เนื้อเพลง T & P Combo คำอ่านไทย 311

Music: Mahoney/Wills; Lyrics: Hexum/Martinez
( มยูสิค : Mahoney/วิล ; ลีริค : เฮกซัม /Martinez)

People sing about the coming of spring
(พี๊เพิ่ล ซิง อะเบาท เดอะ คัมอิง อ็อฝ ซพริง)
But what is comin’ down around it’s snow or it’s rain
(บัท ว็อท อีส คัมอิน เดาน อะเรานด อิทซ ซโน ออ อิทซ เรน)
It’s insane and i’m still in the same gang
(อิทซ อินเซน แอ็นด แอม ซทิล อิน เดอะ เซม แก็ง)
The way the weather act’s it’s a shame ok
(เดอะ เว เดอะ เวฑเออะ แอ็คท อิทซ ซา เฌม โอเค)
Badder behavior in our sh*t is flavor
(แบดเดอ บิเฮฟเยอะ อิน เอ๊า ฌะ *ที อีส ฟเลเฝอะ)
Grandiose endeavors yes the quest is greater
(กแรนดิโอซ เอ็นเดฝเออะ เย็ซ เดอะ คเว็ซท อีส กเรทเออะ)
Make no mistake i know the time and i wake
(เมค โน มิซเทค ไก โน เดอะ ไทม แอ็นด ดาย เวค)
I slip only when p-nut gets me baked from that shake
(ไอ ซลิพ โอ๊นลี่ ฮเว็น พี นัท เก็ท มี บากคฺ ฟร็อม แดท เฌค)

Yeah you can’t f*ck with this
(เย่ ยู แค็นท เอฟ *ck วิฑ ดีซ)
You’re walter middy don’t take it as a dis
(ยัวร์ วอลเตอร์ มีดดิ ด้อนท์ เทค อิท แอ็ส ซา ดิซ)
But the fantasy has got to end this minute
(บัท เดอะ แฟนทะซิ แฮ็ส ก็อท ทู เอ็นด ดีซ มินยูท)
I had a f*cking dream and yo now i’m in it
(ไอ แฮ็ด อะ เอฟ *คิง ดรีม แอ็นด โย เนา แอม อิน หนิด)
I’ve been at many function but i know i’m about the function
(แอฝ บีน แอ็ท เมนอิ ฟังฌัน บัท ไอ โน แอม อะเบาท เดอะ ฟังฌัน)
If someone brings you down keep punching
(อิฟ ซัมวัน บริง ยู เดาน คีพ พอนชิง)
We bunched in a little house where conditions got squalid
(วี บันช อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮาซ ฮแว ค็อนดีฌอัน ก็อท ซควอลอิด)
But where we at now – solid
(บัท ฮแว วี แอ็ท เนา ซอลอิด)

I concur time it slurs and it blurs
(ไอ ค็อนเคอ ไทม อิท ซเลอ แซน ดิท บเลอ)
The vision like a drug and yo it’s the word
(เดอะ ฝีฉอัน ไลค เก ดรัก แอ็นด โย อิทซ เดอะ เวิด)
How absurd deliver us from nerds
(เฮา แอ็บเซิด ดิลีฝเออะ อัซ ฟร็อม nerds)
And funky 40 oz glass littered curbs
(แอ็นด ฟังคิ 40 oz กลัซ ลีทเทอะ เคิบ)
Soon the church pitted bell will clang
(ซูน เดอะ เชิช พิท เบลล์ วิล คแล็ง)
Boys on the corner mack with slang play a dice game
(บอย ออน เดอะ คอเนอะ แมกคฺ วิฑ ซแล็ง พเล อะ ไดซ เกม)
When i walk by it some bag lady goes sha-na-na-na
(ฮเว็น นาย วอค ไบ อิท ซัม แบ็ก เลดิ โกซ ชา นา นา นา)

Your street time is limited ‘cuz this band rocks it
(ยุร ซทรีท ไทม อีส ลีมอิท คัซ ดีซ แบ็นด ร็อค ซิท)
Take your whole crew put ’em all in your pocket
(เทค ยุร โฮล ครู พัท เอ็ม ออล อิน ยุร พอคเค็ท)
If your feelin’ sick rub it on with vicks
(อิฟ ยุร ฟีลิน ซิค รับ อิท ออน วิฑ vicks)
N take 2 to 6 of our sweet super mix
(เอ็น เทค ทู ทู ซิก อ็อฝ เอ๊า สวี้ท ซยูเพอะ มิคซ)

Your street time is limited ‘cuz this band rocks it
(ยุร ซทรีท ไทม อีส ลีมอิท คัซ ดีซ แบ็นด ร็อค ซิท)
Take your whole crew put ’em all in your pocket
(เทค ยุร โฮล ครู พัท เอ็ม ออล อิน ยุร พอคเค็ท)
If your feelin’ sick we got the elixir
(อิฟ ยุร ฟีลิน ซิค วี ก็อท ดิ อิลีคเซอะ)
Rub it on down with the sweet super mixer
(รับ อิท ออน เดาน วิฑ เดอะ สวี้ท ซยูเพอะ มีคเซอะ)
Late night radio players late night airwave invaders
(เลท ไนท เรดิโอ เพย์เยอร์ เลท ไนท airwave invaders)
Yeah we got the force late night radio
(เย่ วี ก็อท เดอะ โฟซ เลท ไนท เรดิโอ)

Zooma zooma zooma yeah we got the boom
(Zooma zooma zooma เย่ วี ก็อท เดอะ บูม)
Blowin’ up the spot so so give us room
(โบลวิน อัพ เดอะ สพอท โซ โซ กิฝ อัซ รุม)
We prowl sometimes we howl hysterical
(วี พเราล ซัมไทม์ วี เฮาล ฮิซเทริแค็ล)
When we take the stage see a miracle
(ฮเว็น วี เทค เดอะ ซเทจ ซี อะ มิ๊ราเคิ่ล)
I realize today nothing is more vestigial
(ไอ รีแอะไลส ทุเด นัธอิง อีส โม vestigial)
Than the young space walkin’ individual
(แฑ็น เดอะ ยัง ซเพซ วอคกิน อินดิฝิจอวล)
For years and years bubbling up with soul power
(ฟอ เยีย แซน เยีย bubblings อัพ วิฑ โซล เพาเออะ)
To detonate this planet or reach another
(ทู เดทโอะเนท ดีซ พแลนเอ็ท ออ รีช แอะนัธเออะ)

Yeah we take it up a notch
(เย่ วี เทค อิท อัพ อะ น็อช)
We diggin’ the sh*t so deep like ralston digs scotch
(วี ดิคกิน เดอะ ฌะ *ที โซ ดีพ ไลค ralston ดิก ซค็อช)
Botch this and i’ll regret it no that’s not what i’m saying
(บ็อช ดีซ แซน แอล ริกเรท ดิธ โน แด๊ท น็อท ว็อท แอม เซอิง)
Remember this instead i’m staying
(ริเมมเบอะ ดีซ อินซเทด แอม สเตย์ยิ่ง)
We played in a little house where conditions got squalid
(วี พเล อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮาซ ฮแว ค็อนดีฌอัน ก็อท ซควอลอิด)
But where we at now – solid
(บัท ฮแว วี แอ็ท เนา ซอลอิด)
We hauled a van with a rv that was a bad call
(วี ฮอล อะ แฝ็น วิฑ อะ rv แดท วอส ซา แบ็ด คอล)
It all went up in flames but i haven’t seen it all
(อิท ดอร์ เว็นท อัพ อิน ฟเลม บัท ไอ แฮฟเวน ซีน หนิด ออล)

Homey steps to me and say hey where ya goin’
(โฮมี ซเท็พ ทู มี แอ็นด เซ เฮ ฮแว ยา โกอิน)
Oh just headin’ back to where i done my growin’
(โอ จัซท เฮดิน แบ็ค ทู ฮแว ไอ ดัน มาย โกรวิน)
If you must go somewhere over the rainbow
(อิฟ ยู มัซท โก ซัมแวร์ โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์)
The adventures of a cosmic hero
(ดิ แอ็ดเฝนเชอะ อ็อฝ อะ คอสมิค ฮีโร)
From planet to planet my tags a crater
(ฟร็อม พแลนเอ็ท ทู พแลนเอ็ท มาย แท็ก ซา คเรเทอะ)
If you’re not in the future you’re not here either
(อิฟ ยัวร์ น็อท อิน เดอะ ฟยูเชอะ ยัวร์ น็อท เฮียร อีเฑอะ)
Labeled psychedelic we can play disco
(เลเบ็ล ไซคิเดลอิค วี แค็น พเล ดิสโค)
When the going gets weird you know the weird turn pro
(ฮเว็น เดอะ โกอิ้ง เก็ท เวียด ยู โน เดอะ เวียด เทิน พโร)

Your street time is limited ‘cuz this band rocks it
(ยุร ซทรีท ไทม อีส ลีมอิท คัซ ดีซ แบ็นด ร็อค ซิท)
Take your whole crew put ’em all in your pocket
(เทค ยุร โฮล ครู พัท เอ็ม ออล อิน ยุร พอคเค็ท)
If your feelin’ sick rub it on with vicks
(อิฟ ยุร ฟีลิน ซิค รับ อิท ออน วิฑ vicks)
N take 2 to 6 of our sweet super mix
(เอ็น เทค ทู ทู ซิก อ็อฝ เอ๊า สวี้ท ซยูเพอะ มิคซ)

Your street time is limited ‘cuz this band rocks it
(ยุร ซทรีท ไทม อีส ลีมอิท คัซ ดีซ แบ็นด ร็อค ซิท)
Take your whole crew put ’em all in your pocket
(เทค ยุร โฮล ครู พัท เอ็ม ออล อิน ยุร พอคเค็ท)
If your feelin’ sick we got the elixir
(อิฟ ยุร ฟีลิน ซิค วี ก็อท ดิ อิลีคเซอะ)
Rub it on down with the sweet super mixer
(รับ อิท ออน เดาน วิฑ เดอะ สวี้ท ซยูเพอะ มีคเซอะ)
Late night radio players late night airwave invaders
(เลท ไนท เรดิโอ เพย์เยอร์ เลท ไนท airwave invaders)
Yeah we got the force late night radio
(เย่ วี ก็อท เดอะ โฟซ เลท ไนท เรดิโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง T & P Combo คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น