เนื้อเพลง Da Graveyard คำอ่านไทย Jay-Z

Intro:
( อินโทร :)
It’s the number one crew in the area.
(อิทซ เดอะ นัมเบอะ วัน ครู อิน ดิ แอเรียะ)

Big L:
(บิก แอล :)
Big L be lightin’ n*ggas like incense
(บิก แอล บี lightin เอ็น *ggas ไลค อีนเซ็นซ)
Gettin’ men lynched to win tits
(เกดดิน เม็น ลินช ทู วิน ทิท)
I’m killin’ infants for ten cents
(แอม คิลลิน อีนแฟ็นท ฟอ เท็น เซ็นท)
Cause I’m a street genius with a unique penis
(คอส แอม มา ซทรีท จีนยัซ วิฑ อะ ยุนีค พีนิซ)
Got fly chicks on my d*ck that don’t even speak English
(ก็อท ฟไล ชิค ออน มาย d*ck แดท ด้อนท์ อีเฝ็น ซพีค อีงกลิฌ)
I’m makin’ ducks shed much tears
(แอม เมกิน ดั๊ค ชี มัช เทีย)
I buck queers
(ไอ บัค คเวีย)
I don’t have it all upstairs but who the f*ck cares?
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อิท ดอร์ อัพซแทส บัท ฮู เดอะ เอฟ *ck แค)
I’m grabbin’ brews takin’ fast swiggas
(แอม กราบบิน บรู ทอคกิ่น ฟัซท swiggas)
I get cash and stash figures and harass them b*tch ass n*ggas
(ไอ เก็ท แค็ฌ แอ็นด สแตช ฟีกยุร แซน ฮะแรซ เฑ็ม บี *tch อาซ เอ็น *ggas)
After you you’re gonna get scared next
(อาฟเทอะ ยู ยัวร์ กอนนะ เก็ท ซคา เน็คซท)
And if ya squad flex
(แอ็นด อิฟ ยา ซคว็อด ฟเล็คซ)
I’m lettin’ off like Bernard Getts
(แอม เลทดิน ออฟฟ ไลค Bernard Getts)
A tech nine is my utensil
(อะ ทิค ไนน อีส มาย ยุเทนซิล)
Fillin’ n*ggas with so much led they can use they d*ck for a pencil
(ฟิลลิน เอ็น *ggas วิฑ โซ มัช เล็ด เด แค็น ยูซ เด d*ck ฟอ รา เพนซิล)
I’m known for snatchin’ purses and bombin’ churches
(แอม โนน ฟอ snatchin เพิซ แซน bombin เชอร์เชซ)
I get more p*ssy on accident then most n*ggas get on purpose
(ไอ เก็ท โม พี *ssy ออน แอคซิเด็นท เด็น โมซท เอ็น *ggas เก็ท ออน เพอพัซ)
I got drug spots from New York to Canada
(ไอ ก็อท ดรัก สพอท ฟร็อม นยู ยอค ทู แคนอะดะ)
Cause Big L be f*ckin’ with more keys than a janitor
(คอส บิก แอล บี เอฟ *ckin วิฑ โม คี แฑ็น อะ แจนอิเทอะ)

Lord Finesse:
(ลอด ฟิเนซ :)
Now it’s the dictator who’s style is greater
(เนา อิทซ เดอะ ดิคเทเทอะ ฮู ซไทล อีส กเรทเออะ)
It’s the man with more wild flavors than motherf*ckin’ Now & Laters
(อิทซ เดอะ แม็น วิฑ โม ไวลด ฟเลเฝอะ แฑ็น motherf*ckin เนา & เลทเออะ)
And rappers I hit ’em well
(แอ็นด แรพเพอ ซาย ฮิท เอ็ม เว็ล)
They automatically go to heaven f*ckin’ with me cause I give ’em hell
(เด ออโทะแมทอิแค็ลลิ โก ทู เฮฝเอ็น เอฟ *ckin วิฑ มี คอส ไอ กิฝ เอ็ม เฮ็ล)
So don’t try to front troop
(โซ ด้อนท์ ทไร ทู ฟรันท ทรูพ)
When your style is played out just like an Oshkosh jumpsuit
(ฮเว็น ยุร ซไทล อีส พเล เอ้า จัซท ไลค แอน Oshkosh จั้มสฺซู๊ด)
I’m out to collect figures
(แอม เอ้า ทู ค็อลเลคท ฟีกยุร)
I’m on some Wu-Tang sh*t so Protect Ya f*ckin’ Neck n*gga
(แอม ออน ซัม Wu ทาง ฌะ *ที โซ พโระเทคท ยา เอฟ *ckin เน็ค เอ็น *gga)
Not a role model I’m a bad figure
(น็อท ดา โรล โม๊เด็ล แอม มา แบ็ด ฟีกยุร)
When it comes to rap I got skills out the ass n*gga
(ฮเว็น หนิด คัม ทู แร็พ ไอ ก็อท ซคิล เอ้า ดิ อาซ เอ็น *gga)
I got it locked like a warden
(ไอ ก็อท ดิธ ล็อค ไลค เก วอร์เดน)
Rap without Finesse is like the NBA without Jordan
(แร็พ วิเฑาท ฟิเนซ อีส ไลค เดอะ NBA วิเฑาท จอแดน)
So all ya new jacks kickin’ wack raps
(โซ ออล ยา นยู แจ็ค คิคคินแวค แร็พ)
It’s a fact that
(อิทซ ซา แฟ็คท แดท)
I’ll be on your f*ckin’ back like a napsack
(แอล บี ออน ยุร เอฟ *ckin แบ็ค ไลค เก napsack)
It ain’t sh*t you can tell me
(อิท เอน ฌะ *ที ยู แค็น เท็ล มี)
Cause b*tches still jock me without a motherf*ckin’ LP
(คอส บี *tches ซทิล จอค มี วิเฑาท ดา motherf*ckin LP)

Hook:
(ฮุค :)
It’s the number one crew in the area
(อิทซ เดอะ นัมเบอะ วัน ครู อิน ดิ แอเรียะ)
” Known for sendin’ garbage MCs to the graveyard ” [x2]
(” โนน ฟอ เซ็นดิน กาบิจ เมซีสฺ ทู เดอะ เกรฝวีหยาด ” [ x2 ])

Microphone Nut:
(ไมคโระโฟน นัท :)
Yo I got a death wish
(โย ไอ ก็อท ดา เด็ธ วิฌ)
That’s why I talk so much motherf*ckin’ sh*t
(แด๊ท ฮไว ไอ ทอค โซ มัช motherf*ckin ฌะ *ที)
I want these b*tch motherf*ckers to try to flip
(ไอ ว็อนท ฑิส บี *tch motherf*ckers ทู ทไร ทู ฟลิพ)
So I can fill up this clip and stick the gun between they lips like a
(โซ ไอ แค็น ฟิล อัพ ดีซ คลิพ แอ็นด ซทิค เดอะ กัน บีทวิน เด ลิพ ไลค เก)
cigarette
(ซิกะเรท)
And let ’em smoke the four fifth
(แอ็นด เล็ท เอ็ม ซโมค เดอะ โฟ ฟิฟธ)
? no need to lie or cry it’s time motherf*cker to die
(โน นีด ทู ไล ออ คไร อิทซ ไทม motherf*cker ทู ได)
Because to me death is like sex
(บิคอส ทู มี เด็ธ อีส ไลค เซ็คซ)
And if my brain was a deck of cards I’d be missing a whole deck
(แอ็นด อิฟ มาย บเรน วอส ซา เด็ค อ็อฝ คาด อาย บี มีซซิง อะ โฮล เด็ค)
Strap up a Mac clack clack motherf*ckers are runnin’ like rats
(ซทแร็พ อัพ อะ แมค คแล็ค คแล็ค motherf*ckers แซร์ รูนนิน ไลค แร็ท)
The blind bats are f*ckin’ crazed cats
(เดอะ บไลนด แบ็ท แซร์ เอฟ *ckin คเรส แค็ท)
Cause the Microphone let’s loose
(คอส เดอะ ไมคโระโฟน เล็ท ลูซ)
And you’re wonderin’ how the f*ck did this madman get cut loose
(แอ็นด ยัวร์ วันเดอริน เฮา เดอะ เอฟ *ck ดิด ดีซ แม๊ดแมน เก็ท คัท ลูซ)
>From 25 consecutive 25 the life is
(>ฟร็อม 25 ค็อนแซคอิวทิฝ 25 เดอะ ไลฟ อีส)
For murderin’ up some f*ckin’ white kids
(ฟอ เมอร์เดอริน อัพ ซัม เอฟ *ckin ฮไวท คิด)
These were the kids of the prison guards
(ฑิส เวอ เดอะ คิด อ็อฝ เดอะ พริ๊ซั่น กาด)
Then I startin’ killin’ squads of prison guards in the prison yard
(เด็น นาย สตาร์ดิน คิลลิน ซคว็อด อ็อฝ พริ๊ซั่น กาด ซิน เดอะ พริ๊ซั่น ยาด)
One two everybody’s through
(วัน ทู เอวี่บอดี้ ธรู)
The Microphone Nut flew over the prison walls without a clue
(เดอะ ไมคโระโฟน นัท ฟลู โอเฝอะ เดอะ พริ๊ซั่น วอล วิเฑาท ดา คลู)
And now I’m decked to hawk sh*t and talk sh*t
(แอ็นด เนา แอม เด็ค ทู ฮอค ฌะ *ที แอ็นด ทอค ฌะ *ที)
Whoever flaunts sh*t I leave ’em unconscious
(ฮูเอฝเออะ ฟลอนท ฌะ *ที ไอ ลีฝ เอ็ม อันคอนฌัซ)
I run through ya with a maneuver and German luger
(ไอ รัน ธรู ยา วิฑ อะ มะนูเฝอะ แอ็นด เจอแม็น luger)
Wreck like Das EFX straight out the f*ckin’ sewer
(เร็ค ไลค ดาด EFX ซทเรท เอ้า เดอะ เอฟ *ckin ซยูเออะ)
Please show me where the crack is at
(พลีส โฌ มี ฮแว เดอะ คแร็ค อีส แอ็ท)
While they quarter crack the sack I crack they backs like Cracker Jacks
(ฮไวล เด ควอเทอะ คแร็ค เดอะ แซ็ค ไอ คแร็ค เด แบ็ค ไลค คแรคเคอะ แจ็ค)
So I’m the one you should run from
(โซ แอม ดิ วัน ยู เชิด รัน ฟร็อม)
Because the Microphone Nut is like a motherf*ckin’ stun gun
(บิคอส เดอะ ไมคโระโฟน นัท อีส ไลค เก motherf*ckin ซทัน กัน)

Jay-Z:
(เจ ซี :)
The way I rock
(เดอะ เว ไอ ร็อค)
No way you could stop
(โน เว ยู เคิด ซท็อพ)
I shock pop and drop when Jay gets hot
(ไอ ฌ็อค พ็อพ แอ็นด ดร็อพ ฮเว็น เจ เก็ท ฮ็อท)
When I’m in the zone better hold ya own
(ฮเว็น แอม อิน เดอะ โสน เบทเทอะ โฮลด ยา โอน)
Cause I like to break when I finish a poem
(คอส ไอ ไลค ทู บเรค ฮเว็น นาย ฟีนอิฌ อะ โพเอ็ม)
Pound for p-p-pound the best around
(เพานด ฟอ พี พี เพานด เดอะ เบ็ซท อะเรานด)
No way you can get up when I get down
(โน เว ยู แค็น เก็ท อัพ ฮเว็น นาย เก็ท เดาน)
I shake rattle and roll and wreck sh*t like none
(ไอ เฌค แลเดิล แอ็นด โรล แอ็นด เร็ค ฌะ *ที ไลค นัน)
And beat a n*ggas ass half silly on da one
(แอ็นด บีท ดา เอ็น *ggas อาซ ฮาล์ฟ ซีลลิ ออน ดา วัน)
F*ckin’ A f*ckin’ Jay ill with skill
(เอฟ *ckin อะ เอฟ *ckin เจ แอล วิฑ ซคิล)
So ladies step up I get around like a wheel
(โซ เลดิส ซเท็พ อัพ ไอ เก็ท อะเรานด ไลค เก ฮวีล)
I’m never chokin’ off chronic skills are bonic
(แอม เนฝเวอะ โชคกิน ออฟฟ ครอนอิค ซคิล แซร์ bonic)
B*tches will treat me like Onyx
(บี *tches วิล ทรีท มี ไลค ออนนิก)
Respect that I’ll peel a punks cap back and sign it
(ริซเพคท แดท แอล พีล อะ พรัค แค็พ แบ็ค แอ็นด ไซน หนิด)
Creep through your block f*ck a glock I step
(ครีพ ธรู ยุร บล็อค เอฟ *ck กา คล็อก ไอ ซเท็พ)
Through your neighborhood armed with nothing but a rep
(ธรู ยุร เนเบอะฮุด อาม วิฑ นัธอิง บัท ดา เร็พ)
I’m giving these ladies something they can feel cause I’m real
(แอม กีฝวิง ฑิส เลดิส ซัมติง เด แค็น ฟีล คอส แอม ริแอ็ล)
Ya man get outta line and it’s kill kill kill
(ยา แม็น เก็ท เอ๊าตา ไลน แอ็นด อิทซ คิล คิล คิล)

Hook [x2]
(ฮุค [ x2 ])

Party Arty of Ghetto Dwellaz:
(พาทิ อาทิ อ็อฝ เกทโท Dwellaz :)
Yo ya step up and you’ll get played like the small fry
(โย ยา ซเท็พ อัพ แอ็นด โยว เก็ท พเล ไลค เดอะ ซมอล ฟไร)
I’m throwin’ n*ggas off the roof said you wanna be the four guy
(แอม โตวอิน เอ็น *ggas ออฟฟ เดอะ รูฟ เซ็ด ยู วอนนา บี เดอะ โฟ ไก)
So mess around you’ll be a dead man
(โซ เมซ อะเรานด โยว บี อะ เด็ด แม็น)
I get hype Tonite’s The Night like Redman
(ไอ เก็ท เฮฝ ทูไนท์ เดอะ ไนท ไลค เรดแมน)
Nuff respect to Big L who get wreck
(นัฟ ริซเพคท ทู บิก แอล ฮู เก็ท เร็ค)
Chiggidy check yourself cause I ain’t workin’ with a full deck
(Chiggidy เช็ค ยุรเซลฟ คอส ไอ เอน เวิคกิน วิฑ อะ ฟูล เด็ค)
I’m lethal, eatin’ people
(แอม ลีแธ็ล , อีดิน พี๊เพิ่ล)
Not Jeffery Dahmer I’m the sequel
(น็อท Jeffery Dahmer แอม เดอะ ซีคเว็ล)
Head Or Gut like Illegal
(เฮ็ด ออ กัท ไลค อิลีแก็ล)
So what cha want?
(โซ ว็อท ชา ว็อนท)
Yo I’m strapped with the gats step up plap plap
(โย แอม สแตปชฺ วิฑ เดอะ แกท ซเท็พ อัพ plap plap)
I’m leavin’ caps in your back fool
(แอม เลวิน แค็พ ซิน ยุร แบ็ค ฟูล)
I rip tracks wanna say peace to hip hop
(ไอ ริพ ทแรค วอนนา เซ พีซ ทู ฮิพ ฮ็อพ)
A n*gga disagree bring it on and get dropped
(อะ เอ็น *gga ดิซักริ บริง อิท ออน แอ็นด เก็ท ดร็อพ)
I get wreck I’m Party Arty so hit the deck
(ไอ เก็ท เร็ค แอม พาทิ อาทิ โซ ฮิท เดอะ เด็ค)
The kid with the tech smokin’ n*ggas like cigarettes
(เดอะ คิด วิฑ เดอะ ทิค สโมกิน เอ็น *ggas ไลค ซิกะเรท)
Now some ask me how I’m gettin’ jewels
(เนา ซัม อาซค มี เฮา แอม เกดดิน จูเอ็ล)
I say big up big up it’s a stick up stick up
(ไอ เซ บิก อัพ บิก อัพ อิทซ ซา ซทิค อัพ ซทิค อัพ)
I stick and move
(ไอ ซทิค แอ็นด มูฝ)

Big L:
(บิก แอล :)
And that’s how we do. So Y.U. grab the gat and let loose
(แอ็นด แด๊ท เฮา วี ดู โซ วาย ยู กแร็บ เดอะ แกท แอ็นด เล็ท ลูซ)

Y.U.:
(วาย ยู :)
Yo rat tat tat I got the gat cocked
(โย แร็ท แทท แทท ไอ ก็อท เดอะ แกท ค็อค)
N*gga we ghost man a punk?
(เอ็น *gga วี โกซท แม็น อะ พรัค)
I let it roast and leave your p*ssy ass comatose
(ไอ เล็ท ดิธ โรซท แอ็นด ลีฝ ยุร พี *ssy อาซ โคมะโทซ)
I’m shootin’ up like the west is
(แอม ชูดทิน อัพ ไลค เดอะ เว็ซท อีส)
F*ck suggestions
(เอฟ *ck ซะเจซชัน)
I’ll blow out a n*ggas intestines
(แอล บโล เอ้า ดา เอ็น *ggas อินเทซทินส)
Better dip fast quick fast or you won’t last
(เบทเทอะ ดิพ ฟัซท ควิค ฟัซท ออ ยู ว็อนท ลาซท)
One blast will put your ass in a body cast
(วัน บลาซท วิล พัท ยุร อาซ ซิน อะ บอดอิ คาซท)
And I be killin’ for rep get ill in a sec
(แอ็นด ดาย บี คิลลิน ฟอ เร็พ เก็ท แอล อิน อะ เซค)
Nine mil on your neck blood spill is still in effect
(ไนน มิล ออน ยุร เน็ค บลัด ซพิล อีส ซทิล อิน เอ็ฟเฟคท)
Constantly comittin’ grand larceny
(คอนสแท็นทลิ comittin แกรนด์ ลาซนิ)
Arsony n*ggas don’t want no parts of me
(Arsony เอ็น *ggas ด้อนท์ ว็อนท โน พาท อ็อฝ มี)
Never past up a fast buck ask the last duck
(เนฝเวอะ พาซท อัพ อะ ฟัซท บัค อาซค เดอะ ลาซท ดั๊ค)
His jewels were truck he got his ass stuck
(ฮิส จูเอ็ล เวอ ทรัค ฮี ก็อท ฮิส อาซ ซทัค)
So what the f*ck is you sayin’ hop?
(โซ ว็อท เดอะ เอฟ *ck อีส ยู เซย์อิน ฮ็อพ)
I’m wanted for slayin’ cops
(แอม ว็อนท ฟอ slayin ค็อพ)
Who’s ever around when I be sprayin’ drops
(ฮู เอฝเออะ อะเรานด ฮเว็น นาย บี สเปยิน ดร็อพ)
But I ain’t givin’ a f*ck who gets hit
(บัท ไอ เอน กีฝอิน อะ เอฟ *ck ฮู เก็ท ฮิท)
N*ggas coppin’ pleas but I ain’t tryin’ to hear sh*t
(เอ็น *ggas คอพปิน พลี บัท ไอ เอน ทายอิน ทู เฮีย ฌะ *ที)
I’ll burn you faggot n*ggas like toast
(แอล เบิน ยู แฟกกัท เอ็น *ggas ไลค โทซท)
If you die and come back I shoot your spirit
(อิฟ ยู ได แอ็นด คัม แบ็ค ไอ ฌูท ยุร ซพีริท)
now your ass is just a holy ghost
(เนา ยุร อาซ ซิส จัซท ดา โฮลิ โกซท)
You tried to play me to the left
(ยู ทไร ทู พเล มี ทู เดอะ เล็ฟท)
You better put a target on your head
(ยู เบทเทอะ พัท ดา ทาเก็ท ออน ยุร เฮ็ด)
cause you’re marked for death [echo]
(คอส ยัวร์ ม๊าร์ค ฟอ เด็ธ [ เอคโอ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Da Graveyard คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น