เนื้อเพลง Livin’ It Up คำอ่านไทย Limp Bizkit

this is dedicated to you ben stiller
( ดีซ ซิส เดดอิเคท ทู ยู เบน stiller)
you are my favorite mother f*cker
(ยู อาร์ มาย เฟเฝอะริท ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker)
i told you, didn’t i
(ไอ โทลด ยู , ดิ๊นอิน ไอ)
drama makes the world go around
(ดรามะ เมค เดอะ เวิลด โก อะเรานด)
does anybody got a problem with that [yeah]
(โด เอนอิบอดิ ก็อท ดา พรอบเล็ม วิฑ แดท [ เย่ ])
my business, is my business
(มาย บีสเน็ซ , อีส มาย บีสเน็ซ)
who’s guilty, can i get a witness
(ฮู กีลทิ , แค็น นาย เก็ท ดา วีทเน็ซ)
first things first, chocolate starfish
(เฟิซท ธิง เฟิซท , ชอคโอะลิท สตาร์ฟิช)
my man fred durst
(มาย แม็น เฟรด เดิซท)
access hollywood license to kill
(แอคเซ็ซ ฮอลิวูด ไลเซ็นซ ทู คิล)
a redneck f*cker from jacksonville
(อะ เรดเนก เอฟ *cker ฟร็อม jacksonville)
bringing on the dumpster
(บริงกิง ออน เดอะ dumpster)
f*ck a microphone
(เอฟ *ck กา ไมคโระโฟน)
machete’s in the back of my truck
(มาซลีเด ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ทรัค)
rock’in so steady
(รอคกิน โซ ซเทดอิ)
with the he says she says
(วิฑ เดอะ ฮี เซ ชี เซ)
and don’t forget about the starfish navigation system
(แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท อะเบาท เดอะ สตาร์ฟิช แนฝิเกฌัน ซีซเท็ม)
don’t hate me, i’m just an alien
(ด้อนท์ เฮท มี , แอม จัซท แอน เอลเย็น)
with 37 tons of new millenium dum ditty dum,
(วิฑ 37 ท็อง อ็อฝ นยู millenium ดัม ดีททิ ดัม ,)
where’s it coming from mrs aguilera,
(ฮแว ซิท คัมอิง ฟร็อม มีซซิซ อกิวเรร่า ,)
come and get some
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม)
oh no which way to go,
(โอ โน ฮวิช เว ทู โก ,)
to the dance flow in stewa-stereo
(ทู เดอะ ดานซ ฟโล อิน stewa ซเทริโอ)
pay me no mind i seen the fight club, about 28 times
(เพ มี โน ไมนด ดาย ซีน เดอะ ไฟท คลับ , อะเบาท 28 ไทม)
and i’m a keep my pants sagging
(แอ็นด แอม มา คีพ มาย แพ็นท saggings)
keep a skateboard, a spray can for the taggin’
(คีพ อะ สเคทบอร์ดท , อะ ซพเร แค็น ฟอ เดอะ taggin)
and i’m a keep a lot of girls on my band wagon
(แอ็นด แอม มา คีพ อะ ล็อท อ็อฝ เกิล ออน มาย แบ็นด แวกอัน)
cause i don’t give a f*ck
(คอส ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
livin’ life in the fast lane
(ลีฝอิน ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
i’m just a crazy mother f*cker livin’ it up,
(แอม จัซท ดา คเรสิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ลีฝอิน หนิด อัพ ,)
not givin’ a f*ck
(น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck)
livin’ life in the fast lane
(ลีฝอิน ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
another crazy mother f*cker livin’ it up,
(แอะนัธเออะ คเรสิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ลีฝอิน หนิด อัพ ,)
not givin’ a f*ck
(น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck)
life in the fast lane
(ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
take two [why]
(เทค ทู [ ฮไว ])
now who’s the stars*cker?
(เนา ฮู เดอะ ซทา *cker)
i’m the starfish, you silly mother f*cker
(แอม เดอะ สตาร์ฟิช , ยู ซีลลิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker)
puff puff give, the marijuana cig oops,
(พัฟ พัฟ กิฝ , เดอะ มาริฮวานา ซิก อุ๊บสฺ ,)
i don’t even smoke,
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น ซโมค ,)
but i love the way it smells
(บัท ไอ ลัฝ เดอะ เว อิท ซเม็ล)
here’s a toast to the females,
(เฮียร ซา โทซท ทู เดอะ ฟีเมล ,)
sippin’ mums champagne from a seashell
(ซิบปิ่น มัม แฌ็มเพน ฟร็อม มา ซีเชว)
i take a counterfeit,
(ไอ เทค เก เคานเทอะฟิท ,)
and pop his ass like a zit
(แอ็นด พ็อพ ฮิส อาซ ไลค เก zit)
with starfish navigation system
(วิฑ สตาร์ฟิช แนฝิเกฌัน ซีซเท็ม)
no cheap thrills
(โน ชีพ ธริล)
baby fill the briefcase
(เบบิ ฟิล เดอะ briefcase)
with three dollar bills
(วิฑ ธรี ดอลเลอะ บิล)
i’m just an ordinary run of the mill fella
(แอม จัซท แอน ออดิเนริ รัน อ็อฝ เดอะ มิล เฟลลา)
spittin’ out hella mic skills
(สปิทดิน เอ้า เฮลลา ไมคะ ซคิล)
and i’m a keep my pants sagging
(แอ็นด แอม มา คีพ มาย แพ็นท saggings)
keep a skateboard,
(คีพ อะ สเคทบอร์ดท ,)
a spray can for the taggin’
(อะ ซพเร แค็น ฟอ เดอะ taggin)
and i’m a keep a lot of girls on my band wagon
(แอ็นด แอม มา คีพ อะ ล็อท อ็อฝ เกิล ออน มาย แบ็นด แวกอัน)
cause i don’t give a f*ck
(คอส ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
livin’ life in the fast lane
(ลีฝอิน ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
i’m just a crazy mother f*cker livin’ it up,
(แอม จัซท ดา คเรสิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ลีฝอิน หนิด อัพ ,)
not givin’ a f*ck livin’
(น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck ลีฝอิน)
life in the fast lane
(ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
another crazy mother f*cker livin’ it up,
(แอะนัธเออะ คเรสิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ลีฝอิน หนิด อัพ ,)
not givin’ a f*ck in the fast lane
(น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck อิน เดอะ ฟัซท เลน)
cause it’s so easy to tell a lie
(คอส อิทซ โซ อีสอิ ทู เท็ล อะ ไล)
and it’s so easy to run and hide
(แอ็นด อิทซ โซ อีสอิ ทู รัน แอ็นด ไฮด)
but it’s not easy to be alive
(บัท อิทซ น็อท อีสอิ ทู บี อะไลฝ)
so don’t be wasting none of my time
(โซ ด้อนท์ บี เวซทิง นัน อ็อฝ มาย ไทม)
this world is like a cage
(ดีซ เวิลด อีส ไลค เก เคจ)
and i don’t think it’s fair
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ธิงค อิทซ แฟ)
and i don’t even think that anybody cares
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ อีเฝ็น ธิงค แดท เอนอิบอดิ แค)
it’ll eat a hole [what]
(อิว อีท ดา โฮล [ ว็อท ])
down inside of me [what]
(เดาน อีนไซด อ็อฝ มี [ ว็อท ])
and it will leave a scar [what]
(แอ็นด ดิท วิล ลีฝ อะ ซคา [ ว็อท ])
can anybody see [what]
(แค็น เอนอิบอดิ ซี [ ว็อท ])
that we gotta get it out,
(แดท วี กอททะ เก็ท ดิธ เอ้า ,)
gotta get it out
(กอททะ เก็ท ดิธ เอ้า)
we gotta get it out, we gotta get it out
(วี กอททะ เก็ท ดิธ เอ้า , วี กอททะ เก็ท ดิธ เอ้า)
we gotta get it out, we gotta get it out
(วี กอททะ เก็ท ดิธ เอ้า , วี กอททะ เก็ท ดิธ เอ้า)
and i’m a get it out
(แอ็นด แอม มา เก็ท ดิธ เอ้า)
with a mother f*ckin’ microphone
(วิฑ อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin ไมคโระโฟน)
plug it in my soul
(พลัก อิท อิน มาย โซล)
i’m a renegade riot gettin’ out of control
(แอม มา เรนอิเกด ไรอัท เกดดิน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
i’m a keepin’ it alive and continue to be flying
(แอม มา คริพปิน หนิด อะไลฝ แอ็นด ค็อนทีนยู ทู บี ฟไลอิง)
like an eagle to my destiny
(ไลค แอน อี๊เกิ้ล ทู มาย เดซทินิ)
so can you feel me,
(โซ แค็น ยู ฟีล มี ,)
hell yeah can you feel me,
(เฮ็ล เย่ แค็น ยู ฟีล มี ,)
hell yeah can you feel me,
(เฮ็ล เย่ แค็น ยู ฟีล มี ,)
hell yeah if you feel me mother f*cker then you say,
(เฮ็ล เย่ อิฟ ยู ฟีล มี ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker เด็น ยู เซ ,)
hell yeah then you say,
(เฮ็ล เย่ เด็น ยู เซ ,)
hell yeah then you say,
(เฮ็ล เย่ เด็น ยู เซ ,)
hell yeah
(เฮ็ล เย่)
i’m livin’ life in the fast lane
(แอม ลีฝอิน ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
cause it’s so easy to tell a lie
(คอส อิทซ โซ อีสอิ ทู เท็ล อะ ไล)
and it’s so easy to run and hide
(แอ็นด อิทซ โซ อีสอิ ทู รัน แอ็นด ไฮด)
but it’s not easy to be alive
(บัท อิทซ น็อท อีสอิ ทู บี อะไลฝ)
so don’t be wasting none of my time
(โซ ด้อนท์ บี เวซทิง นัน อ็อฝ มาย ไทม)
yeah, bring it on
(เย่ , บริง อิท ออน)
i’m just a crazy mother f*cker livin’ it up,
(แอม จัซท ดา คเรสิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ลีฝอิน หนิด อัพ ,)
not givin’ a f*ck
(น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck)
livin’ life in the fast lane
(ลีฝอิน ไลฟ อิน เดอะ ฟัซท เลน)
another crazy mother f*cker livin’ it up,
(แอะนัธเออะ คเรสิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ลีฝอิน หนิด อัพ ,)
not givin’ a f*ck
(น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck)
in the fast lane
(อิน เดอะ ฟัซท เลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Livin’ It Up คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น