เนื้อเพลง Voyage to Atlantis คำอ่านไทย The Isley Brothers

Written by Ronald Isley, O’Kelly Isley, Rudolph Isley, Ernie Isley, Marvin Isley, Chris Jasper
( วึ้น ไบ Ronald ไอซ์รี่ , OKelly ไอซ์รี่ , รูดอล์ฟ ไอซ์รี่ , Ernie ไอซ์รี่ , มาร์วิน ไอซ์รี่ , คริส แจซเพอะ)

Can I go on my way without you
(แค็น นาย โก ออน มาย เว วิเฑาท ยู)
Whoa…how can I know
(โว้ว เฮา แค็น นาย โน)
If I go on my way without you
(อิฟ ฟาย โก ออน มาย เว วิเฑาท ยู)
Whoa…where would I go
(โว้ว ฮแว เวิด ดาย โก)

Set sail with me
(เซ็ท เซล วิฑ มี)
Misty lady, set my spirit free
(มีซทิ เลดิ , เซ็ท มาย ซพีริท ฟรี)
New love to find
(นยู ลัฝ ทู ไฟนด)
And though I leave another behind
(แอ็นด โธ ไอ ลีฝ แอะนัธเออะ บิไฮนด)

I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])
I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])
I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])
I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])

She’s my lady, now and ever
(ชี มาย เลดิ , เนา แอ็นด เอฝเออะ)
Whoa…how can I know
(โว้ว เฮา แค็น นาย โน)
Can we go all the way together
(แค็น วี โก ออล เดอะ เว ทุเกฑเออะ)
Whoa…let it be so
(โว้ว เล็ท ดิธ บี โซ)

So we’ll say our last goodbye
(โซ เว็ล เซ เอ๊า ลาซท กู๊ดบาย)
And we’ll it this time
(แอ็นด เว็ล อิท ดีซ ไทม)
Hey…ho…set sail with me
(เฮ โฮ เซ็ท เซล วิฑ มี)
To a paradise out beyond the sea
(ทู อะ แพระไดส เอ้า บิยอนด เดอะ ซี)

Atlantis [Is back to you]
(แอซแลนตีส [ อีส แบ็ค ทู ยู ])
I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])
Atlantis [Is back to you]
(แอซแลนตีส [ อีส แบ็ค ทู ยู ])
I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])

Atlantis [Is back to you]
(แอซแลนตีส [ อีส แบ็ค ทู ยู ])
I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])
Atlantis [Is back to you]
(แอซแลนตีส [ อีส แบ็ค ทู ยู ])
I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])

Atlantis [Is back to you]
(แอซแลนตีส [ อีส แบ็ค ทู ยู ])
I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])
I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])
I’ll always [Come back to you]
(แอล ออลเว [ คัม แบ็ค ทู ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Voyage to Atlantis คำอ่านไทย The Isley Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น