เนื้อเพลง I’m in Love คำอ่านไทย Fabrizio Faniello

No matter what they say now I’m in love,
( โน แมทเทอะ ว็อท เด เซ เนา แอม อิน ลัฝ ,)
I do it my own way cause I’m in love,
(ไอ ดู อิท มาย โอน เว คอส แอม อิน ลัฝ ,)
And I can’t keep that song out of my mind,
(แอ็นด ดาย แค็นท คีพ แดท ซ็อง เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด ,)
whistling that silly tune all the time.
(ฮวีซลิง แดท ซีลลิ ทยูน ออล เดอะ ไทม)

[whistle] … I’m in love
([ วิสเทิ่ล ] แอม อิน ลัฝ)

No matter what they say, I don’t care,
(โน แมทเทอะ ว็อท เด เซ , ไอ ด้อนท์ แค ,)
I whistle any way everywhere,
(ไอ วิสเทิ่ล เอนอิ เว เอวี่แวร์ ,)
I wrote this little song on my own,
(ไอ โรท ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง ออน มาย โอน ,)
She said that I’m a genius; I’m in love,
(ชี เซ็ด แดท แอม มา จีนยัซ ; แอม อิน ลัฝ ,)

My friends say that I’m crazy, I’m just fine,
(มาย ฟเร็นด เซ แดท แอม คเรสิ , แอม จัซท ไฟน ,)
My neighbours stair at me, never mind,
(มาย เนเบอะ ซแท แรท มี , เนฝเวอะ ไมนด ,)
Cause every time this sweetness of her smile,
(คอส เอฝริ ไทม ดีซ ซวีทเน็ซ อ็อฝ เฮอ ซไมล ,)
My supersonic girl, I’m in love.
(มาย ซยูเพอะซอนอิค เกิล , แอม อิน ลัฝ)

No matter what they say now I’m in love,
(โน แมทเทอะ ว็อท เด เซ เนา แอม อิน ลัฝ ,)
I do it my own way cause I’m in love,
(ไอ ดู อิท มาย โอน เว คอส แอม อิน ลัฝ ,)
And I can keep that song out of my mind,
(แอ็นด ดาย แค็น คีพ แดท ซ็อง เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด ,)
Whistling that silly tune all the time.
(ฮวีซลิง แดท ซีลลิ ทยูน ออล เดอะ ไทม)

[whistle] … I’m in love.
([ วิสเทิ่ล ] แอม อิน ลัฝ)

No matter what they say, I don’t care,
(โน แมทเทอะ ว็อท เด เซ , ไอ ด้อนท์ แค ,)
I whistle any way, everywhere,
(ไอ วิสเทิ่ล เอนอิ เว , เอวี่แวร์ ,)
I wrote this little song on my own,
(ไอ โรท ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง ออน มาย โอน ,)
She said that I’m a genius; I’m in love,
(ชี เซ็ด แดท แอม มา จีนยัซ ; แอม อิน ลัฝ ,)

My friends say that I’m crazy, I’m just fine,
(มาย ฟเร็นด เซ แดท แอม คเรสิ , แอม จัซท ไฟน ,)
My neighbours stair at me, never mind,
(มาย เนเบอะ ซแท แรท มี , เนฝเวอะ ไมนด ,)
Cause every time this sweetness of her smile,
(คอส เอฝริ ไทม ดีซ ซวีทเน็ซ อ็อฝ เฮอ ซไมล ,)
My supersonic girl, I’m in love.
(มาย ซยูเพอะซอนอิค เกิล , แอม อิน ลัฝ)

No matter what they say now I’m in love,
(โน แมทเทอะ ว็อท เด เซ เนา แอม อิน ลัฝ ,)
I do it my own way cause I’m in love,
(ไอ ดู อิท มาย โอน เว คอส แอม อิน ลัฝ ,)
And I can keep that song out of my mind,
(แอ็นด ดาย แค็น คีพ แดท ซ็อง เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด ,)
Wistling that silly tune all the time.
(Wistlings แดท ซีลลิ ทยูน ออล เดอะ ไทม)

[whistle] … Ooh, I’m in love.
([ วิสเทิ่ล ] อู้ , แอม อิน ลัฝ)

My friends say that I’m crazy, I’m just fine,
(มาย ฟเร็นด เซ แดท แอม คเรสิ , แอม จัซท ไฟน ,)
My neighbours stair at me, never mind,
(มาย เนเบอะ ซแท แรท มี , เนฝเวอะ ไมนด ,)
Cause every time this sweetness of her smile,
(คอส เอฝริ ไทม ดีซ ซวีทเน็ซ อ็อฝ เฮอ ซไมล ,)
My supersonic girl, I’m in love.
(มาย ซยูเพอะซอนอิค เกิล , แอม อิน ลัฝ)

No matter what they say now I’m in love,
(โน แมทเทอะ ว็อท เด เซ เนา แอม อิน ลัฝ ,)
I do it my own way cause I’m in love,
(ไอ ดู อิท มาย โอน เว คอส แอม อิน ลัฝ ,)
And I can keep that song out of my mind,
(แอ็นด ดาย แค็น คีพ แดท ซ็อง เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด ,)
Wistling that silly tune all the time.
(Wistlings แดท ซีลลิ ทยูน ออล เดอะ ไทม)

[whistle] … I’m in love.
([ วิสเทิ่ล ] แอม อิน ลัฝ)

Ooh, I’m in love.
(อู้ , แอม อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m in Love คำอ่านไทย Fabrizio Faniello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น