เนื้อเพลง S.O.S. คำอ่านไทย Jonas Brothers

Told you I made dinner plans
( โทลด ยู ไอ เมด ดีนเนอะ แพล็น)
For you and me and no one else
(ฟอ ยู แอ็นด มี แอ็นด โน วัน เอ็ลซ)
That don’t include your crazy friends
(แดท ด้อนท์ อินคลูด ยุร คเรสิ ฟเร็นด)
Well I’m done
(เว็ล แอม ดัน)
With awkward situation’s empty conversations
(วิฑ ออคเวิด ซิชิวเอฌัน เอมทิ คอนเฝอะเซฌัน)

Oh This is an S.O.S.
(โอ ดีซ ซิส แอน เอส โอ เอส)
Don’t wanna second guess,
(ด้อนท์ วอนนา เซคอันด เก็ซ ,)
This is the bottom line
(ดีซ ซิส เดอะ บอตตัม ไลน)
It’s true
(อิทซ ทรู)
I gave my all for you,
(ไอ เกฝ มาย ออล ฟอ ยู ,)
now my heart’s in two
(เนา มาย ฮาท ซิน ทู)
And I can’t find the other half
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฟนด ดิ อัฑเออะ ฮาล์ฟ)
It’s like I’m walking on broken glass,
(อิทซ ไลค แอม วอคกิง ออน บโรเค็น กลัซ ,)
better believe I bled
(เบทเทอะ บิลีฝ ไอ บเล็ด)
It’s a call I’ll never get
(อิทซ ซา คอล แอล เนฝเวอะ เก็ท)

So this is where the story ends
(โซ ดีซ ซิส ฮแว เดอะ ซโทริ เอ็นด)
A conversation on IM
(อะ คอนเฝอะเซฌัน ออน แอม)
Well I’m done
(เว็ล แอม ดัน)
with texting,
(วิฑ textings ,)
Sorry for the miscommunication
(ซอริ ฟอ เดอะ miscommunication)

Oh This is an S.O.S.
(โอ ดีซ ซิส แอน เอส โอ เอส)
Don’t wanna second guess,
(ด้อนท์ วอนนา เซคอันด เก็ซ ,)
This is the bottom line
(ดีซ ซิส เดอะ บอตตัม ไลน)
It’s true
(อิทซ ทรู)
I gave my all for you,
(ไอ เกฝ มาย ออล ฟอ ยู ,)
now my heart’s in two
(เนา มาย ฮาท ซิน ทู)
And I can’t find the other half
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฟนด ดิ อัฑเออะ ฮาล์ฟ)
It’s like I’m walking on broken glass,
(อิทซ ไลค แอม วอคกิง ออน บโรเค็น กลัซ ,)
better believe I bled
(เบทเทอะ บิลีฝ ไอ บเล็ด)
It’s a call I’ll never get
(อิทซ ซา คอล แอล เนฝเวอะ เก็ท)

Next time I see you
(เน็คซท ไทม ไอ ซี ยู)
I’m giving you a high five
(แอม กีฝวิง ยู อะ ไฮ ไฟฝ)
cause hugs are over rated, just FYI
(คอส ฮัก แซร์ โอเฝอะ แร็ท , จัซท FYI)

Oh This is an S.O.S.
(โอ ดีซ ซิส แอน เอส โอ เอส)
Don’t wanna second guess,
(ด้อนท์ วอนนา เซคอันด เก็ซ ,)
This is the bottom line
(ดีซ ซิส เดอะ บอตตัม ไลน)
It’s true
(อิทซ ทรู)
I gave my all for you,
(ไอ เกฝ มาย ออล ฟอ ยู ,)
now my heart’s in two
(เนา มาย ฮาท ซิน ทู)
[yeah]
([ เย่ ])

Oh This is an S.O.S.
(โอ ดีซ ซิส แอน เอส โอ เอส)
Don’t wanna second guess,
(ด้อนท์ วอนนา เซคอันด เก็ซ ,)
This is the bottom line
(ดีซ ซิส เดอะ บอตตัม ไลน)
It’s true
(อิทซ ทรู)
I gave my all for you,
(ไอ เกฝ มาย ออล ฟอ ยู ,)
now my heart’s in two
(เนา มาย ฮาท ซิน ทู)
And I can’t find the other half
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฟนด ดิ อัฑเออะ ฮาล์ฟ)
It’s like I’m walking on broken glass,
(อิทซ ไลค แอม วอคกิง ออน บโรเค็น กลัซ ,)
better believe I bled
(เบทเทอะ บิลีฝ ไอ บเล็ด)
It’s a call I’ll never get
(อิทซ ซา คอล แอล เนฝเวอะ เก็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S.O.S. คำอ่านไทย Jonas Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น