เนื้อเพลง What’s Going on คำอ่านไทย Joe Cocker

Mother, mother
( ม๊าเธ่อร์ , ม๊าเธ่อร์)
There’s too many of you crying
(แดร์ ทู เมนอิ อ็อฝ ยู คไรอิง)
Brother, brother, brother
(บรัฑเออะ , บรัฑเออะ , บรัฑเออะ)
There’s far too many of you dying
(แดร์ ฟา ทู เมนอิ อ็อฝ ยู ไดอิง)
You know we’ve got to find a way
(ยู โน หวีบ ก็อท ทู ไฟนด อะ เว)
To bring some lovin’ here today – Ya
(ทู บริง ซัม ลัฝวิน เฮียร ทุเด ยา)

Father, father
(ฟาเฑอะ , ฟาเฑอะ)
We don’t need to escalate
(วี ด้อนท์ นีด ทู เอซคะเลท)
You see, war is not the answer
(ยู ซี , วอ อีส น็อท ดิ อานเซอะ)
For only love can conquer hate
(ฟอ โอ๊นลี่ ลัฝ แค็น คองเคอะ เฮท)
You know we’ve got to find a way
(ยู โน หวีบ ก็อท ทู ไฟนด อะ เว)
To bring some lovin’ here today
(ทู บริง ซัม ลัฝวิน เฮียร ทุเด)

Picket lines and picket signs
(พีคเค็ท ไลน แซน พีคเค็ท ไซน)
Don’t punish me with brutality
(ด้อนท์ พันอิฌ มี วิฑ บรูแทลอิทิ)
Talk to me, so you can see
(ทอค ทู มี , โซ ยู แค็น ซี)
Oh, what’s going on
(โอ , ว็อท โกอิ้ง ออน)
What’s going on
(ว็อท โกอิ้ง ออน)
Ya, what’s going on
(ยา , ว็อท โกอิ้ง ออน)
Ah, what’s going on
(อา , ว็อท โกอิ้ง ออน)

In the mean time
(อิน เดอะ มีน ไทม)
Right on, baby
(ไรท ออน , เบบิ)
Right on
(ไรท ออน)
Right on
(ไรท ออน)

Father, father, everybody thinks we’re wrong
(ฟาเฑอะ , ฟาเฑอะ , เอวี่บอดี้ ธิงค เวีย ร็อง)
Oh, but who are they to judge us
(โอ , บัท ฮู อาร์ เด ทู จัจ อัซ)
Simply because our hair is long
(ซีมพลิ บิคอส เอ๊า แฮ อีส ล็อง)
Oh, you know we’ve got to find a way
(โอ , ยู โน หวีบ ก็อท ทู ไฟนด อะ เว)
To bring some understanding here today
(ทู บริง ซัม อันเดิซแทนดิง เฮียร ทุเด)
Oh
(โอ)

Picket lines and picket signs
(พีคเค็ท ไลน แซน พีคเค็ท ไซน)
Don’t punish me with brutality
(ด้อนท์ พันอิฌ มี วิฑ บรูแทลอิทิ)
Talk to me
(ทอค ทู มี)
So you can see
(โซ ยู แค็น ซี)
What’s going on
(ว็อท โกอิ้ง ออน)
Ya, what’s going on
(ยา , ว็อท โกอิ้ง ออน)
Tell me what’s going on
(เท็ล มี ว็อท โกอิ้ง ออน)
I’ll tell you what’s going on – Uh
(แอล เท็ล ยู ว็อท โกอิ้ง ออน อา)
Right on baby
(ไรท ออน เบบิ)
Right on baby
(ไรท ออน เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s Going on คำอ่านไทย Joe Cocker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น