เนื้อเพลง It’s a Sin คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[Twenty seconds and counting…
( [ ทเวนทิ เซคอันด แซน เค๊าติง)
… t minus fifteen seconds, ten seconds and counting …]
(ที ไมนัซ ฟีฟทีน เซคอันด , เท็น เซคอันด แซน เค๊าติง ])

When I look back upon my life
(ฮเว็น นาย ลุค แบ็ค อุพอน มาย ไลฟ)
It’s always with a sense of shame
(อิทซ ออลเว วิฑ อะ เซ็นซ อ็อฝ เฌม)
I’ve always been the one to blame
(แอฝ ออลเว บีน ดิ วัน ทู บเลม)
For everything I long to do
(ฟอ เอ๊วี่ติง ไอ ล็อง ทู ดู)
No matter when or where or who
(โน แมทเทอะ ฮเว็น ออ ฮแว ออ ฮู)
Has one thing in common, too
(แฮ็ส วัน ธิง อิน คอมมัน , ทู)

It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
(อิทซ ซา , อิทซ ซา , อิทซ ซา , อิทซ ซา ซิน)
It’s a sin
(อิทซ ซา ซิน)
Everything I’ve ever done
(เอ๊วี่ติง แอฝ เอฝเออะ ดัน)
Everything I ever do
(เอ๊วี่ติง ไอ เอฝเออะ ดู)
Every place I’ve ever been
(เอฝริ พเลซ แอฝ เอฝเออะ บีน)
Everywhere I’m going to
(เอวี่แวร์ แอม โกอิ้ง ทู)
It’s a sin
(อิทซ ซา ซิน)

At school they taught me how to be
(แอ็ท ซคูล เด ทอท มี เฮา ทู บี)
So pure in thought and word and deed
(โซ พยูร อิน ธอท แอ็นด เวิด แอ็นด ดี)
They didn’t quite succeed
(เด ดิ๊นอิน คไวท ซัคซีด)
For everything I long to do
(ฟอ เอ๊วี่ติง ไอ ล็อง ทู ดู)
No matter when or where or who
(โน แมทเทอะ ฮเว็น ออ ฮแว ออ ฮู)
Has one thing in common, too
(แฮ็ส วัน ธิง อิน คอมมัน , ทู)

It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
(อิทซ ซา , อิทซ ซา , อิทซ ซา , อิทซ ซา ซิน)
It’s a sin
(อิทซ ซา ซิน)
Everything I’ve ever done
(เอ๊วี่ติง แอฝ เอฝเออะ ดัน)
Everything I ever do
(เอ๊วี่ติง ไอ เอฝเออะ ดู)
Every place I’ve ever been
(เอฝริ พเลซ แอฝ เอฝเออะ บีน)
Everywhere I’m going to
(เอวี่แวร์ แอม โกอิ้ง ทู)
It’s a sin
(อิทซ ซา ซิน)

Father, forgive me, I tried not to do it
(ฟาเฑอะ , เฟาะกีฝ มี , ไอ ทไร น็อท ทู ดู อิท)
Turned over a new leaf, then tore right through it
(เทิน โอเฝอะ รา นยู ลีฟ , เด็น โท ไรท ธรู อิท)
Whatever you taught me, I didn’t believe it
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ทอท มี , ไอ ดิ๊นอิน บิลีฝ อิท)
Father, you fought me, ’cause I didn’t care
(ฟาเฑอะ , ยู ฟอท มี , คอส ไอ ดิ๊นอิน แค)
And I still don’t understand
(แอ็นด ดาย ซทิล ด้อนท์ อันเดิซแทนด)

So I look back upon my life
(โซ ไอ ลุค แบ็ค อุพอน มาย ไลฟ)
Forever with a sense of shame
(เฟาะเรฝเออะ วิฑ อะ เซ็นซ อ็อฝ เฌม)
I’ve always been the one to blame
(แอฝ ออลเว บีน ดิ วัน ทู บเลม)
For everything I long to do
(ฟอ เอ๊วี่ติง ไอ ล็อง ทู ดู)
No matter when or where or who
(โน แมทเทอะ ฮเว็น ออ ฮแว ออ ฮู)
Has one thing in common, too
(แฮ็ส วัน ธิง อิน คอมมัน , ทู)

It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
(อิทซ ซา , อิทซ ซา , อิทซ ซา , อิทซ ซา ซิน)
It’s a sin
(อิทซ ซา ซิน)
Everything I’ve ever done
(เอ๊วี่ติง แอฝ เอฝเออะ ดัน)
Everything I ever do
(เอ๊วี่ติง ไอ เอฝเออะ ดู)
Every place I’ve ever been
(เอฝริ พเลซ แอฝ เอฝเออะ บีน)
Everywhere I’m going to – it’s a sin
(เอวี่แวร์ แอม โกอิ้ง ทู อิทซ ซา ซิน)
It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
(อิทซ ซา , อิทซ ซา , อิทซ ซา , อิทซ ซา ซิน)
It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
(อิทซ ซา , อิทซ ซา , อิทซ ซา , อิทซ ซา ซิน)

[Confiteor Deo omnipotenti vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione,
([ Confiteor Deo omnipotenti vobis fratres , เควีย peccavi nimis cogitatione ,)
verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa]
(verbo , opere et omissione , mea culpa , mea culpa , mea แมคซิมะ culpa ])

[Zero!]
([ สีโร ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s a Sin คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น