เนื้อเพลง Southern Hospitality คำอ่านไทย Ludacris feat Pharrell

Verse 1
( เฝิซ วัน)

Ah
(อา)
Cadillac Grills
(คาดิลแล กริลล์)
Cadillac Mills
(คาดิลแล มิล)
Check Out The Oil
(เช็ค เอ้า ดิ ออยล)
My Cadillac Spills
(มาย คาดิลแล ซพิล)
Matter Of Fact
(แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท)
Candy Paint
(แคนดิ เพนท)
Cadillac Kills
(คาดิลแล คิล)
So Check Out The Hoes My Cadillac Fills
(โซ เช็ค เอ้า เดอะ โฮ มาย คาดิลแล ฟิล)
20 Inch Wide
(20 อินช ไวด)
20 Inch High
(20 อินช ไฮ)
Oh Don’t You Like My 20 Inch Ride
(โอ ด้อนท์ ยู ไลค มาย 20 อินช ไรด)
20 Inch Thighs Make 20 Inch Eyes
(20 อินช ไธ เมค 20 อินช ไอ)
Hoping For American 20 Inch Pies
(โฮพปิง ฟอ อะเมริแค็น 20 อินช ไพ)
Gritty ass clothes
(กรีททิ อาซ คโลฑ)
Gritty ass toes
(กรีททิ อาซ โท)
Oh How I love these gritty ass hoes
(โอ เฮา ไอ ลัฝ ฑิส กรีททิ อาซ โฮ)
Gritty ass high class anything goes
(กรีททิ อาซ ไฮ คลาซ เอนอิธิง โกซ)
Catch them in the club throwin gritty ass bows
(แค็ช เฑ็ม อิน เดอะ คลับ โตวอิน กรีททิ อาซ เบา)
Long John Draws
(ล็อง จอน ดรอ)
Long John Stalls
(ล็อง จอน ซทอล)
Any Stank Puss
(เอนอิ ซแท็งค พัซ)
Makes My Long John Pause
(เมค มาย ล็อง จอน พอส)
Women On The Cell Making Long John Calls
(วีมเอิน ออน เดอะ เซ็ล เมคอิง ล็อง จอน คอล)
And If They Like To Juggle Get Long John’s Balls
(แอ็นด อิฟ เด ไลค ทู จักกล เก็ท ล็อง จอน บอล)

Chorus
(โครัซ)

All My Players In The House That Can Buy The Bar
(ออล มาย เพย์เยอร์ ซิน เดอะ เฮาซ แดท แค็น ไบ เดอะ บา)
And The Balling Ass N*ggas With The Candy Cars
(แอ็นด เดอะ บอลลิง อาซ เอ็น *ggas วิฑ เดอะ แคนดิ คา)
If You A Pimp And You Know You Don’t Love Them Hoes
(อิฟ ยู อะ พิมพ แอ็นด ยู โน ยู ด้อนท์ ลัฝ เฑ็ม โฮ)
Then When You Get On The Floor
(เด็น ฮเว็น ยู เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
N*gga Throw Dem Bows
(เอ็น *gga ตโร เดม เบา)
All My Women In The House If You Chasing Cash
(ออล มาย วีมเอิน อิน เดอะ เฮาซ อิฟ ยู เชซิง แค็ฌ)
And You Got Some Big Titties With A Matchin Ass
(แอ็นด ยู ก็อท ซัม บิก ไตเติลสฺ วิฑ อะ แมทชิน อาซ)
With Your Fly Ass Boots Or Your Open Toes
(วิฑ ยุร ฟไล อาซ บูท ออ ยุร โอเพ็น โท)
When You Get On The Floor
(ฮเว็น ยู เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
N*gga Throw Dem Bows
(เอ็น *gga ตโร เดม เบา)

Verse 2
(เฝิซ ทู)

Dirty South Mind Blown
(เดอทิ เซาธ ไมนด บโลน)
Dirty South Bread
(เดอทิ เซาธ บเร็ด)
Catfish Fried Up Dirty South Fed
(Catfish ฟไร อัพ เดอทิ เซาธ เฟ็ด)
Sleep In A Cot Pickin Dirty South Bed
(ซลีพ อิน อะ ค็อท พิกคิน เดอทิ เซาธ เบ็ด)
Dirty South Girls
(เดอทิ เซาธ เกิล)
Give Me Dirty South Head
(กิฝ มี เดอทิ เซาธ เฮ็ด)
Hand Me Down Flip Flops
(แฮ็นด มี เดาน ฟลิพ ฟล็อพ)
Hand Me Down Socks
(แฮ็นด มี เดาน ซ็อค)
Hand Me Down Drug Dealers
(แฮ็นด มี เดาน ดรัก ดีลเออะ)
Hand Me Down Rocks
(แฮ็นด มี เดาน ร็อค)
Hand Me Down A Fiftty Pack
(แฮ็นด มี เดาน อะ Fiftty แพ็ค)
Swisher A Sweet Box
(สวิซเชอ รา สวี้ท บ็อคซ)
And Goodfella Rich N*gga Hand Me Down Stocks
(แอ็นด Goodfella ริช เอ็น *gga แฮ็นด มี เดาน ซท็อค)
Mouth Full Of Platinum
(เมาธ ฟูล อ็อฝ พแลทนัม)
Mouth Full Of Gold
(เมาธ ฟูล อ็อฝ โกลด)
40 Glock Cal
(40 คล็อก แคว)
Keep Your Mouth On Hold
(คีพ ยุร เมาธ ออน โฮลด)
Lie Through Your Teeth
(ไล ธรู ยุร ทีท)
You Could Find Your Mouth Cold
(ยู เคิด ไฟนด ยุร เมาธ โคลด)
And Rip Out Your Tongue Cause
(แอ็นด ริพ เอ้า ยุร ทัง คอส)
What Your Mouth Told
(ว็อท ยุร เมาธ โทลด)
Sweat For The Lemonade
(ซเว็ท ฟอ เดอะ เลมะเนด)
Sweat For The Tea
(ซเว็ท ฟอ เดอะ ที)
Sweat From The Hot Sauce
(ซเว็ท ฟร็อม เดอะ ฮ็อท ซอซ)
Sweat From The D
(ซเว็ท ฟร็อม เดอะ ดี)
You Could Sweat From A Burn In A Third Degree
(ยู เคิด ซเว็ท ฟร็อม มา เบิน อิน อะ เธิด ดิกรี)
And If You Sweat In Your Sleep
(แอ็นด อิฟ ยู ซเว็ท อิน ยุร ซลีพ)
Then You Sweat From Me
(เด็น ยู ซเว็ท ฟร็อม มี)

Chorus
(โครัซ)

Verse 3
(เฝิซ ที)

Hit By Stars
(ฮิท ไบ ซทา)
Hit By Cars
(ฮิท ไบ คา)
Drunk Off The Liquor
(ดรังค ออฟฟ เดอะ ลีคเออะ)
Getting Hit By Bars
(เกดดดิ้ง ฮิท ไบ บา)
Keep Your Girl Close
(คีพ ยุร เกิล คโลส)
Cause She Hit By Far
(คอส ชี ฮิท ไบ ฟา)
Hit By The Neptunes
(ฮิท ไบ เดอะ เนพทยูน)
Hit By Guitars
(ฮิท ไบ กิทา)
Afro Picks
(แอฟโฟ พิค)
Afro Chicks
(แอฟโฟ ชิค)
I Let My Soul Glow
(ไอ เล็ท มาย โซล กโล)
From My Afro D*ck
(ฟร็อม มาย แอฟโฟ D*ck)
Rabbit It Out The Hat
(แรบบิท ดิธ เอ้า เดอะ แฮ็ท)
Pulling Afro Tricks
(พลูลิง แอฟโฟ ทริค)
Afro America
(แอฟโฟ อะเมริคะ)
Afro D*ck
(แอฟโฟ D*ck)
Overall Country
(โอ๊เว่อร์ออล คันทริ)
Overall Jeans
(โอ๊เว่อร์ออล จีน)
Overall Georgia
(โอ๊เว่อร์ออล จอร์จา)
We Overall Clean
(วี โอ๊เว่อร์ออล คลีน)
Southern Hospitality
(ซัฑเอิน ฮอซพิแทลอิทิ)
Or Overall Mean
(ออ โอ๊เว่อร์ออล มีน)
Overall Triple
(โอ๊เว่อร์ออล ทริ๊พเพิ่ล)
Overall Beams
(โอ๊เว่อร์ออล บีม)
Thugged Out N*ggas
(ตัง เอ้า เอ็น *ggas)
Wearing Thugged Out Chains
(เวียริง ตัง เอ้า เชน)
Thugged Out Blocks
(ตัง เอ้า บล็อค)
Playing Thugged Out Games
(พเลนิ่ง ตัง เอ้า เกม)
All Black Tinted Up
(ออล บแล็ค ทินท อัพ)
Thugged Out Range
(ตัง เอ้า เรนจ)
Dtp Stay Doing Thugged Out Things
(Dtp ซเท ดูอิง ตัง เอ้า ธิง)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Southern Hospitality คำอ่านไทย Ludacris feat Pharrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น