เนื้อเพลง Raining Men คำอ่านไทย Rihanna feat Nicki Minaj

Eenie, meenie, minie, mo
( อีนี่ , มีนี่ , มีนี่ , โม)
Get ya by ya, by ya toe
(เก็ท ยา ไบ ยา , ไบ ยา โท)
If ya want to let him go
(อิฟ ยา ว็อนท ทู เล็ท ฮิม โก)

[Rihanna Chorus]
([ รีอานน่า โครัซ ])
Ladies don’t worry cause they got plenty more
(เลดิส ด้อนท์ เวอริ คอส เด ก็อท พเลนทิ โม)
They are falling like the rain so we ain’t running out
(เด อาร์ ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Falling like the rain so we ain’t running out
(ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Falling like the rain so we ain’t running out
(ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Oh its raining men girl what you worry ’bout
(โอ อิทซ เรนนิงเม็น เกิล ว็อท ยู เวอริ เบาท)

Who you think you getting with that high let me freak ya
(ฮู ยู ธิงค ยู เกดดดิ้ง วิฑ แดท ไฮ เล็ท มี ฟรีค ยา)
You got me mistaken if you thinking you gonna get it easy
(ยู ก็อท มี มิซเทคเอ็น อิฟ ยู ติ้งกิง ยู กอนนะ เก็ท ดิธ อีสอิ)
First of all you need to know that I’m no the one
(เฟิซท อ็อฝ ออล ยู นีด ทู โน แดท แอม โน ดิ วัน)
Think you getting something baby, you ain’t getting none
(ธิงค ยู เกดดดิ้ง ซัมติง เบบิ , ยู เอน เกดดดิ้ง นัน)
All you need to know that I’m a 2 times five
(ออล ยู นีด ทู โน แดท แอม มา ทู ไทม ไฟฝ)
Load it, cock it, aim it baby, boom bye bye
(โลด ดิท , ค็อค อิท , เอม อิท เบบิ , บูม ไบ ไบ)
Set your standards lower boy you’re aiming too high
(เซ็ท ยุร ซแทนเอิด โลเออะ บอย ยัวร์ เอมิง ทู ไฮ)
Matter of fact your friend looks better so [huh] good bye
(แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท ยุร ฟเร็นด ลุค เบทเทอะ โซ [ ฮู ] เกิด ไบ)

Eenie, meenie, minie, mo
(อีนี่ , มีนี่ , มีนี่ , โม)
Get ya by ya, by ya toe
(เก็ท ยา ไบ ยา , ไบ ยา โท)
If ya want to let him go
(อิฟ ยา ว็อนท ทู เล็ท ฮิม โก)

Ladies don’t worry cause they got plenty more
(เลดิส ด้อนท์ เวอริ คอส เด ก็อท พเลนทิ โม)
They are falling like the rain so we ain’t running out
(เด อาร์ ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Falling like the rain so we ain’t running out
(ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Falling like the rain so we ain’t running out
(ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Oh its raining men girl what you worry ’bout
(โอ อิทซ เรนนิงเม็น เกิล ว็อท ยู เวอริ เบาท)

Oh yeah yeah
(โอ เย่ เย่)
Oh woah woah
(โอ ว้าว ว้าว)
Oh yeah yeah
(โอ เย่ เย่)
Oh woah woah
(โอ ว้าว ว้าว)
Oh yeah yeah
(โอ เย่ เย่)
Oh woah woah
(โอ ว้าว ว้าว)
Oh yeah yeah yeah, oh woah woah woah
(โอ เย่ เย่ เย่ , โอ ว้าว ว้าว ว้าว)

[Nicki Minaj]
([ นิคกี มินาจ ])
Ex-ex-excuse me but who are you, fixing the bee
(เอ็คซ เอ็คซ เอ็คซคยูซ มี บัท ฮู อาร์ ยู , ฟีคซิงส เดอะ บี)
Let them muthaf-cker know there’s plenty fish in the sea
(เล็ท เฑ็ม muthaf cker โน แดร์ พเลนทิ ฟิฌ อิน เดอะ ซี)
And you sweating me cause I got the tightest hoe
(แอ็นด ยู sweatings มี คอส ไอ ก็อท เดอะ tightest โฮ)
But I couldn’t find that thing with a microscope
(บัท ไอ คูดซึ่น ไฟนด แดท ธิง วิฑ อะ ไมคโระซโคพ)
Give me dom dom-da-da-da-da-da-dom-dom-dom
(กิฝ มี ดัม ดัม ดา ดา ดา ดา ดา ดัม ดัม ดัม)
I ain’t tripping on your money, money, long, long, long
(ไอ เอน ทริพพิง ออน ยุร มันอิ , มันอิ , ล็อง , ล็อง , ล็อง)
Got my own TV production company
(ก็อท มาย โอน ทีวี พโระดัคฌัน คัมพะนิ)
So tell her bout it hit me, silly
(โซ เท็ล เฮอ เบาท ดิธ ฮิท มี , ซีลลิ)
Anyway Ri-Ri what rhymes with your name freely?
(เอนอิเว Ri Ri ว็อท ไรม วิฑ ยุร เนม ฟรีลิ)
Money got you vacationing in Chile
(มันอิ ก็อท ยู vacationings อิน Chile)
Don’t you wanna sit on the [?] like really really really?
(ด้อนท์ ยู วอนนา ซิท ออน เดอะ [ ] ไลค ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ)
No for real, really?
(โน ฟอ ริแอ็ล , ริแอ็ลลิ)
Laid down on the beach they be feeding me cat-fishes
(เลด เดาน ออน เดอะ บีช เด บี ฟรีดดิง มี แค็ท ฟิตเชช)
Cause it’s raining men, fat b*tches
(คอส อิทซ เรนนิงเม็น , แฟ็ท บี *tches)

[Rihanna]
([ รีอานน่า ])
Ladies don’t worry cause they got plenty more
(เลดิส ด้อนท์ เวอริ คอส เด ก็อท พเลนทิ โม)
They are falling like the rain so we ain’t running out
(เด อาร์ ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Falling like the rain so we ain’t running out
(ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Falling like the rain so we ain’t running out
(ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Oh its raining men girl what you worry ’bout
(โอ อิทซ เรนนิงเม็น เกิล ว็อท ยู เวอริ เบาท)

Oh yeah yeah
(โอ เย่ เย่)
Oh woah woah
(โอ ว้าว ว้าว)
Oh yeah yeah
(โอ เย่ เย่)
Oh woah woah
(โอ ว้าว ว้าว)
Oh yeah yeah
(โอ เย่ เย่)
Oh woah woah
(โอ ว้าว ว้าว)
Oh yeah yeah yeah, oh woah woah woah
(โอ เย่ เย่ เย่ , โอ ว้าว ว้าว ว้าว)

I said ay, outta my way, with my ladies
(ไอ เซ็ด ไอ , เอ๊าตา มาย เว , วิฑ มาย เลดิส)
Got it big, living good, doing big things
(ก็อท ดิธ บิก , ลีฝอิง เกิด , ดูอิง บิก ธิง)
Dancing don’t pay, player keep the money, I can buy my own brain
(แด็นซิง ด้อนท์ เพ , เพย์เยอร์ คีพ เดอะ มันอิ , ไอ แค็น ไบ มาย โอน บเรน)
Up in the club, see me coming,
(อัพ อิน เดอะ คลับ , ซี มี คัมอิง ,)
dime a dozen so it don’t mean nothing to me
(ไดม อะ ดออเซน โซ อิท ด้อนท์ มีน นัธอิง ทู มี)
And I ain’t even worry bout you cause there’s plenty more fish in the sea
(แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น เวอริ เบาท ยู คอส แดร์ พเลนทิ โม ฟิฌ อิน เดอะ ซี)

Eenie, meenie, minie, mo
(อีนี่ , มีนี่ , มีนี่ , โม)
Get ya by ya, by ya toe
(เก็ท ยา ไบ ยา , ไบ ยา โท)
If ya want to let him go
(อิฟ ยา ว็อนท ทู เล็ท ฮิม โก)

Ladies don’t worry cause they got plenty more
(เลดิส ด้อนท์ เวอริ คอส เด ก็อท พเลนทิ โม)
They are falling like the rain so we ain’t running out
(เด อาร์ ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Falling like the rain so we ain’t running out
(ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Falling like the rain so we ain’t running out
(ฟ๊อลิง ไลค เดอะ เรน โซ วี เอน รันนิง เอ้า)
Oh its raining men girl what you worry ’bout
(โอ อิทซ เรนนิงเม็น เกิล ว็อท ยู เวอริ เบาท)

Oh yeah yeah [yeah]
(โอ เย่ เย่ [ เย่ ])
Oh woah woah [woah]
(โอ ว้าว ว้าว [ ว้าว ])
Oh yeah yeah [yeah]
(โอ เย่ เย่ [ เย่ ])
Oh woah woah
(โอ ว้าว ว้าว)
Oh yeah yeah [yeah]
(โอ เย่ เย่ [ เย่ ])
Oh woah woah
(โอ ว้าว ว้าว)
Oh yeah yeah yeah, oh woah woah woah [x2]
(โอ เย่ เย่ เย่ , โอ ว้าว ว้าว ว้าว [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Raining Men คำอ่านไทย Rihanna feat Nicki Minaj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น