว็อนท ทู บี)
Was a million miles from here
(วอส ซา มีลยัน ไมล ฟร็อม เฮียร)
Somewhere more familiar
(ซัมแวร์ โม ฟะมีลเยอะ)
Too much time spent dragging the past up
(ทู มัช ไทม ซเพ็นท แดรกกิ้ง เดอะ พาซท อัพ)
I didn’t see you not looking when I messed up
(ไอ ดิ๊นอิน ซี ยู น็อท ลุคอิง ฮเว็น นาย เม็ซ อัพ)
Settling down in your early twenties
(เซตทลิง เดาน อิน ยุร เออลิ ทเวนทีสฺ)
S*cked more blood than a backstreet dentist
(เอส *cked โม บลัด แฑ็น อะ แบคสตีท เดนทิซท)
It don’t matter to me
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ ทู มี)
Cos all I wanted to be
(คอซ ซอร์ ไอ ว็อนท ทู บี)
Is a million miles from here
(อีส ซา มีลยัน ไมล ฟร็อม เฮียร)
Somewhere more familiar
(ซัมแวร์ โม ฟะมีลเยอะ)
Oh my god I can’t believe it
(โอ มาย ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอ็นด โอ มาย ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอ็นด โอ มาย ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอ็นด โอ มาย ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
Great rulers make for greater glory
(กเรท รูลเออะ เมค ฟอ กเรทเออะ กโลริ)
The only thing growing is our history
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง กโรอิง อีส เอ๊า ฮีซโทะริ)
Knock me down I’ll get right back up again
(น็อค มี เดาน แอล เก็ท ไรท แบ็ค อัพ อะเกน)
I’ll come back stronger than a powered up Pac-Man
(แอล คัม แบ็ค สตองเกอร์ แฑ็น อะ เพาเออะ อัพ แพค แม็น)
It don’t matter to me
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ ทู มี)
Cos all I wanted to be
(คอซ ซอร์ ไอ ว็อนท ทู บี)
Was a million miles from here
(วอส ซา มีลยัน ไมล ฟร็อม เฮียร)
Somewhere more familiar
(ซัมแวร์ โม ฟะมีลเยอะ)
Oh my god, I can’t believe it
(โอ มาย ก็อด , ไอ แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอ็นด โอ มาย ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอ็นด โอ มาย ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอ็นด โอ มาย ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)

[Instrumental Break]
([ อินซทรุเมนแท็ล บเรค ])

Oh my, god I can’t believe it
(โอ มาย , ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอ็นด โอ มาย ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอ็นด โอ มาย ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
And oh my god I can’t believe it
(แอ็นด โอ มาย ก็อด ดาย แค็นท บิลีฝ อิท)
I’ve never been this far away from home
(แอฝ เนฝเวอะ บีน ดีซ ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh My God คำอ่านไทย Mark Ronson feat Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น