เนื้อเพลง Push up on Me คำอ่านไทย Rihanna

We break, break, we break, break, we break, break we’re breaking down [2x]
( วี บเรค , บเรค , วี บเรค , บเรค , วี บเรค , บเรค เวีย บเรคคิง เดาน [ 2x ])

It’s getting later baby, and I’m getting curious
(อิทซ เกดดดิ้ง เลทเออะ เบบิ , แอ็นด แอม เกดดดิ้ง คยูเรียซ)
nobody’s looking at us, i feel delirious
(โนบอดี้ ลุคอิง แอ็ท อัซ , ไอ ฟีล ดิลีเรียซ)
cause the beat gonna tease my body
(คอส เดอะ บีท กอนนะ ทีส มาย บอดอิ)
shaking aside my bones
(เชคกิ้ง อะไซด มาย บอน)
and you pushin up my b*tton, taking me at my don’
(แอ็นด ยู พรุซชิน อัพ มาย บี *tton , เทคอิง มี แอ็ท มาย ด็อน)

[Bridge]
([ บริจ ])
The way that you stare, starts a fire in me
(เดอะ เว แดท ยู ซแท , ซทาท ซา ไฟร อิน มี)
Come up to my room you sexy little thing
(คัม อัพ ทู มาย รุม ยู เซคซิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
And let’s play a game, I won’t be a teen
(แอ็นด เล็ท พเล อะ เกม , ไอ ว็อนท บี อะ ทีน)
I’ll show you the room, my sexy little thing
(แอล โฌ ยู เดอะ รุม , มาย เซคซิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I wish you would push op on me
(ไอ วิฌ ยู เวิด พุฌ op ออน มี)
I wish you would push op on me
(ไอ วิฌ ยู เวิด พุฌ op ออน มี)
I wish you would let me if you say you want me
(ไอ วิฌ ยู เวิด เล็ท มี อิฟ ยู เซ ยู ว็อนท มี)
push up on me [2x]
(พุฌ อัพ ออน มี [ 2x ])

I know many guys just like ya, extremely confident
(ไอ โน เมนอิ ไก จัซท ไลค ยา , เอ็คซทรีมลิ คอนฟิเด็นท)
Got so much flavour with you but you the?
(ก็อท โซ มัช ฟเลเฝอะ วิฑ ยู บัท ยู เดอะ)
You wanna make me chase ya like you’re a compliment
(ยู วอนนา เมค มี เชซ ยา ไลค ยัวร์ อะ คอมพลิเม็นท)
But let’s get right down to it
(บัท เล็ท เก็ท ไรท เดาน ทู อิท)
I can be the girl that can break you down
(ไอ แค็น บี เดอะ เกิล แดท แค็น บเรค ยู เดาน)

[Bridge]
([ บริจ ])
The way that you stare, starts a fire in me
(เดอะ เว แดท ยู ซแท , ซทาท ซา ไฟร อิน มี)
Come up to my room you sexy little thing
(คัม อัพ ทู มาย รุม ยู เซคซิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
And let’s play a game, I won’t be a teen
(แอ็นด เล็ท พเล อะ เกม , ไอ ว็อนท บี อะ ทีน)
I’ll show you the room, my sexy little thing
(แอล โฌ ยู เดอะ รุม , มาย เซคซิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I wish you would push op on me
(ไอ วิฌ ยู เวิด พุฌ op ออน มี)
I wish you would push op on me
(ไอ วิฌ ยู เวิด พุฌ op ออน มี)
I wish you would let me if you say you want me
(ไอ วิฌ ยู เวิด เล็ท มี อิฟ ยู เซ ยู ว็อนท มี)
push up on me [2x]
(พุฌ อัพ ออน มี [ 2x ])

We break, break, we break, break, we break, break we’re breaking down [2x]
(วี บเรค , บเรค , วี บเรค , บเรค , วี บเรค , บเรค เวีย บเรคคิง เดาน [ 2x ])

I wanna see how you move
(ไอ วอนนา ซี เฮา ยู มูฝ)
Show me, show me how you do it
(โฌ มี , โฌ มี เฮา ยู ดู อิท)
You really got me on it, I must confess
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี ออน หนิด , ไอ มัซท ค็อนเฟซ)
Baby there ain’t nothing to it
(เบบิ แดร์ เอน นัธอิง ทู อิท)
Baby how do you think you’re fooling
(เบบิ เฮา ดู ยู ธิงค ยัวร์ ฟลูลิง)
You wanna come get me outta my dress
(ยู วอนนา คัม เก็ท มี เอ๊าตา มาย ดเรซ)

[Bridge]
([ บริจ ])
The way that you stare, starts a fire in me
(เดอะ เว แดท ยู ซแท , ซทาท ซา ไฟร อิน มี)
Come up to my room you sexy little thing
(คัม อัพ ทู มาย รุม ยู เซคซิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
And let’s play a game, I won’t be a teen
(แอ็นด เล็ท พเล อะ เกม , ไอ ว็อนท บี อะ ทีน)
I’ll show you the room, my sexy little thing
(แอล โฌ ยู เดอะ รุม , มาย เซคซิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I wish you would push op on me
(ไอ วิฌ ยู เวิด พุฌ op ออน มี)
I wish you would push op on me
(ไอ วิฌ ยู เวิด พุฌ op ออน มี)
I wish you would let me if you say you want me
(ไอ วิฌ ยู เวิด เล็ท มี อิฟ ยู เซ ยู ว็อนท มี)
push up on me [2x]
(พุฌ อัพ ออน มี [ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Push up on Me คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น