เนื้อเพลง Tomorrow คำอ่านไทย Lillix

tomorrow just another day
( ทุมอโร จัซท แอะนัธเออะ เด)
another way
(แอะนัธเออะ เว)
to spend my day
(ทู ซเพ็นด มาย เด)
all by my self
(ออล ไบ มาย เซ็ลฟ)
starin at the tv screen
(สตาร์ริน แอ็ท เดอะ ทีวี ซครีน)
flipping through my magazine
(ฟริพพิง ธรู มาย แมกอะสีน)
everything is unclear
(เอ๊วี่ติง อีส อั๊นเคลีย)
i need you hear do
(ไอ นีด ยู เฮีย ดู)

and i wake up
(แอ็นด ดาย เวค อัพ)
put on my make up
(พัท ออน มาย เมค อัพ)
pick up the phone
(พิค อัพ เดอะ โฟน)
nobodys home
(โนบอดี้ โฮม)
i need to break out
(ไอ นีด ทู บเรค เอ้า)
give me some take out
(กิฝ มี ซัม เทค เอ้า)
standing side the crowd
(ซแทนดิง ไซด เดอะ คเราด)
i wanna scream out loud
(ไอ วอนนา ซครีม เอ้า เลาด)
i’ll be ok
(แอล บี โอเค)
i’ll be ok
(แอล บี โอเค)

walking down this whining road
(วอคกิง เดาน ดีซ ฮไวนอิง โรด)
raining days are all unknown
(เรนนิงเด แซร์ ออล อันโนน)
i have hit the ground
(ไอ แฮ็ฝ ฮิท เดอะ กเรานด)
staring up into the sky
(ซแทริง อัพ อีนทุ เดอะ ซไค)
countin all the reasons why
(เค๊าดิน ออล เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
my mind is spinning around
(มาย ไมนด อีส สปินนิ่ง อะเรานด)
i need to breath dooo
(ไอ นีด ทู บเร็ธ dooo)

so,i wake up
(โซ , ไอ เวค อัพ)
put on my make up
(พัท ออน มาย เมค อัพ)
pick up the phone
(พิค อัพ เดอะ โฟน)
nobodys home
(โนบอดี้ โฮม)
and i need to break out
(แอ็นด ดาย นีด ทู บเรค เอ้า)
give me some take out
(กิฝ มี ซัม เทค เอ้า)
standing side the crowd
(ซแทนดิง ไซด เดอะ คเราด)
i wanna scream out loud
(ไอ วอนนา ซครีม เอ้า เลาด)
i’ll be ok
(แอล บี โอเค)

get off from the floor
(เก็ท ออฟฟ ฟร็อม เดอะ ฟโล)
i just can’t take anymore
(ไอ จัซท แค็นท เทค แอนนี่มอ)
leave that all behind
(ลีฝ แดท ดอร์ บิไฮนด)
just get along
(จัซท เก็ท อะลอง)

nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)
nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)
nah nah nah oohhh
(นาห์ นาห์ นาห์ อู้)

oh,i wake up
(โอ , ไอ เวค อัพ)
put on my make up
(พัท ออน มาย เมค อัพ)
pick up the phone
(พิค อัพ เดอะ โฟน)
nobodys home
(โนบอดี้ โฮม)
and i need to break out
(แอ็นด ดาย นีด ทู บเรค เอ้า)
give me some take out
(กิฝ มี ซัม เทค เอ้า)
standing side the crowd
(ซแทนดิง ไซด เดอะ คเราด)
i wanna scream out loud
(ไอ วอนนา ซครีม เอ้า เลาด)
i’ll be ok
(แอล บี โอเค)
i’ll be ok
(แอล บี โอเค)

oh,i wake up
(โอ , ไอ เวค อัพ)
put on my make up
(พัท ออน มาย เมค อัพ)
pick up the phone
(พิค อัพ เดอะ โฟน)
nobodys home
(โนบอดี้ โฮม)
and i need to break out
(แอ็นด ดาย นีด ทู บเรค เอ้า)
give me some take out
(กิฝ มี ซัม เทค เอ้า)
standing side the crowd
(ซแทนดิง ไซด เดอะ คเราด)
i wanna scream out loud
(ไอ วอนนา ซครีม เอ้า เลาด)

i need to break out!!
(ไอ นีด ทู บเรค เอ้า ! !)
were ok were alright
(เวอ โอเค เวอ ออลไร๊ท)
were ok we’ll be alright
(เวอ โอเค เว็ล บี ออลไร๊ท)

tomorrow just another day
(ทุมอโร จัซท แอะนัธเออะ เด)
another way
(แอะนัธเออะ เว)
to spend my day
(ทู ซเพ็นด มาย เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tomorrow คำอ่านไทย Lillix

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น