เนื้อเพลง Amazing คำอ่านไทย George Michael

Written by George Michael / Jon Douglas
( วึ้น ไบ จอจ ไมเล / จอนนี่ ดักเกรด)

I was mixed up when you came to me
(ไอ วอส มิคซ อัพ ฮเว็น ยู เคม ทู มี)
Too broke to fix
(ทู บโรค ทู ฟิคซ)
Said ‘daddy get you gone, I’m missing my baby’
(เซ็ด แดดดิ เก็ท ยู กอน , แอม มีซซิง มาย เบบิ)
Still missing my baby…
(ซทิล มีซซิง มาย เบบิ)

I was stitched up by the hands of fate
(ไอ วอส ซทิช อัพ ไบ เดอะ แฮ็นด อ็อฝ เฟท)
Said how you gonna make it on your own
(เซ็ด เฮา ยู กอนนะ เมค อิท ออน ยุร โอน)
If luck is a lady?
(อิฟ ลัค อีส ซา เลดิ)
Maybe luck is a lady
(เมบี ลัค อีส ซา เลดิ)

I was going down for the third time
(ไอ วอส โกอิ้ง เดาน ฟอ เดอะ เธิด ไทม)
My heart was broken, I was not open to your suggestions
(มาย ฮาท วอส บโรเค็น , ไอ วอส น็อท โอเพ็น ทู ยุร ซะเจซชัน)
I had so many questions
(ไอ แฮ็ด โซ เมนอิ คเวซชัน)
That you just kissed away
(แดท ยู จัซท คิซ อะเว)

Tell me, I guess that cupid was in disguise
(เท็ล มี , ไอ เก็ซ แดท คยูพิด วอส ซิน ดิซไกส)
The day you walked in and changed my life
(เดอะ เด ยู วอค อิน แอ็นด เชนจ มาย ไลฟ)
I think it’s amazing,
(ไอ ธิงค อิทซ อะเมสอิง ,)
The way that love can set you free
(เดอะ เว แดท ลัฝ แค็น เซ็ท ยู ฟรี)

So now I walk in the midday sun
(โซ เนา ไอ วอค อิน เดอะ มิดเด ซัน)
I never thought that my saviour would come
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท มาย เซฝเยอะ เวิด คัม)
I think it’s amazing
(ไอ ธิงค อิทซ อะเมสอิง)
I think it’s amazing
(ไอ ธิงค อิทซ อะเมสอิง)

I think you’re amazing
(ไอ ธิงค ยัวร์ อะเมสอิง)

You tried to save me from myself
(ยู ทไร ทู เซฝ มี ฟร็อม ไมเซลฟ)
Said ‘Darling ,kiss as many as you want!
(เซ็ด ดาลิง , คิซ แอ็ส เมนอิ แอ็ส ยู ว็อนท !)
My love’s still available
(มาย ลัฝ ซทิล อะเฝลอะบึล)
And I know you’re insatiable’
(แอ็นด ดาย โน ยัวร์ อินเซเทียอเบิล)

We’re like victims of the same disease
(เวีย ไลค ฝิคทิม อ็อฝ เดอะ เซม ดิสีส)
Look at your Big Bad Daddy, and your mom
(ลุค แกท ยุร บิก แบ็ด แดดดิ , แอ็นด ยุร มัม)
And your mom ….was always acting crazy
(แอ็นด ยุร มัม วอส ออลเว แอคทิง คเรสิ)

I was going down for the third time
(ไอ วอส โกอิ้ง เดาน ฟอ เดอะ เธิด ไทม)
My heart was broken, I thought that loving you
(มาย ฮาท วอส บโรเค็น , ไอ ธอท แดท ลัฝอิง ยู)
was out of the question
(วอส เอ้า อ็อฝ เดอะ คเวซชัน)
Then I saw my reflection
(เด็น นาย ซอ มาย ริฟเคลฌัน)
Saying please don’t let this go
(เซอิง พลีส ด้อนท์ เล็ท ดีซ โก)

Tell me, I guess that cupid was in disguise
(เท็ล มี , ไอ เก็ซ แดท คยูพิด วอส ซิน ดิซไกส)
The day you walked in and changed my life
(เดอะ เด ยู วอค อิน แอ็นด เชนจ มาย ไลฟ)
I think it’s amazing,
(ไอ ธิงค อิทซ อะเมสอิง ,)
The way that love can set you free
(เดอะ เว แดท ลัฝ แค็น เซ็ท ยู ฟรี)
So now I walk in the midday sun
(โซ เนา ไอ วอค อิน เดอะ มิดเด ซัน)
I never thought that my saviour would come
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท มาย เซฝเยอะ เวิด คัม)
I think it’s amazing
(ไอ ธิงค อิทซ อะเมสอิง)
I think you’re amazing
(ไอ ธิงค ยัวร์ อะเมสอิง)

Celebrate the love of the one you’re with
(เซลอิบเรท เดอะ ลัฝ อ็อฝ ดิ วัน ยัวร์ วิฑ)

Celebrate, this life with you baby
(เซลอิบเรท , ดีซ ไลฟ วิฑ ยู เบบิ)
I think you should celebrate yeah
(ไอ ธิงค ยู เชิด เซลอิบเรท เย่)
Don’t put your love in chains baby
(ด้อนท์ พัท ยุร ลัฝ อิน เชน เบบิ)
No no, walk in the midday sun
(โน โน , วอค อิน เดอะ มิดเด ซัน)
I thought I was dreaming
(ไอ ธอท ไอ วอส ดรีมมิง)
I think it’s amazing
(ไอ ธิงค อิทซ อะเมสอิง)
I think you’re amazing
(ไอ ธิงค ยัวร์ อะเมสอิง)

I said celebrate the love of the one you’re with
(ไอ เซ็ด เซลอิบเรท เดอะ ลัฝ อ็อฝ ดิ วัน ยัวร์ วิฑ)

As this life gets colder
(แอ็ส ดีซ ไลฟ เก็ท โคลเดอ)
And the devil inside
(แอ็นด เดอะ เด๊ฝิ้ล อีนไซด)
Tells you to give up…
(เท็ล ยู ทู กิฝ อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amazing คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น