เนื้อเพลง Say Aah คำอ่านไทย Trey Songz feat Fabolous

Aye, when I give you these keys homeboy don’t move my car man
( ไอ , ฮเว็น นาย กิฝ ยู ฑิส คี โฮมบอย ด้อนท์ มูฝ มาย คา แม็น)
I ride in the front ya dig
(ไอ ไรด อิน เดอะ ฟรันท ยา ดิก)
Don’t move my sh*t man
(ด้อนท์ มูฝ มาย ฌะ *ที แม็น)
oh! oh baby what’s your name
(โอ ! โอ เบบิ ว็อท ยุร เนม)

Go girl,
(โก เกิล ,)
Its your birthday
(อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์)
Hold the wine,
(โฮลด เดอะ ไวน ,)
I know your thirsty
(ไอ โน ยุร เธิซทิ)
Say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
Say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
We don’t buy no drinks at the bar
(วี ด้อนท์ ไบ โน ดริงค แอ็ท เดอะ บา)
We pop champagne cuz we got that dough
(วี พ็อพ แฌ็มเพน คัซ วี ก็อท แดท โด)
let me hear you say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])

Pocket full of money [money]
(พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ มันอิ [ มันอิ ])
Club goin jump
(คลับ โกอิน จัมพ)
Til I rock inside the doorway [doorway]
(ทิล ไอ ร็อค อีนไซด เดอะ ดอร์เวย์ [ ดอร์เวย์ ])
Bottles of the rose
(บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เดอะ โรส)
Smellin like Dolce and Gabbana [Yuup!]
(สเมลลิน ไลค โดลเซ แอ็นด แก๊บบานา [ Yuup ! ])
Shawty you the baddest and to meet you is an honor [honor]
(ชาวดี้ ยู เดอะ แบดเดส แอ็นด ทู มีท ยู อีส แอน ออนเออะ [ ออนเออะ ])
Lil mama
(ลิล มามะ)
I got a table waiting
(ไอ ก็อท ดา เท๊เบิ้ล เวททิง)
What you think about a convo
(ว็อท ยู ธิงค อะเบาท ดา convo)
And if you like it baby we could take it to the condo
(แอ็นด อิฟ ยู ไลค อิท เบบิ วี เคิด เทค อิท ทู เดอะ คอนโด)
And if you like the condo
(แอ็นด อิฟ ยู ไลค เดอะ คอนโด)
We could move the party to the bedroom
(วี เคิด มูฝ เดอะ พาทิ ทู เดอะ เบดรูม)
Momma beat your body like a congo
(มอมมาบีท ยุร บอดอิ ไลค เก คอนโก้)

Since we in the club
(ซินซ วี อิน เดอะ คลับ)
For now [For Now]
(ฟอ เนา [ ฟอ เนา ])
Might as well get another round [round]
(ไมท แอ็ส เว็ล เก็ท แอะนัธเออะ เรานด [ เรานด ])
Notice there ain’t nothing in your cup
(โนทิซ แดร์ เอน นัธอิง อิน ยุร คัพ)
So get here baby let me fill it up [fill it up]
(โซ เก็ท เฮียร เบบิ เล็ท มี ฟิล อิท อัพ [ ฟิล อิท อัพ ])

Go girl,
(โก เกิล ,)
Its your birthday
(อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์)
Hold the wine,
(โฮลด เดอะ ไวน ,)
I know your thirsty
(ไอ โน ยุร เธิซทิ)
Say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
Say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
We don’t by no drinks at the bar
(วี ด้อนท์ ไบ โน ดริงค แอ็ท เดอะ บา)
We pop champagne cuz we got that dough
(วี พ็อพ แฌ็มเพน คัซ วี ก็อท แดท โด)
Let me hear you say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
You want me say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(ยู ว็อนท มี เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])

Shawty dance like a video vixen
(ชาวดี้ ดานซ ไลค เก ฝีดอิโอ ฝีคเซ็น)
Said her man be on that bullsh*t pimpin
(เซ็ด เฮอ แม็น บี ออน แดท bullsh*ที พิมปิน)
Well I retire from the bull like Pippen
(เว็ล ไอ ริไทร ฟร็อม เดอะ บุล ไลค Pippen)
Tryin to get you home would you be more tipsy
(ทายอิน ทู เก็ท ยู โฮม เวิด ยู บี โม ทีพซิ)
Whip out front we could leave like pronto
(ฮวิพ เอ้า ฟรันท วี เคิด ลีฝ ไลค pronto)
Maple leaf gas got you feelin like Toronto
(เมเปิ้ล ลีฟ แก๊ซ ก็อท ยู ฟีลิน ไลค Toronto)
Make your body rise like your puffin on a joint though
(เมค ยุร บอดอิ ไรส ไลค ยุร พัฟฟิน ออน อะ จอยนท โธ)
Girl thats only if you want though [you ready]
(เกิล แด๊ท โอ๊นลี่ อิฟ ยู ว็อนท โธ [ ยู เรดอิ ])

Since we in the club for now [for now]
(ซินซ วี อิน เดอะ คลับ ฟอ เนา [ ฟอ เนา ])
Might as well get another round
(ไมท แอ็ส เว็ล เก็ท แอะนัธเออะ เรานด)
Notice there ain’t nothin in your cup
(โนทิซ แดร์ เอน นอทติน อิน ยุร คัพ)
So get here and baby let me fill it up [fill it up]
(โซ เก็ท เฮียร แอ็นด เบบิ เล็ท มี ฟิล อิท อัพ [ ฟิล อิท อัพ ])
Go girl,
(โก เกิล ,)
Its your birthday
(อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์)
Hold the wine,
(โฮลด เดอะ ไวน ,)
I know your thirsty
(ไอ โน ยุร เธิซทิ)
Say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
Say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
We don’t buy no drinks at the bar
(วี ด้อนท์ ไบ โน ดริงค แอ็ท เดอะ บา)
We pop champagne cuz we got that dough
(วี พ็อพ แฌ็มเพน คัซ วี ก็อท แดท โด)
Let me hear you say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
You want me say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(ยู ว็อนท มี เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])

Go girl,
(โก เกิล ,)
Its your birthday
(อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์)
Hold the wine,
(โฮลด เดอะ ไวน ,)
I know your thirsty
(ไอ โน ยุร เธิซทิ)
Say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
Say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
We don’t buy know drinks at the bar
(วี ด้อนท์ ไบ โน ดริงค แอ็ท เดอะ บา)
We pop champagne cuz we got that dough
(วี พ็อพ แฌ็มเพน คัซ วี ก็อท แดท โด)
Let me hear you say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
And we don’t buy no drinks at the bar
(แอ็นด วี ด้อนท์ ไบ โน ดริงค แอ็ท เดอะ บา)
Pop champagne cuz we got that dough
(พ็อพ แฌ็มเพน คัซ วี ก็อท แดท โด)
Let me hear you say aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
You want me say aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(ยู ว็อนท มี เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])

Go girl,
(โก เกิล ,)
It’s your birthday
(อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์)
Hold the wine,
(โฮลด เดอะ ไวน ,)
I know your thirsty
(ไอ โน ยุร เธิซทิ)
Say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
Say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
and We don’t buy no drinks at the bar
(แอ็นด วี ด้อนท์ ไบ โน ดริงค แอ็ท เดอะ บา)
We pop champagne cuz we got that dough
(วี พ็อพ แฌ็มเพน คัซ วี ก็อท แดท โด)
Let me hear you say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])
If you want me say Aah [Aah, Aah, Aah, Aah]
(อิฟ ยู ว็อนท มี เซ อาอ้า [ อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า , อาอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Aah คำอ่านไทย Trey Songz feat Fabolous

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น