เนื้อเพลง Where Have All The Flowers Gone คำอ่านไทย Dolly Parton feat Norah Jones & Lee Ann Womack

[Pete Seeger]
( [ พีท Seeger ])

Where have all the flowers gone, long time passing?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ฟเลาเออะ กอน , ล็อง ไทม พาซซิง)
Where have all the flowers gone, long time ago?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ฟเลาเออะ กอน , ล็อง ไทม อะโก)
Where have all the flowers gone?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ฟเลาเออะ กอน)
Young girls have picked them everyone.
(ยัง เกิล แฮ็ฝ พิค เฑ็ม เอ๊วี่วัน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)

Where have all the young girls gone, long time passing?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ยัง เกิล กอน , ล็อง ไทม พาซซิง)
Where have all the young girls gone, long time ago?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ยัง เกิล กอน , ล็อง ไทม อะโก)
Where have all the young girls gone?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ยัง เกิล กอน)
Gone for husbands everyone.
(กอน ฟอ ฮัสแบ็นด เอ๊วี่วัน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)

Where have all the husbands gone, long time passing?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ฮัสแบ็นด กอน , ล็อง ไทม พาซซิง)
Where have all the husbands gone, long time ago?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ฮัสแบ็นด กอน , ล็อง ไทม อะโก)
Where have all the husbands gone?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ฮัสแบ็นด กอน)
Gone for soldiers everyone
(กอน ฟอ โซลเจอะ เอ๊วี่วัน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)

Where have all the soldiers gone, long time passing?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ โซลเจอะ กอน , ล็อง ไทม พาซซิง)
Where have all the soldiers gone, long time ago?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ โซลเจอะ กอน , ล็อง ไทม อะโก)
Where have all the soldiers gone?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ โซลเจอะ กอน)
Gone to graveyards, everyone.
(กอน ทู เกรฝวีหยาด , เอ๊วี่วัน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)

Where have all the graveyards gone, long time passing?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ เกรฝวีหยาด กอน , ล็อง ไทม พาซซิง)
Where have all the graveyards gone, long time ago?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ เกรฝวีหยาด กอน , ล็อง ไทม อะโก)
Where have all the graveyards gone?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ เกรฝวีหยาด กอน)
Gone to flowers, everyone.
(กอน ทู ฟเลาเออะ , เอ๊วี่วัน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)

Where have all the flowers gone, long time passing?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ฟเลาเออะ กอน , ล็อง ไทม พาซซิง)
Where have all the flowers gone, long time ago?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ฟเลาเออะ กอน , ล็อง ไทม อะโก)
Where have all the flowers gone?
(ฮแว แฮ็ฝ ออล เดอะ ฟเลาเออะ กอน)
Young girls have picked them everyone.
(ยัง เกิล แฮ็ฝ พิค เฑ็ม เอ๊วี่วัน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)
Oh, when will they ever learn?
(โอ , ฮเว็น วิล เด เอฝเออะ เลิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Have All The Flowers Gone คำอ่านไทย Dolly Parton feat Norah Jones & Lee Ann Womack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น