เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Blindside

I would like to see
( ไอ เวิด ไลค ทู ซี)
Differently
(ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
I would like to walk
(ไอ เวิด ไลค ทู วอค)
Like I talk
(ไลค ไก ทอค)
Would like to breathe
(เวิด ไลค ทู บรีฑ)
The air that I need
(ดิ แอ แดท ไอ นีด)
Would like some bread
(เวิด ไลค ซัม บเร็ด)
Although I’ve just been fed
(ออลโฑ แอฝ จัซท บีน เฟ็ด)

I wish that I could stop
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด ซท็อพ)
Playing superman
(พเลนิ่ง ซยูเพอะแม็น)
I have decided to let the case drop
(ไอ แฮ็ฝ ดิไซด ทู เล็ท เดอะ เคซ ดร็อพ)
I’m not superman
(แอม น็อท ซยูเพอะแม็น)

With my hands I can do
(วิฑ มาย แฮ็นด ซาย แค็น ดู)
Fake food
(เฟค ฟูด)
With my hands I can drown
(วิฑ มาย แฮ็นด ซาย แค็น ดเราน)
All your sounds
(ออล ยุร เซานด)
With my hands I sometimes think
(วิฑ มาย แฮ็นด ซาย ซัมไทม์ ธิงค)
That I can do
(แดท ไอ แค็น ดู)
Just like You
(จัซท ไลค ยู)
With my hands I can make
(วิฑ มาย แฮ็นด ซาย แค็น เมค)
Mistakes
(มิซเทค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Blindside

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น