เนื้อเพลง Slow Dancing in a Burning Room คำอ่านไทย John Mayer

It’s not a silly little moment
( อิทซ น็อท ดา ซีลลิ ลิ๊ทเทิ่ล โมเม็นท)
It’s not the storm before the calm
(อิทซ น็อท เดอะ ซทอม บิโฟ เดอะ คาม)
This is the deep and dyin breath of
(ดีซ ซิส เดอะ ดีพ แอ็นด ดายอิน บเร็ธ อ็อฝ)
This love we’ve been workin on
(ดีซ ลัฝ หวีบ บีน เวิคกิน ออน)

Can’t seem to hold you like I want to
(แค็นท ซีม ทู โฮลด ยู ไลค ไก ว็อนท ทู)
So I can feel you in my arms
(โซ ไอ แค็น ฟีล ยู อิน มาย อาม)
Nobody’s gonna come and save you
(โนบอดี้ กอนนะ คัม แอ็นด เซฝ ยู)
We pulled too many false alarms
(วี พุล ทู เมนอิ ฟอลซ อะลาม)

We’re goin down
(เวีย โกอิน เดาน)
And you can see it too
(แอ็นด ยู แค็น ซี อิท ทู)
We’re goin down
(เวีย โกอิน เดาน)
And you know that we’re doomed
(แอ็นด ยู โน แดท เวีย ดูม)
My dear
(มาย เดีย)
We’re slow dancing in a burnin room
(เวีย ซโล แด็นซิง อิน อะ เบินนิน รุม)

I was the one you always dreamed of
(ไอ วอส ดิ วัน ยู ออลเว ดรีม อ็อฝ)
You were the one I tried to draw
(ยู เวอ ดิ วัน ไอ ทไร ทู ดรอ)
How dare you say it’s nothing to me
(เฮา แด ยู เซ อิทซ นัธอิง ทู มี)
Baby, you’re the only light I ever saw
(เบบิ , ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ไลท ไอ เอฝเออะ ซอ)

I’ll make the most of all the sadness
(แอล เมค เดอะ โมซท อ็อฝ ออล เดอะ แซดเน็ซ)
You’ll be a b*tch because you can
(โยว บี อะ บี *tch บิคอส ยู แค็น)
You try to hit me just hurt me
(ยู ทไร ทู ฮิท มี จัซท เฮิท มี)
So you leave me feeling dirty
(โซ ยู ลีฝ มี ฟีลอิง เดอทิ)
Because you can’t understand
(บิคอส ยู แค็นท อันเดิซแทนด)

We’re goin down
(เวีย โกอิน เดาน)
And you can see it too
(แอ็นด ยู แค็น ซี อิท ทู)
We’re goin down
(เวีย โกอิน เดาน)
And you know that we’re doomed
(แอ็นด ยู โน แดท เวีย ดูม)
My dear
(มาย เดีย)
We’re slow dancing in a burnin room
(เวีย ซโล แด็นซิง อิน อะ เบินนิน รุม)

Go cry about it why don’t you
(โก คไร อะเบาท ดิธ ฮไว ด้อนท์ ยู)
Go cry about it why don’t you
(โก คไร อะเบาท ดิธ ฮไว ด้อนท์ ยู)
Go cry about it why don’t you
(โก คไร อะเบาท ดิธ ฮไว ด้อนท์ ยู)
My dear, we’re slow dancin’ in a burnin’ room,
(มาย เดีย , เวีย ซโล แดนซิน อิน อะ เบินนิน รุม ,)
Burninl room, burnin’ room
(Burninl รุม , เบินนิน รุม)
Don’t you think we oughta know by now
(ด้อนท์ ยู ธิงค วี เอ้าดา โน ไบ เนา)
Don’t you think we shoulda learned somehow
(ด้อนท์ ยู ธิงค วี โช๊วดา เลิน ซัมฮาว)
Don’t you think we oughta know by now
(ด้อนท์ ยู ธิงค วี เอ้าดา โน ไบ เนา)
Don’t you think we shoulda learned somehow
(ด้อนท์ ยู ธิงค วี โช๊วดา เลิน ซัมฮาว)
Don’t you think we oughta know by now
(ด้อนท์ ยู ธิงค วี เอ้าดา โน ไบ เนา)
Don’t you think we shoulda learned somehow
(ด้อนท์ ยู ธิงค วี โช๊วดา เลิน ซัมฮาว)
Don’t you think we shoulda learned somehow
(ด้อนท์ ยู ธิงค วี โช๊วดา เลิน ซัมฮาว)
Don’t you think we shoulda learned somehow
(ด้อนท์ ยู ธิงค วี โช๊วดา เลิน ซัมฮาว)
Don’t you think we shoulda learned somehow
(ด้อนท์ ยู ธิงค วี โช๊วดา เลิน ซัมฮาว)
Don’t you think we shoulda learned somehow
(ด้อนท์ ยู ธิงค วี โช๊วดา เลิน ซัมฮาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slow Dancing in a Burning Room คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น