เนื้อเพลง I Should Be Sleeping คำอ่านไทย Emerson Drive

[Lisa Drew/Shaye Smith]
( [ ลีซา ดรู /Shaye ซมิธ ])

I never knew there were such great movies
(ไอ เนฝเวอะ นยู แดร์ เวอ ซัช กเรท มูวี่)
On TV at 3AM
(ออน ทีวี แอ็ท 3AM)
I never guessed that at midnight Tuesday
(ไอ เนฝเวอะ เก็ซ แดท แอ็ท มิดไนท์ ทยูสดิ)
I could have pizza ordered in
(ไอ เคิด แฮ็ฝ พีสสะ ออเดอะ อิน)
I never been a real night owl
(ไอ เนฝเวอะ บีน อะ ริแอ็ล ไนท เอาล)
But these days I’m all turned ’round
(บัท ฑิส เด แอม ออล เทิน เรานด)
There’s only one thing I’m sure of right now
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน ธิง แอม ฌุร อ็อฝ ไรท เนา)

Chorus
(โครัซ)
I should be sleeping
(ไอ เชิด บี ซลีพพิง)
Instead of keeping these late hours
(อินซเทด อ็อฝ คีพอิง ฑิส เลท เอาร)
I’ve been keeping
(แอฝ บีน คีพอิง)
I’ve been pacing and retracing
(แอฝ บีน เพซซิง แอ็นด retracings)
Every step of every move
(เอฝริ ซเท็พ อ็อฝ เอฝริ มูฝ)
And even though I’m feelin’ so right
(แอ็นด อีเฝ็น โธ แอม ฟีลิน โซ ไรท)
I’m so happy still I know
(แอม โซ แฮพพิ ซทิล ไอ โน)
I should be sleeping
(ไอ เชิด บี ซลีพพิง)
Instead of dreaming about you
(อินซเทด อ็อฝ ดรีมมิง อะเบาท ยู)

I never knew that I was funny
(ไอ เนฝเวอะ นยู แดท ไอ วอส ฟันนิ)
Till I went and made you laugh
(ทิล ไอ เว็นท แอ็นด เมด ยู ลาฟ)
Never liked a girl to call me honey
(เนฝเวอะ ลิค อะ เกิล ทู คอล มี ฮันอิ)
But you did and I liked that
(บัท ยู ดิด แอ็นด ดาย ลิค แดท)
I keep thinking about your smile
(ไอ คีพ ติ้งกิง อะเบาท ยุร ซไมล)
Trying to read between the lines
(ทไรอิง ทู เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Looks like I’ll be up for awhile
(ลุค ไลค แอล บี อัพ ฟอ อะฮไวล)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

After just 3 dates
(อาฟเทอะ จัซท ที เดท)
And one great kiss
(แอ็นด วัน กเรท คิซ)
It’s way too soon to be obsessing like this
(อิทซ เว ทู ซูน ทู บี obsessings ไลค ดีซ)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

Dreaming about you
(ดรีมมิง อะเบาท ยู)
I should be sleeping
(ไอ เชิด บี ซลีพพิง)
Dreaming about you
(ดรีมมิง อะเบาท ยู)
I’m dreaming about you, yeah
(แอม ดรีมมิง อะเบาท ยู , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Should Be Sleeping คำอ่านไทย Emerson Drive

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น