เนื้อเพลง Deep Down คำอ่านไทย C21

Drifting in a tide of emotion my state of minds
( ดริฟทิง อิน อะ ไทด อ็อฝ อิโมฌัน มาย ซเทท อ็อฝ ไมนด)
got me spinning round upside down
(ก็อท มี สปินนิ่ง เรานด อัพไซต์ เดาน)
I’m tumbling to the ground ahh yeah
(แอม ทัมบริง ทู เดอะ กเรานด อา เย่)
and everytime I call you up to communicate my feelings
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ไอ คอล ยู อัพ ทู ค็อมยูนิเคท มาย ฟีลอิง)
you just back me out scream and shout
(ยู จัซท แบ็ค มี เอ้า ซครีม แอ็นด เฌาท)
now your out of control ahh yeah
(เนา ยุร เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล อา เย่)

Ain’t crazy ain’t strange
(เอน คเรสิ เอน ซทเรนจ)
how our lifes are rearranged
(เฮา เอ๊า ไลฟ แซร์ รีโอเรง)
things will never be the same again no
(ธิง วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม อะเกน โน)

Deep down can you hear what I’m saying
(ดีพ เดาน แค็น ยู เฮีย ว็อท แอม เซอิง)
I found that there’s another waying
(ไอ เฟานด แดท แดร์ แอะนัธเออะ wayings)
right now can you hear what I’m saying
(ไรท เนา แค็น ยู เฮีย ว็อท แอม เซอิง)
deep down deep down
(ดีพ เดาน ดีพ เดาน)
deep down there’s a word that describes it
(ดีพ เดาน แดร์ ซา เวิด แดท ดิซไครบ ซิท)
somehow I guess I’ll never find it
(ซัมฮาว ไอ เก็ซ แอล เนฝเวอะ ไฟนด ดิท)
deep down deep down
(ดีพ เดาน ดีพ เดาน)

Guess I’ll just ponder on my thought’s
(เก็ซ แอล จัซท พอนเดอะ ออน มาย ธอท)
just like the night before
(จัซท ไลค เดอะ ไนท บิโฟ)
all the love we use to share
(ออล เดอะ ลัฝ วี ยูซ ทู แฌ)
it’s killing me that you don’t care ahh yeah
(อิทซ คีลลิง มี แดท ยู ด้อนท์ แค อา เย่)
it’s gonna be a long road with twists and turns, lessons learnt, bridges burnt
(อิทซ กอนนะ บี อะ ล็อง โรด วิฑ ทวิซท แซน เทิน , เล๊ซซั่น เลินท , บริจ เบินท)
I guess it’s just the way it goes ahh yeah
(ไอ เก็ซ อิทซ จัซท เดอะ เว อิท โกซ อา เย่)

Ain’t crazy ain’t strange
(เอน คเรสิ เอน ซทเรนจ)
how our lifes are rearranged
(เฮา เอ๊า ไลฟ แซร์ รีโอเรง)
things will never be the same again no
(ธิง วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม อะเกน โน)

Deep down can you hear what I’m saying
(ดีพ เดาน แค็น ยู เฮีย ว็อท แอม เซอิง)
I found that there’s another way[ing]
(ไอ เฟานด แดท แดร์ แอะนัธเออะ เว [ อิง ])
right now can you hear what I’m saying
(ไรท เนา แค็น ยู เฮีย ว็อท แอม เซอิง)
deep down deep down
(ดีพ เดาน ดีพ เดาน)
deep down there’s a word that describes it
(ดีพ เดาน แดร์ ซา เวิด แดท ดิซไครบ ซิท)
somehow I guess I’ll never find it
(ซัมฮาว ไอ เก็ซ แอล เนฝเวอะ ไฟนด ดิท)
deep down deep down
(ดีพ เดาน ดีพ เดาน)

Deep down deep deep down
(ดีพ เดาน ดีพ ดีพ เดาน)
deep down there’s a word that describes it
(ดีพ เดาน แดร์ ซา เวิด แดท ดิซไครบ ซิท)
somehow I guess I’ll never find it
(ซัมฮาว ไอ เก็ซ แอล เนฝเวอะ ไฟนด ดิท)
deep down deep down
(ดีพ เดาน ดีพ เดาน)
deep down deep deep down
(ดีพ เดาน ดีพ ดีพ เดาน)

Deep down there’s a word that describes it
(ดีพ เดาน แดร์ ซา เวิด แดท ดิซไครบ ซิท)
somehow I guess I’ll never find it
(ซัมฮาว ไอ เก็ซ แอล เนฝเวอะ ไฟนด ดิท)
deep down deep down deep deep down
(ดีพ เดาน ดีพ เดาน ดีพ ดีพ เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deep Down คำอ่านไทย C21

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น