เนื้อเพลง Stand By Your Side คำอ่านไทย Celine Dion

I cry and you comfort me
( ไอ คไร แอ็นด ยู คัมเฟิท มี)
I’m lost and you hear my scream
(แอม ล็อซท แอ็นด ยู เฮีย มาย ซครีม)
So its..
(โซ อิทซ)
Hard to watch you fallin
(ฮาด ทู ว็อช ยู แฟลลิน)
When you run so deep in me
(ฮเว็น ยู รัน โซ ดีพ อิน มี)
You live in me
(ยู ไลฝ อิน มี)

Gonna stand by your side now
(กอนนะ ซแท็นด ไบ ยุร ไซด เนา)
Lemme kiss all your tears away
(เลมมี คิซ ซอร์ ยุร เทีย อะเว)
You can stay in my arms now
(ยู แค็น ซเท อิน มาย อาม เนา)
And I know I can make you believe
(แอ็นด ดาย โน ไอ แค็น เมค ยู บิลีฝ)
Again…
(อะเกน)

I walk but you can run though fire
(ไอ วอค บัท ยู แค็น รัน โธ ไฟร)
I search for reasons and baby you inspire
(ไอ เซิช ฟอ รี๊ซั่น แซน เบบิ ยู อินซไพร)
But I … I know somebody hurt you
(บัท ไอ ไอ โน ซัมบอดี้ เฮิท ยู)
And I know you really need a friend
(แอ็นด ดาย โน ยู ริแอ็ลลิ นีด อะ ฟเร็นด)
Well you can take my hand
(เว็ล ยู แค็น เทค มาย แฮ็นด)

Gonna stand by your side now
(กอนนะ ซแท็นด ไบ ยุร ไซด เนา)
Lemme kiss all your tears away
(เลมมี คิซ ซอร์ ยุร เทีย อะเว)
You can stay in my arms now
(ยู แค็น ซเท อิน มาย อาม เนา)
And I know I can make you believe
(แอ็นด ดาย โน ไอ แค็น เมค ยู บิลีฝ)
Again…
(อะเกน)

When you feel like you can’t go on
(ฮเว็น ยู ฟีล ไลค ยู แค็นท โก ออน)
Don’t you know you’ll never walk alone
(ด้อนท์ ยู โน โยว เนฝเวอะ วอค อะโลน)
You live in me
(ยู ไลฝ อิน มี)

Gonna stand by your side now
(กอนนะ ซแท็นด ไบ ยุร ไซด เนา)
Lemme kiss all your tears away
(เลมมี คิซ ซอร์ ยุร เทีย อะเว)
You can stay in my arms now
(ยู แค็น ซเท อิน มาย อาม เนา)
And I know I can make you believe
(แอ็นด ดาย โน ไอ แค็น เมค ยู บิลีฝ)
Again…
(อะเกน)

I’m gonna stand [oawww]
(แอม กอนนะ ซแท็นด [ oawww ])
Stand by your side [oooooo]
(ซแท็นด ไบ ยุร ไซด [ อู้ ])
Kiss all your tears [I wanna stand]
(คิซ ซอร์ ยุร เทีย [ ไอ วอนนา ซแท็นด ])
Away tonight [I wanna stand by your side]
(อะเว ทุไนท [ ไอ วอนนา ซแท็นด ไบ ยุร ไซด ])
I’m gonna stand [gonna look in your eyes]
(แอม กอนนะ ซแท็นด [ กอนนะ ลุค อิน ยุร ไอ ])
stand by your side
(ซแท็นด ไบ ยุร ไซด)
make you believe [see ya smiling]
(เมค ยู บิลีฝ [ ซี ยา ซไมลอิง ])
again [see ya smiling]
(อะเกน [ ซี ยา ซไมลอิง ])
see ya smiling again
(ซี ยา ซไมลอิง อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand By Your Side คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น