เนื้อเพลง Screamer คำอ่านไทย Good Charlotte

Communication is a lot like the wind
( ค็อมยูนิเคฌัน อีส ซา ล็อท ไลค เดอะ วินด)
When I speak it’s like no one understands
(ฮเว็น นาย ซพีค อิทซ ไลค โน วัน อันเดิซแทนด)
And I’m left with empty hands forever, I can’t speak
(แอ็นด แอม เล็ฟท วิฑ เอมทิ แฮ็นด เฟาะเรฝเออะ , ไอ แค็นท ซพีค)
So many things I’ll never learn
(โซ เมนอิ ธิง แอล เนฝเวอะ เลิน)
You can’t cross bridges that your burn
(ยู แค็นท คร็อซ บริจ แดท ยุร เบิน)

Why is life such an issue in your mind?
(ฮไว อีส ไลฟ ซัช แอน อีฌยุ อิน ยุร ไมนด)
Why are the answers to my problems hard to find?
(ฮไว อาร์ ดิ อานเซอะ ทู มาย พรอบเล็ม ฮาด ทู ไฟนด)
So hard to find!
(โซ ฮาด ทู ไฟนด !)
So hard to find!
(โซ ฮาด ทู ไฟนด !)

Don’t forget to buckle when you fall
(ด้อนท์ เฟาะเกท ทู บัคเคิล ฮเว็น ยู ฟอล)
Beneath the pressure of the seconds
(บินีธ เดอะ พเรฌเออะ อ็อฝ เดอะ เซคอันด)
When your life became a screamer
(ฮเว็น ยุร ไลฟ บิเคม อะ ซครีมเออะ)
Staring at the sea, things become so small
(ซแทริง แอ็ท เดอะ ซี , ธิง บิคัม โซ ซมอล)
I want movies of my dreams and pictures on my wall
(ไอ ว็อนท มูวี่ อ็อฝ มาย ดรีม แซน พีคเชอะ ออน มาย วอล)
Pictures on my wall
(พีคเชอะ ออน มาย วอล)

Why is life such an issue in your mind?
(ฮไว อีส ไลฟ ซัช แอน อีฌยุ อิน ยุร ไมนด)
Why are the answers to my problems hard to find?
(ฮไว อาร์ ดิ อานเซอะ ทู มาย พรอบเล็ม ฮาด ทู ไฟนด)
So hard to find!
(โซ ฮาด ทู ไฟนด !)
So hard to find!
(โซ ฮาด ทู ไฟนด !)

You say that I’m a dreamer
(ยู เซ แดท แอม มา ดรีมเออะ)
I say you’re a non-believer
(ไอ เซ ยัวร์ อะ น็อน บิลีฝเฝอะ)
Take out the light
(เทค เอ้า เดอะ ไลท)
Take out the light, start screamin’
(เทค เอ้า เดอะ ไลท , ซทาท สครีมมิน)

I’m dreaming, I’m a dreamer
(แอม ดรีมมิง , แอม มา ดรีมเออะ)
No one believes me
(โน วัน บิลีฝ มี)
And you don’t either
(แอ็นด ยู ด้อนท์ อีเฑอะ)
Don’t tell me what to do
(ด้อนท์ เท็ล มี ว็อท ทู ดู)

Take out the light
(เทค เอ้า เดอะ ไลท)
Take out the light
(เทค เอ้า เดอะ ไลท)
Take out the light
(เทค เอ้า เดอะ ไลท)
Take out the light, start screamin’
(เทค เอ้า เดอะ ไลท , ซทาท สครีมมิน)

Take out the light
(เทค เอ้า เดอะ ไลท)
Take out the light
(เทค เอ้า เดอะ ไลท)
Take out the light
(เทค เอ้า เดอะ ไลท)
Take out the light, start screamin’
(เทค เอ้า เดอะ ไลท , ซทาท สครีมมิน)

Take out the light, start screamin’
(เทค เอ้า เดอะ ไลท , ซทาท สครีมมิน)
Take out the light, start screamin’
(เทค เอ้า เดอะ ไลท , ซทาท สครีมมิน)
Take out the light, start screamin’
(เทค เอ้า เดอะ ไลท , ซทาท สครีมมิน)
Yeah

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Screamer คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น