เนื้อเพลง Home (New Version) คำอ่านไทย Westlife

Another summer day,
( แอะนัธเออะ ซัมเมอะ เด ,)
has come and gone away,
(แฮ็ส คัม แอ็นด กอน อะเว ,)
in Paris and Rome.
(อิน แพริซ แซน โรม)
But i wanna go home.
(บัท ไอ วอนนา โก โฮม)

Maybe surrounded by,
(เมบี ซะเรานด ไบ ,)
A million people I,
(อะ มีลยัน พี๊เพิ่ล ไอ ,)
Still feel all alone,
(ซทิล ฟีล ออล อะโลน ,)
I just wanna go home,
(ไอ จัซท วอนนา โก โฮม ,)
I miss you, you know.
(ไอ มิซ ยู , ยู โน)

And I’ve been keeping all the letters that I wrote to you,
(แอ็นด แอฝ บีน คีพอิง ออล เดอะ เลทเทอะ แดท ไอ โรท ทู ยู ,)
Each one a line or two, I’m fine baby how are you.
(อีช วัน อะ ไลน ออ ทู , แอม ไฟน เบบิ เฮา อาร์ ยู)
Well I would send them but I know that it’s just not enough,
(เว็ล ไอ เวิด เซ็นด เฑ็ม บัท ไอ โน แดท อิทซ จัซท น็อท อินัฟ ,)
The words were cold and flat, and you deserve more, than that.
(เดอะ เวิด เวอ โคลด แอ็นด ฟแล็ท , แอ็นด ยู ดิเสิฝ โม , แฑ็น แดท)

Another aeroplane,
(แอะนัธเออะ แอโระพเลน ,)
Another sunny place,
(แอะนัธเออะ ซันนิ พเลซ ,)
I’m lucky I know,
(แอม ลัคคิ ไอ โน ,)
But I wanna go home.
(บัท ไอ วอนนา โก โฮม)
I’ve got to go home.
(แอฝ ก็อท ทู โก โฮม)

Let me go home,
(เล็ท มี โก โฮม ,)
I’m just too far from where you are,
(แอม จัซท ทู ฟา ฟร็อม ฮแว ยู อาร์ ,)
I gotta come home.
(ไอ กอททะ คัม โฮม)
Let me go home,
(เล็ท มี โก โฮม ,)
I’ve had my run,
(แอฝ แฮ็ด มาย รัน ,)
Baby I’m done,
(เบบิ แอม ดัน ,)
I wanna come home.
(ไอ วอนนา คัม โฮม)

And I feel just like I am living someone elses life,
(แอ็นด ดาย ฟีล จัซท ไลค ไก แอ็ม ลีฝอิง ซัมวัน เอ็ลซ ไลฟ ,)
It’s like I’ve just stepped outside,
(อิทซ ไลค แอฝ จัซท สตอปชฺ เอาทไซด ,)
When everything was going right,
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง วอส โกอิ้ง ไรท ,)
And I know just why you could not come along with me,
(แอ็นด ดาย โน จัซท ฮไว ยู เคิด น็อท คัม อะลอง วิฑ มี ,)
cos this was not your dream,
(คอซ ดีซ วอส น็อท ยุร ดรีม ,)
But you always believed in me.
(บัท ยู ออลเว บิลีฝ อิน มี)

Another winter day,
(แอะนัธเออะ วีนเทอะ เด ,)
has come and gone away,
(แฮ็ส คัม แอ็นด กอน อะเว ,)
in either Paris or Rome,
(อิน อีเฑอะ แพริซ ออ โรม ,)
and I wanna go home,
(แอ็นด ดาย วอนนา โก โฮม ,)
I miss you, you know.
(ไอ มิซ ยู , ยู โน)

Let me go home,
(เล็ท มี โก โฮม ,)
I’ve had my run,
(แอฝ แฮ็ด มาย รัน ,)
Baby I’m done,
(เบบิ แอม ดัน ,)
I wanna go home.
(ไอ วอนนา โก โฮม)
Let me go home,
(เล็ท มี โก โฮม ,)
and I’ll be alright,
(แอ็นด แอล บี ออลไร๊ท ,)
I’ll be home tonight,
(แอล บี โฮม ทุไนท ,)
I’m coming back home.
(แอม คัมอิง แบ็ค โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home (New Version) คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น