เนื้อเพลง One More Try คำอ่านไทย 911

Heat of the night, in silent skies
( ฮีท อ็อฝ เดอะ ไนท , อิน ไซเล็นท สกาย)
I watched the rain fall in the streetlight
(ไอ ว็อช เดอะ เรน ฟอล อิน เดอะ สตีทไลท์)
I’m hypnotized by your sweet smile
(แอม ฮีพโนะไทส ไบ ยุร สวี้ท ซไมล)
Clear as a picture in my mind’s eye
(คเลีย แอ็ส ซา พีคเชอะ อิน มาย ไมนด ไอ)

I’d do anything to have you here
(อาย ดู เอนอิธิง ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร)
Do everything to dry your tears
(ดู เอ๊วี่ติง ทู ดไร ยุร เทีย)
Baby, baby, won’t you understand
(เบบิ , เบบิ , ว็อนท ยู อันเดิซแทนด)
Can you forgive me for the love I let slip through my hands?
(แค็น ยู เฟาะกีฝ มี ฟอ เดอะ ลัฝ ไอ เล็ท ซลิพ ธรู มาย แฮ็นด)

Chorus:
(โครัซ :)
Baby, we’re worth one more try
(เบบิ , เวีย เวิธ วัน โม ทไร)
Can’t you see my soul is dying
(แค็นท ยู ซี มาย โซล อีส ไดอิง)
Only you can breathe new life
(โอ๊นลี่ ยู แค็น บรีฑ นยู ไลฟ)
Baby, we’re worth one more try
(เบบิ , เวีย เวิธ วัน โม ทไร)

I can’t deny a thousand times
(ไอ แค็นท ดิไน อะ เธาแส็น ไทม)
I left you all alone like a lost child
(ไอ เล็ฟท ยู ออล อะโลน ไลค เก ล็อซท ไชล)
I’d sacrifice to rectify
(อาย แซคริไฟซ ทู เรคทิไฟ)
To heal the hurt that I still see in your eyes
(ทู ฮีล เดอะ เฮิท แดท ไอ ซทิล ซี อิน ยุร ไอ)

I’d do anything to have you here
(อาย ดู เอนอิธิง ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร)
Do everything to dry your tears
(ดู เอ๊วี่ติง ทู ดไร ยุร เทีย)
Baby, baby, won’t you understand
(เบบิ , เบบิ , ว็อนท ยู อันเดิซแทนด)
Can you forgive me for the love I let slip through my hands?
(แค็น ยู เฟาะกีฝ มี ฟอ เดอะ ลัฝ ไอ เล็ท ซลิพ ธรู มาย แฮ็นด)

Chorus:
(โครัซ :)
Baby, we’re worth one more try
(เบบิ , เวีย เวิธ วัน โม ทไร)
[Can’t you see] Deep inside, my soul is dying
([ แค็นท ยู ซี ] ดีพ อีนไซด , มาย โซล อีส ไดอิง)
Only you can breathe new life
(โอ๊นลี่ ยู แค็น บรีฑ นยู ไลฟ)
Baby, we’re worth one more try
(เบบิ , เวีย เวิธ วัน โม ทไร)

The carnival carousel on Freemond Street, where we would meet
(เดอะ คานิแฝ็ล แครระเซิล ออน Freemond ซทรีท , ฮแว วี เวิด มีท)
Those days just seem so out of reach
(โฑส เด จัซท ซีม โซ เอ้า อ็อฝ รีช)
I still hear your voice as I got to sleep, still haunting me
(ไอ ซทิล เฮีย ยุร ฝอยซ แอ็ส ซาย ก็อท ทู ซลีพ , ซทิล ฮันติง มี)
You hold the key to set me free; can’t you see
(ยู โฮลด เดอะ คี ทู เซ็ท มี ฟรี ; แค็นท ยู ซี)

Chorus:
(โครัซ :)
Baby, we’re worth one more try
(เบบิ , เวีย เวิธ วัน โม ทไร)
[Can’t you see] Deep inside, my soul is dying
([ แค็นท ยู ซี ] ดีพ อีนไซด , มาย โซล อีส ไดอิง)
Only you can breathe new life
(โอ๊นลี่ ยู แค็น บรีฑ นยู ไลฟ)
Baby, we’re worth one more try
(เบบิ , เวีย เวิธ วัน โม ทไร)
Baby, won’t you listen to me
(เบบิ , ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี)
Baby, we’re worth one more try
(เบบิ , เวีย เวิธ วัน โม ทไร)
[Can’t you see] Deep inside my soul is dying
([ แค็นท ยู ซี ] ดีพ อีนไซด มาย โซล อีส ไดอิง)
Only you can breathe new life
(โอ๊นลี่ ยู แค็น บรีฑ นยู ไลฟ)
Baby, we’re worth one more try
(เบบิ , เวีย เวิธ วัน โม ทไร)
Only you can breathe new life
(โอ๊นลี่ ยู แค็น บรีฑ นยู ไลฟ)
Baby, we’re worth one more try…try…try
(เบบิ , เวีย เวิธ วัน โม ทไร ทไร ทไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Try คำอ่านไทย 911

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น