เนื้อเพลง Russian Roulette คำอ่านไทย Van Morrison

Take it or leave it I’ve heard it been said
( เทค อิท ออ ลีฝ อิท แอฝ เฮิด ดิท บีน เซ็ด)
All this Spring fever’s just way over my head
(ออล ดีซ ซพริง ฟีเฝอะ จัซท เว โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Stealing my moments, taking up all my time
(สติลลิงมาย โมเม็นท , เทคอิง อัพ ออล มาย ไทม)
It’s playing Russian Roulette with my mind
(อิทซ พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท วิฑ มาย ไมนด)

It’s none of my business baby just what’s going on
(อิทซ นัน อ็อฝ มาย บีสเน็ซ เบบิ จัซท ว็อท โกอิ้ง ออน)
I’m not going to wait till somebody throw me a bone
(แอม น็อท โกอิ้ง ทู เวท ทิล ซัมบอดี้ ตโร มี อะ บอน)
I’m way out on a limb now, and nothing seems to rhyme
(แอม เว เอ้า ออน อะ ลิม เนา , แอ็นด นัธอิง ซีม ทู ไรม)
It’s playing Russian Roulette with my mind
(อิทซ พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท วิฑ มาย ไมนด)

I think that you’ve caught on, that you’ve been used and all
(ไอ ธิงค แดท ยู๊ฟ คอท ออน , แดท ยู๊ฟ บีน ยูซ แอ็นด ออล)
I’m going down New Orleans, I’ve got to see Dr. John
(แอม โกอิ้ง เดาน นยู โอรีอินสฺ , แอฝ ก็อท ทู ซี เดทเออะ จอน)
Got my mojo working everything will be fine
(ก็อท มาย โมโจ้ เวิคกิง เอ๊วี่ติง วิล บี ไฟน)
Stop playing Russian Roulette with my mind
(ซท็อพ พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท วิฑ มาย ไมนด)

It’s not easy baby when everything starts getting out of control
(อิทซ น็อท อีสอิ เบบิ ฮเว็น เอ๊วี่ติง ซทาท เกดดดิ้ง เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
Hang on your hat now, hang on to your soul
(แฮ็ง ออน ยุร แฮ็ท เนา , แฮ็ง ออน ทู ยุร โซล)
Don’t worry baby, I wanna throw you the line
(ด้อนท์ เวอริ เบบิ , ไอ วอนนา ตโร ยู เดอะ ไลน)
They’re playing Russian Roulette with your mind
(เดรว พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท วิฑ ยุร ไมนด)

Too many hustlers, I’ve been here before
(ทู เมนอิ ฮัซเลอะ , แอฝ บีน เฮียร บิโฟ)
None of them really know just who that you are
(นัน อ็อฝ เฑ็ม ริแอ็ลลิ โน จัซท ฮู แดท ยู อาร์)
Everything gets contracted and space gets confined
(เอ๊วี่ติง เก็ท คอนทแร็คท แอ็นด ซเพซ เก็ท คอนไฟน)
They’re playing Russian Roulette with your mind
(เดรว พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท วิฑ ยุร ไมนด)

They’re playing Russian Roulette
(เดรว พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท)
They’re playing Russian Roulette
(เดรว พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท)
They’re playing Russian Roulette with your mind
(เดรว พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท วิฑ ยุร ไมนด)

They’re playing Russian Roulette
(เดรว พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท)
They’re playing Russian Roulette
(เดรว พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท)
They’re playing Russian Roulette with your mind
(เดรว พเลนิ่ง รัฌแอ็น รูเลท วิฑ ยุร ไมนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Russian Roulette คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น