เนื้อเพลง Make Me Bad คำอ่านไทย Korn

I am watching the rise and fall of my salvation.
( ไอ แอ็ม วัทชิง เดอะ ไรส แอ็นด ฟอล อ็อฝ มาย แซ็ลเฝฌัน)
There’s so much sh*t around me.
(แดร์ โซ มัช ฌะ *ที อะเรานด มี)
Such a lack of compassion.
(ซัช อะ แล็ค อ็อฝ ค็อมแพฌอัน)
I thought it would be fun and games [would be
(ไอ ธอท ดิธ เวิด บี ฟัน แอ็นด เกม [ เวิด บี)
fun and games].
(ฟัน แอ็นด เกม ])
Instead it’s all the same [it’s all the same].
(อินซเทด อิทซ ซอร์ เดอะ เซม [ อิทซ ซอร์ เดอะ เซม ])
I want something to do.
(ไอ ว็อนท ซัมติง ทู ดู)
Need to feel the sickness in you.
(นีด ทู ฟีล เดอะ ซีคเน็ซ ซิน ยู)

I feel the reason as it’s leaving me, no, not
(ไอ ฟีล เดอะ รี๊ซั่น แอ็ส อิทซ ลีฝอิงส มี , โน , น็อท)
again.
(อะเกน)
Its quite decieving as I’m feeling the flesh made
(อิทซ คไวท decievings แอ็ส แอม ฟีลอิง เดอะ ฟเล็ฌ เมด)
me bad.
(มี แบ็ด)

All I wanna do it look for you.
(ออล ไอ วอนนา ดู อิท ลุค ฟอ ยู)
And when I fix, you needed to.
(แอ็นด ฮเว็น นาย ฟิคซ , ยู นีด ทู)
Just to get some sort of attention, attention.
(จัซท ทู เก็ท ซัม ซอท อ็อฝ แอ็ทเทนฌัน , แอ็ทเทนฌัน)

What does it mean to you?
(ว็อท โด ซิท มีน ทู ยู)
For me its something I just do.
(ฟอ มี อิทซ ซัมติง ไอ จัซท ดู)
I want something.
(ไอ ว็อนท ซัมติง)
I need to feel the sickness in you
(ไอ นีด ทู ฟีล เดอะ ซีคเน็ซ ซิน ยู)

I feel the reason as it’s leaving me, no, not
(ไอ ฟีล เดอะ รี๊ซั่น แอ็ส อิทซ ลีฝอิงส มี , โน , น็อท)
again.
(อะเกน)
Its quite decieving as I’m feeling the flesh made
(อิทซ คไวท decievings แอ็ส แอม ฟีลอิง เดอะ ฟเล็ฌ เมด)
me bad.
(มี แบ็ด)

I feel the reason as it’s leaving me, no, not
(ไอ ฟีล เดอะ รี๊ซั่น แอ็ส อิทซ ลีฝอิงส มี , โน , น็อท)
again.
(อะเกน)
Its quite decieving as I’m feeling the flesh made
(อิทซ คไวท decievings แอ็ส แอม ฟีลอิง เดอะ ฟเล็ฌ เมด)
me bad.
(มี แบ็ด)

Just made me bad.
(จัซท เมด มี แบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Me Bad คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น