เนื้อเพลง Every Time คำอ่านไทย Janet Jackson

I’m Afraid I’m Starting To Feel
( แอม อัฟเรด แอม ซทาททิง ทู ฟีล)
What I Said I Would Not Do
(ว็อท ไอ เซ็ด ดาย เวิด น็อท ดู)
The Last Time Really Hurt Me
(เดอะ ลาซท ไทม ริแอ็ลลิ เฮิท มี)

Bridge
(บริจ)
I’m Scared To Fall In Love
(แอม ซคา ทู ฟอล อิน ลัฝ)
Afraid To Love So Fast
(อัฟเรด ทู ลัฝ โซ ฟัซท)
Cuz Everytime I Fall In Love
(คัซ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟอล อิน ลัฝ)
It Seems To Never Last
(อิท ซีม ทู เนฝเวอะ ลาซท)

Chorus
(โครัซ)
But Every Time Your Love Is Near
(บัท เอฝริ ไทม ยุร ลัฝ อีส เนีย)
And Every Time I’m Filled With Fear
(แอ็นด เอฝริ ไทม แอม ฟิล วิฑ เฟีย)
Cuz Every Time I See Your Face
(คัซ เอฝริ ไทม ไอ ซี ยุร เฟซ)
My Heart Does Begin To Race Everytime
(มาย ฮาท โด บีกีน ทู เรซ เอ๊รี่ไทม์)

One Half Wants Me To Go
(วัน ฮาล์ฟ ว็อนท มี ทู โก)
One Half Wants Me To Stay
(วัน ฮาล์ฟ ว็อนท มี ทู ซเท)
I Just Get So All Confused
(ไอ จัซท เก็ท โซ ออล ค็อนฟยูส)

I’m Scared To Fall In Love
(แอม ซคา ทู ฟอล อิน ลัฝ)
Afraid To Love So Fast
(อัฟเรด ทู ลัฝ โซ ฟัซท)
Cuz Every Time I Fall In Love
(คัซ เอฝริ ไทม ไอ ฟอล อิน ลัฝ)
It Seems To Never Last
(อิท ซีม ทู เนฝเวอะ ลาซท)

Bridge
(บริจ)

Chorus
(โครัซ)

Bridge
(บริจ)

Chorus
(โครัซ)

It’s Everytime
(อิทซ เอ๊รี่ไทม์)
It’s Everytime
(อิทซ เอ๊รี่ไทม์)
Cuz
(คัซ)

Everytime Your Love Is Near
(เอ๊รี่ไทม์ ยุร ลัฝ อีส เนีย)
And Every Time I’m Filled With Fear
(แอ็นด เอฝริ ไทม แอม ฟิล วิฑ เฟีย)
Cuz Every Time I See Your Face
(คัซ เอฝริ ไทม ไอ ซี ยุร เฟซ)
Could It Be That This Will Be The One That Lasts
(เคิด ดิท บี แดท ดีซ วิล บี ดิ วัน แดท ลาซท)
The Fear Does Start To Erase Every Time
(เดอะ เฟีย โด ซทาท ทู อิเรซ เอฝริ ไทม)
Oh Could It Be That This Will Be The One That Lasts
(โอ เคิด ดิท บี แดท ดีซ วิล บี ดิ วัน แดท ลาซท)
For All My Times
(ฟอ ออล มาย ไทม)
Ooh Yeah
(อู้ เย่)
For All My Times
(ฟอ ออล มาย ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Every Time คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น