เนื้อเพลง Complicated คำอ่านไทย Rihanna

You’re not easy to love
( ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ)
You’re not easy to love, no
(ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ , โน)
You’re not easy to love
(ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ)
You’re not easy to love, no
(ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ , โน)

Why is everything with you so complicated
(ฮไว อีส เอ๊วี่ติง วิฑ ยู โซ คอมพลิเคท)
Why do you make it hard to love you
(ฮไว ดู ยู เมค อิท ฮาด ทู ลัฝ ยู)
Oh I hate it
(โอ ไอ เฮท อิท)
Cos if you really wanna be alone
(คอซ อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา บี อะโลน)
I will throw my hands up cos baby I tried
(ไอ วิล ตโร มาย แฮ็นด อัพ คอซ เบบิ ไอ ทไร)
But everyday with you is so complicated
(บัท เอวี่เดย์ วิฑ ยู อีส โซ คอมพลิเคท)
Oh why
(โอ ฮไว)

Sometimes I get you
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท ยู)
Sometimes I don’t understand
(ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Sometimes I love you
(ซัมไทม์ ซาย ลัฝ ยู)
Sometimes it’s you I can’t stand
(ซัมไทม์ อิทซ ยู ไอ แค็นท ซแท็นด)
Sometimes I wanna hug you
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา ฮัก ยู)
Sometimes I wanna push you away
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา พุฌ ยู อะเว)
Most times I wanna kiss you
(โมซท ไทม ซาย วอนนา คิซ ยู)
Other times punch you in the face
(อัฑเออะ ไทม พันช ยู อิน เดอะ เฟซ)
Cos every minute you start switching up
(คอซ เอฝริ มินยูท ยู ซทาท สวิทชิง อัพ)
And you say things like you don’t give a f*ck
(แอ็นด ยู เซ ธิง ไลค ยู ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Then I say I’m through with you
(เด็น นาย เซ แอม ธรู วิฑ ยู)
Take my heart from you
(เทค มาย ฮาท ฟร็อม ยู)
And you come running after me and baby I’m back with you
(แอ็นด ยู คัม รันนิง อาฟเทอะ มี แอ็นด เบบิ แอม แบ็ค วิฑ ยู)

Oh, you’re not easy to love
(โอ , ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ)
You’re not easy to love, no
(ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ , โน)
You’re not easy to love
(ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ)
You’re not easy to love, no
(ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ , โน)

Why is everyday with you so complicated
(ฮไว อีส เอวี่เดย์ วิฑ ยู โซ คอมพลิเคท)
Why do you make it hard to love you
(ฮไว ดู ยู เมค อิท ฮาด ทู ลัฝ ยู)
Oh I hate it
(โอ ไอ เฮท อิท)
Cos if you really wanna be alone
(คอซ อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา บี อะโลน)
I, will throw my hands up cos baby I tried
(ไอ , วิล ตโร มาย แฮ็นด อัพ คอซ เบบิ ไอ ทไร)
But everyday with you is so complicated
(บัท เอวี่เดย์ วิฑ ยู อีส โซ คอมพลิเคท)
Oh why
(โอ ฮไว)

Sometimes I catch you
(ซัมไทม์ ซาย แค็ช ยู)
Sometimes you get away
(ซัมไทม์ ยู เก็ท อะเว)
Sometimes I read you
(ซัมไทม์ ซาย เร็ด ยู)
Other times I’m like where are you on the page
(อัฑเออะ ไทม แอม ไลค ฮแว อาร์ ยู ออน เดอะ เพจ)
Sometimes I feel like we will be together forever
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค วี วิล บี ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)
But you’re so complicated
(บัท ยัวร์ โซ คอมพลิเคท)
My heart knows better
(มาย ฮาท โน เบทเทอะ)

Why is everyday with you so complicated
(ฮไว อีส เอวี่เดย์ วิฑ ยู โซ คอมพลิเคท)
Why do you make it hard to love you
(ฮไว ดู ยู เมค อิท ฮาด ทู ลัฝ ยู)
Oh I hate it
(โอ ไอ เฮท อิท)
Cos if you really wanna be alone
(คอซ อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา บี อะโลน)
I, will throw my hands up cos baby I tried
(ไอ , วิล ตโร มาย แฮ็นด อัพ คอซ เบบิ ไอ ทไร)
Everyday with you is so complicated
(เอวี่เดย์ วิฑ ยู อีส โซ คอมพลิเคท)
Oh why
(โอ ฮไว)

I’ma stick around just a little while longer
(แอมอา ซทิค อะเรานด จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล ลองเงอ)
Just to make sure that you’re really sure
(จัซท ทู เมค ฌุร แดท ยัวร์ ริแอ็ลลิ ฌุร)
You like sleeping alone
(ยู ไลค ซลีพพิง อะโลน)
I’ma stick around just a little while longer
(แอมอา ซทิค อะเรานด จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล ลองเงอ)
Just to make sure that you’re really sure
(จัซท ทู เมค ฌุร แดท ยัวร์ ริแอ็ลลิ ฌุร)
You like sleeping alone
(ยู ไลค ซลีพพิง อะโลน)

Why is everyday with you so complicated
(ฮไว อีส เอวี่เดย์ วิฑ ยู โซ คอมพลิเคท)
Why do you make it hard to love you
(ฮไว ดู ยู เมค อิท ฮาด ทู ลัฝ ยู)
Oh I hate it
(โอ ไอ เฮท อิท)
Cos if you really wanna be alone
(คอซ อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา บี อะโลน)
I, will throw my hands up cos baby I tried
(ไอ , วิล ตโร มาย แฮ็นด อัพ คอซ เบบิ ไอ ทไร)
Everyday with you is so complicated
(เอวี่เดย์ วิฑ ยู อีส โซ คอมพลิเคท)
Oh why
(โอ ฮไว)

You’re not easy to love
(ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ)
You’re not easy to love, no
(ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ , โน)
You’re not easy to love
(ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ)
You’re not easy to love, no
(ยัวร์ น็อท อีสอิ ทู ลัฝ , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Complicated คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น