เนื้อเพลง Round & Round คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene

You see me standing there,
( ยู ซี มี ซแทนดิง แดร์ ,)
And act like you don’t know me
(แอ็นด แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ โน มี)
But last night you were calling me, saying you want me
(บัท ลาซท ไนท ยู เวอ คอลลิง มี , เซอิง ยู ว็อนท มี)
Oh, why you always make me feel like I’m the one that’s crazy
(โอ , ฮไว ยู ออลเว เมค มี ฟีล ไลค แอม ดิ วัน แด๊ท คเรสิ)
You got my heart racin’, my-my heart racin’
(ยู ก็อท มาย ฮาท เรซิน , มาย มาย ฮาท เรซิน)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
Boy, I need you here with me
(บอย , ไอ นีด ยู เฮียร วิฑ มี)
We can’t go on this way
(วี แค็นท โก ออน ดีซ เว)
I’m falling hard for you
(แอม ฟ๊อลิง ฮาด ฟอ ยู)
All I can say
(ออล ไอ แค็น เซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
We’re going round and round
(เวีย โกอิ้ง เรานด แอ็นด เรานด)
We’re never gonna stop going round and round
(เวีย เนฝเวอะ กอนนะ ซท็อพ โกอิ้ง เรานด แอ็นด เรานด)
We’ll never get where we’re going [round and round]
(เว็ล เนฝเวอะ เก็ท ฮแว เวีย โกอิ้ง [ เรานด แอ็นด เรานด ])
Well you’re gonna miss me
(เว็ล ยัวร์ กอนนะ มิซ มี)
Cause I’m getting dizzy
(คอส แอม เกดดดิ้ง ดีสสิ)
Going round and round
(โกอิ้ง เรานด แอ็นด เรานด)

You try to pull me close, and whisper in my ear
(ยู ทไร ทู พุล มี คโลส , แอ็นด ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย)
You always told me lies, I’ve cried out all my tears
(ยู ออลเว โทลด มี ไล , แอฝ คไร เอ้า ดอร์ มาย เทีย)
I pushed my feelings to the side and then you bring ’em back
(ไอ พุฌ มาย ฟีลอิง ทู เดอะ ไซด แอ็นด เด็น ยู บริง เอ็ม แบ็ค)
B-bring ’em back
(บี บริง เอ็ม แบ็ค)
Now you got me singing
(เนา ยู ก็อท มี ซิงกิง)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
Boy, I need you here with me
(บอย , ไอ นีด ยู เฮียร วิฑ มี)
We can’t go on this way
(วี แค็นท โก ออน ดีซ เว)
I’m falling hard for you
(แอม ฟ๊อลิง ฮาด ฟอ ยู)
All I can say
(ออล ไอ แค็น เซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
We’re going round and round
(เวีย โกอิ้ง เรานด แอ็นด เรานด)
We’re never gonna stop going round and round
(เวีย เนฝเวอะ กอนนะ ซท็อพ โกอิ้ง เรานด แอ็นด เรานด)
We’ll never get where we’re going [round and round]
(เว็ล เนฝเวอะ เก็ท ฮแว เวีย โกอิ้ง [ เรานด แอ็นด เรานด ])
Well you’re gonna miss me
(เว็ล ยัวร์ กอนนะ มิซ มี)
Cause I’m getting dizzy
(คอส แอม เกดดดิ้ง ดีสสิ)
Going round and round
(โกอิ้ง เรานด แอ็นด เรานด)

Love me or love me not
(ลัฝ มี ออ ลัฝ มี น็อท)
I’m staring at the clock
(แอม ซแทริง แอ็ท เดอะ คล็อค)
I take them flower pedals off
(ไอ เทค เฑ็ม ฟเลาเออะ เพดแอ็ล ออฟฟ)
And then I watch them drop
(แอ็นด เด็น นาย ว็อช เฑ็ม ดร็อพ)
Love me or love me not
(ลัฝ มี ออ ลัฝ มี น็อท)
I’m staring at the clock
(แอม ซแทริง แอ็ท เดอะ คล็อค)
I take them flower pedals off
(ไอ เทค เฑ็ม ฟเลาเออะ เพดแอ็ล ออฟฟ)
And them I watch them drop
(แอ็นด เฑ็ม ไอ ว็อช เฑ็ม ดร็อพ)

[Pre-Chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
Boy, I need you here with me
(บอย , ไอ นีด ยู เฮียร วิฑ มี)
We can’t go on this way
(วี แค็นท โก ออน ดีซ เว)
I’m falling hard for you
(แอม ฟ๊อลิง ฮาด ฟอ ยู)
All I can say
(ออล ไอ แค็น เซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
We’re going round and round
(เวีย โกอิ้ง เรานด แอ็นด เรานด)
We’re never gonna stop going round and round
(เวีย เนฝเวอะ กอนนะ ซท็อพ โกอิ้ง เรานด แอ็นด เรานด)
We’ll never get where we’re going [round and round]
(เว็ล เนฝเวอะ เก็ท ฮแว เวีย โกอิ้ง [ เรานด แอ็นด เรานด ])
Well you’re gonna miss me
(เว็ล ยัวร์ กอนนะ มิซ มี)
Cause I’m getting dizzy
(คอส แอม เกดดดิ้ง ดีสสิ)
Going round and round
(โกอิ้ง เรานด แอ็นด เรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Round & Round คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น