เนื้อเพลง I Miss You คำอ่านไทย DMX

Thanks to [email protected] for these lyrics.
( แธ็งค ทู [email protected] com ฟอ ฑิส ลีริค)

[feat. Faith Evans]
([ ฟีท เฟธ เอฝเวน ])

i know that my saviour lives and at the end he will stand on this earth
(ไอ โน แดท มาย เซฝเยอะ ไลฝ แซน แอ็ท ดิ เอ็นด ฮี วิล ซแท็นด ออน ดีซ เอิธ)
my flesh may be destroyed but from this body i will see god
(มาย ฟเล็ฌ เม บี ดิซทรอย บัท ฟร็อม ดีซ บอดอิ ไอ วิล ซี ก็อด)
yes i will see him for myself and i long for that moment….
(เย็ซ ซาย วิล ซี ฮิม ฟอ ไมเซลฟ แอ็นด ดาย ล็อง ฟอ แดท โมเม็นท)
gran’ma, i really miss you and it ain’t been the same
(granma , ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู แอ็นด ดิท เอน บีน เดอะ เซม)
i drop a tear when i hear ur name
(ไอ ดร็อพ อะ เทีย ฮเว็น นาย เฮีย ur เนม)
mary ella holloway why you gotta be so far away?
(แมริ เอลลา holloway ฮไว ยู กอททะ บี โซ ฟา อะเว)
you used to say Don’t worry, it’s gone be ok
(ยู ยูซ ทู เซ ด้อนท์ เวอริ , อิทซ กอน บี โอเค)
But it ain’t. It’s like, when you left, you took the Lord wit you
(บัท ดิธ เอน อิทซ ไลค , ฮเว็น ยู เล็ฟท , ยู ทุค เดอะ ลอด วิท ยู)
why could not i come when he came to get you?
(ฮไว เคิด น็อท ไอ คัม ฮเว็น ฮี เคม ทู เก็ท ยู)
damn, i really miss you i had to say it again
(แด็ม , ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู ไอ แฮ็ด ทู เซ อิท อะเกน)
i remember the time when i was like, ten
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ไทม ฮเว็น นาย วอส ไลค , เท็น)
and crept up in the neighbor’s yard, yeah, bein hardheaded
(แอ็นด คแร็พท อัพ อิน เดอะ เนเบอะ ยาด , เย่ , บีนโพลhardheaded)
you told me that i would get it, you said it! and boy did i get it!
(ยู โทลด มี แดท ไอ เวิด เก็ท ดิธ , ยู เซ็ด ดิท ! แอ็นด บอย ดิด ดาย เก็ท ดิธ !)
but after you spanked me, you hugged me
(บัท อาฟเทอะ ยู ซแพ็งค มี , ยู ฮักจฺ มี)
kissed me on my forehead and told me that you loved me
(คิซ มี ออน มาย ฟอเร็ด แอ็นด โทลด มี แดท ยู ลัฝ มี)
and swore that it hurt you more than it hurt me
(แอ็นด ซโว แดท ดิธ เฮิท ยู โม แฑ็น หนิด เฮิท มี)
i thought how bad could this hurt be?
(ไอ ธอท เฮา แบ็ด เคิด ดีซ เฮิท บี)
i know now that’s why i’m dead outta luv
(ไอ โน เนา แด๊ท ฮไว แอม เด็ด เอ๊าตา เลิฝ)
whut i wouldn’t give for one more hug
(whut ไอ วูดดึ่น กิฝ ฟอ วัน โม ฮัก)
from gran’ma
(ฟร็อม granma)

[chorus sung by Faith Evans]
([ โครัซ ซัง ไบ เฟธ เอฝเวน ])
Baby, it’s gone be Ok
(เบบิ , อิทซ กอน บี โอเค)
She usta tell me that….
(ชี usta เท็ล มี แดท)
Baby, it’s gone be Ok
(เบบิ , อิทซ กอน บี โอเค)
I really miss Gran’ma
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ Granma)

but i’m about to say a couple of family members gone hate me
(บัท แอม อะเบาท ทู เซ อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ แฟมอิลิ เมมเบอะ กอน เฮท มี)
but i’m gonna let you know whut’s been goin on lately
(บัท แอม กอนนะ เล็ท ยู โน whuts บีน โกอิน ออน เลทลิ)
you know since you left a lot of things bout your kids done changed
(ยู โน ซินซ ยู เล็ฟท ดา ล็อท อ็อฝ ธิง เบาท ยุร คิด ดัน เชนจ)
yah jackie’s still crazy and i don’t know what’s up with james
(ยา แจ็กกี้ ซทิล คเรสิ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท อัพ วิฑ เจม)
ain’t seen jerry in a while, you know he walks like you
(เอน ซีน เจริ อิน อะ ฮไวล , ยู โน ฮี วอค ไลค ยู)
and rene’s back in jail, you know she talk like you
(แอ็นด renes แบ็ค อิน เจล , ยู โน ชี ทอค ไลค ยู)
but Q is doin real good now, she workin’
(บัท คิว อีส โดย ริแอ็ล เกิด เนา , ชี เวิคกิน)
rhonda’s still runnin around, trickin, jerkin’
(rhondas ซทิล รูนนิน อะเรานด , ทริคกิน, เจอคิน)
bogat buggin’, he gone lost his mind
(bogat บักกิน , ฮี กอน ล็อซท ฮิส ไมนด)
and jamar back outta jail, doin’ fine
(แอ็นด jamar แบ็ค เอ๊าตา เจล , โดย ไฟน)
and collie he gone changed it’s not all about hisself
(แอ็นด คอลลิ ฮี กอน เชนจ อิทซ น็อท ดอร์ อะเบาท hisself)
and my father…. well…. that’s sumthin else….
(แอ็นด มาย ฟาเฑอะ เว็ล แด๊ท ซัมติน เอ็ลซ)
and b*tt he’s my dogg he done owe his grandma ground
(แอ็นด บี *tt อีส มาย ด๊อก ฮี ดัน โอ ฮิส แกรนมา กเรานด)
my great gran’ma makin a lout of trips outta town
(มาย กเรท granma เมกิน อะ เลาท อ็อฝ ทริพ เอ๊าตา ทาวน์)
but that’s a good thing, if only i could hear you say once more
(บัท แด๊ท ซา เกิด ธิง , อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด เฮีย ยู เซ วันซ โม)
Oh Lord
(โอ ลอด)

[chorus]
([ โครัซ ])

you left behind a mother, eleven kids and eleven grand kids
(ยู เล็ฟท บิไฮนด อะ ม๊าเธ่อร์ , อิเลฝเอ็น คิด แซน อิเลฝเอ็น แกรนด์ คิด)
and since then two of your grand kids then had kids
(แอ็นด ซินซ เด็น ทู อ็อฝ ยุร แกรนด์ คิด เด็น แฮ็ด คิด)
i had a boy named Tacoma, Xavieur Gerb
(ไอ แฮ็ด อะ บอย เนม Tacoma , Xavieur Gerb)
That’s right… it was Xavieur that made you a great grandmother
(แด๊ท ไรท ดิธ วอส Xavieur แดท เมด ยู อะ กเรท แกรนมาเต่อ)
uhhh i thank you for the best times of my life
(อากรีเอดสฺ ไอ แธ็งค ยู ฟอ เดอะ เบ็ซท ไทม อ็อฝ มาย ไลฟ)
i thank you for when you first met her, accepted, and luvvin my wife
(ไอ แธ็งค ยู ฟอ ฮเว็น ยู เฟิซท เม็ท เฮอ , แอ็คเซพท , แอ็นด luvvin มาย ไวฟ)
i thank you for those sunday dinners, tehy were aiight
(ไอ แธ็งค ยู ฟอ โฑส ซันดิ ดีนเนอะ , tehy เวอ aiight)
i thank you for my life [WHUT!] i thank you for my bible [UHH!]
(ไอ แธ็งค ยู ฟอ มาย ไลฟ [ WHUT ! ] ไอ แธ็งค ยู ฟอ มาย ไบบล [ อา ! ])
i thank you for the song that you sang in the morning AMAZING GRACE
(ไอ แธ็งค ยู ฟอ เดอะ ซ็อง แดท ยู แซ็ง อิน เดอะ มอนิง อะเมสอิง กเรซ)
up in the garden
(อัพ อิน เดอะ ก๊าร์เด้น)
i thank you for the two beatings that you gave me
(ไอ แธ็งค ยู ฟอ เดอะ ทู บืดิงสฺ แดท ยู เกฝ มี)
cuz i know somewhere along the line, those two beatins saved me
(คัซ ไอ โน ซัมแวร์ อะลอง เดอะ ไลน , โฑส ทู บีดิน เซฝ มี)
when you died, i cried like a baby AHH!
(ฮเว็น ยู ได , ไอ คไร ไลค เก เบบิ อา !)
i begged the lord to take me UHHH
(ไอ เบก เดอะ ลอด ทู เทค มี อากรีเอดสฺ)
cuz no-one else could give me whut u gave me
(คัซ โน วัน เอ็ลซ เคิด กิฝ มี whut ยู เกฝ มี)
and like when everything comes to an end
(แอ็นด ไลค ฮเว็น เอ๊วี่ติง คัม ทู แอน เอ็นด)
i pray that i go to heaven to see you again
(ไอ พเร แดท ไอ โก ทู เฮฝเอ็น ทู ซี ยู อะเกน)
amen
(อาเมน)

[chorus]
([ โครัซ ])

amazing grace
(อะเมสอิง กเรซ)
how sweet thy sound
(เฮา สวี้ท ไฑ เซานด)
that saved a wretch like me…
(แดท เซฝ อะ เร็ช ไลค มี)
i once was lost
(ไอ วันซ วอส ล็อซท)
but now am found
(บัท เนา แอ็ม เฟานด)
was blind
(วอส บไลนด)
but now i see, yeah
(บัท เนา ไอ ซี , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Miss You คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น