เนื้อเพลง Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip คำอ่านไทย Nirvana

It hurts when you have to press that dull little thing
( อิท เฮิท ฮเว็น ยู แฮ็ฝ ทู พเร็ซ แดท ดัล ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
That you’re only supposed to use once and then discard
(แดท ยัวร์ โอ๊นลี่ ซัพโพส ทู ยูซ วันซ แอ็นด เด็น ดิซคาด)
Where do you put it? In the garbage can, my honest friend
(ฮแว ดู ยู พัท ดิธ อิน เดอะ กาบิจ แค็น , มาย ออนเอ็ซท ฟเร็นด)
My shyness, pet her flow
(มาย ไฌเน็ซ , เพ็ท เฮอ ฟโล)

She’s only been five months late, even though we haven’t had sex for a week
(ชี โอ๊นลี่ บีน ไฟฝ มันธ เลท , อีเฝ็น โธ วี แฮฟเวน แฮ็ด เซ็คซ ฟอ รา วีค)

A meal a day, a meal, I say
(อะ มีล อะ เด , อะ มีล , ไอ เซ)
And my heart’s made my …
(แอ็นด มาย ฮาท เมด มาย)

Somebody else already used the word ‘aurora-borealis’
(ซัมบอดี้ เอ็ลซ ออลเรดอิ ยูซ เดอะ เวิด ออโรระ borealis)
She was tied up in chains, and Sam had helped her in the freezer
(ชี วอส ไท อัพ อิน เชน , แอ็นด แซม แฮ็ด เฮ็ลพ เฮอ อิน เดอะ ฟรีสเออะ)

She’s only five weeks late, but I haven’t had a date forever …
(ชี โอ๊นลี่ ไฟฝ วีค เลท , บัท ไอ แฮฟเวน แฮ็ด อะ เดท เฟาะเรฝเออะ)
Ever … ever … forever!
(เอฝเออะ เอฝเออะ เฟาะเรฝเออะ !)

Wish I had more … more opportunity,
(วิฌ ไอ แฮ็ด โม โม ออพ็อทยูนิทิ ,)
More chances to remember some things
(โม ชานซ ทู ริเมมเบอะ ซัม ธิง)
So I couldn’t have so much pressure on my …
(โซ ไอ คูดซึ่น แฮ็ฝ โซ มัช พเรฌเออะ ออน มาย)
On my … on my, um … ah, on my … um … um … head
(ออน มาย ออน มาย , อึม อา , ออน มาย อึม อึม เฮ็ด)

We’d have so much more diversity,
(เว็ด แฮ็ฝ โซ มัช โม ดิเฝอซิติ ,)
And so much more input, so much more creative flow,
(แอ็นด โซ มัช โม อินพูท , โซ มัช โม คริเอทิฝ ฟโล ,)
If we had someone in school, a ‘GIT’ …
(อิฟ วี แฮ็ด ซัมวัน อิน ซคูล , อะ กิท)

GIT … geeks … in … town.
(กิท กีกซิน ทาวน์)
Ha! … Come on, Dave, think of one … !
(ฮา ! คัมมอน , เดฝ , ธิงค อ็อฝ วัน !)
#NAME?
(#เนม)
It should be GIC, geeks with charvels
(อิท เชิด บี GIC , กีกวิฑ charvels)
No, GWC, f*ck man this is a waste of time …
(โน , GWC , เอฟ *ck แม็น ดีซ ซิส ซา เวซท อ็อฝ ไทม)

{laughs}
({ลาฟ })

One more solo? Yeahhhhhhhhh! Yeaaaahhhhh!
(วัน โม โซโล Yeahhhhhhhhh ! Yeaaaahhhhh !)

You’re personally responsible for …
(ยัวร์ เพอซแน็ลลิ รีสฺพอนสิเบิล ฟอ)
The entire strip … to be washed away …
(ดิ เอ็นไทร ซทริพ ทู บี ว็อฌ อะเว)
Cleansed … as if gallons of, um, rubbing alcohol
(คเล็นส แอ็ส อิฟ แกลลัน อ็อฝ , อึม , รับบิง แอลโคะฮ็อล)
Flowed through the strip and were set on fire.
(ฟโล ธรู เดอะ ซทริพ แอ็นด เวอ เซ็ท ออน ไฟร)

It didn’t just singe the hair, it made it straight.
(อิท ดิ๊นอิน จัซท ซินจ เดอะ แฮ , อิท เมด อิท ซทเรท)
And then Perry Ellis came along with his broom,
(แอ็นด เด็น เพอรี่ Ellis เคม อะลอง วิฑ ฮิส บรูม ,)
And his … silk …
(แอ็นด ฮิส ซิลค)
And he … he erected a beautiful city …
(แอ็นด ฮี ฮี อิเรคท อะ บยูทิฟุล ซีทอิ)
A city of stars.
(อะ ซีทอิ อ็อฝ ซทา)

Other interpretations possible.
(อัฑเออะ อินเทิพริเทฌัน พ๊อซซิเบิ้ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น