เนื้อเพลง Against The Grain คำอ่านไทย Akon feat Ray Lavender

Aahhh aahhahAH ahh.. [4X]
( อ้า aahhahAH อา [ 4X ])

So soft and slow
(โซ ซ็อฟท แอ็นด ซโล)
Never knew a girl could be so god damn cold,
(เนฝเวอะ นยู อะ เกิล เคิด บี โซ ก็อด แด็ม โคลด ,)
I know, the way she move got me spendin my dough
(ไอ โน , เดอะ เว ชี มูฝ ก็อท มี สเปนดิน มาย โด)
And yo, If you would’ve seen what I seen on that pole
(แอ็นด โย , อิฟ ยู วูดเด็ป ซีน ว็อท ไอ ซีน ออน แดท โพล)
Just know,
(จัซท โน ,)

That I was wrong for fallin in love
(แดท ไอ วอส ร็อง ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
I was wrong for fallin in love
(ไอ วอส ร็อง ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
[They always say don’t love a ho]
([ เด ออลเว เซ ด้อนท์ ลัฝ อะ โฮ ])
I was wrong for fallin in love
(ไอ วอส ร็อง ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
[Don’t do it yo’]
([ ด้อนท์ ดู อิท โย ])
I was wrong for fallin in love
(ไอ วอส ร็อง ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
[They always say don’t love a ho]
([ เด ออลเว เซ ด้อนท์ ลัฝ อะ โฮ ])

But I just went against the grain
(บัท ไอ จัซท เว็นท อะเกนซท เดอะ กเรน)
It was a feelin I can’t explain
(อิท วอส ซา ฟีลิน นาย แค็นท เอ็คซพเลน)
And it felt like harmony
(แอ็นด ดิท เฟ็ลท ไลค ฮาโมะนิ)
Singin in my face like
(ซิงอิน อิน มาย เฟซ ไลค)
diddy-duhdee doo-dah-day
(ดิดดี้ duhdee ดู dah เด)
I don’t want it to ever go away
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู เอฝเออะ โก อะเว)
I want it around me every day
(ไอ ว็อนท ดิธ อะเรานด มี เอฝริ เด)
Singin in my face like
(ซิงอิน อิน มาย เฟซ ไลค)
diddy-duhdee doo-dah-day
(ดิดดี้ duhdee ดู dah เด)

Look at me, I’m stuck
(ลุค แกท มี , แอม ซทัค)
That bubble in my pants got me caught up
(แดท บั๊บเบิ้ล อิน มาย แพ็นท ก็อท มี คอท อัพ)
I never, had no luck
(ไอ เนฝเวอะ , แฮ็ด โน ลัค)
Thinkin with the wrong head got me jumpin out there
(ติ้งกิน วิฑ เดอะ ร็อง เฮ็ด ก็อท มี จัมปิน เอ้า แดร์)
with no glove
(วิฑ โน กลัฝ)
It feels so good had me sprung out all messed up
(อิท ฟีล โซ เกิด แฮ็ด มี ซพรัง เอ้า ดอร์ เม็ซ อัพ)
Now I’m stuck
(เนา แอม ซทัค)

That’s what I get for fallin in love
(แด๊ท ว็อท ไอ เก็ท ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
That’s what I get for fallin in love
(แด๊ท ว็อท ไอ เก็ท ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
[They always say don’t love a ho]
([ เด ออลเว เซ ด้อนท์ ลัฝ อะ โฮ ])
That’s what I get for fallin in love
(แด๊ท ว็อท ไอ เก็ท ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
[Don’t do it yo’]
([ ด้อนท์ ดู อิท โย ])
That’s what I get for fallin in love
(แด๊ท ว็อท ไอ เก็ท ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
[They always say don’t love a ho]
([ เด ออลเว เซ ด้อนท์ ลัฝ อะ โฮ ])

But I just went against the grain
(บัท ไอ จัซท เว็นท อะเกนซท เดอะ กเรน)
It was a feelin I can’t explain
(อิท วอส ซา ฟีลิน นาย แค็นท เอ็คซพเลน)
And it felt like harmony
(แอ็นด ดิท เฟ็ลท ไลค ฮาโมะนิ)
Singin in my face like
(ซิงอิน อิน มาย เฟซ ไลค)
diddy-duhdee doo-dah-day
(ดิดดี้ duhdee ดู dah เด)
I don’t want it to ever go away
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู เอฝเออะ โก อะเว)
I want it around me every day
(ไอ ว็อนท ดิธ อะเรานด มี เอฝริ เด)
Singin in my face like
(ซิงอิน อิน มาย เฟซ ไลค)
diddy-duhdee doo-dah-day
(ดิดดี้ duhdee ดู dah เด)

So thick, so raw
(โซ ธิค , โซ รอ)
That oil all over her body stole my heart
(แดท ออยล ออล โอเฝอะ เฮอ บอดอิ ซโทล มาย ฮาท)
I’m caught,
(แอม คอท ,)
The way she drop down won’t allow me to close my drawers
(เดอะ เว ชี ดร็อพ เดาน ว็อนท แอ็ลเลา มี ทู คโลส มาย ดรอเออะ)
Cause I’m, already in love and I knew better from the start
(คอส แอม , ออลเรดอิ อิน ลัฝ แอ็นด ดาย นยู เบทเทอะ ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Oh No,
(โอ โน ,)

I was wrong for fallin in love
(ไอ วอส ร็อง ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
I was wrong for fallin in love
(ไอ วอส ร็อง ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
[They always say don’t love a ho]
([ เด ออลเว เซ ด้อนท์ ลัฝ อะ โฮ ])
I was wrong for fallin in love
(ไอ วอส ร็อง ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
[Don’t do it yo’]
([ ด้อนท์ ดู อิท โย ])
I was wrong for fallin in love
(ไอ วอส ร็อง ฟอ แฟลลิน อิน ลัฝ)
[They always say don’t love a ho]
([ เด ออลเว เซ ด้อนท์ ลัฝ อะ โฮ ])

But I just went against the grain
(บัท ไอ จัซท เว็นท อะเกนซท เดอะ กเรน)
It was a feelin I can’t explain
(อิท วอส ซา ฟีลิน นาย แค็นท เอ็คซพเลน)
And it felt like harmony
(แอ็นด ดิท เฟ็ลท ไลค ฮาโมะนิ)
Singin in my face like
(ซิงอิน อิน มาย เฟซ ไลค)
diddy-duhdee doo-dah-day
(ดิดดี้ duhdee ดู dah เด)
I don’t want it to ever go away
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู เอฝเออะ โก อะเว)
I want it around me every day
(ไอ ว็อนท ดิธ อะเรานด มี เอฝริ เด)
Singin in my face like
(ซิงอิน อิน มาย เฟซ ไลค)
diddy-duhdee doo-dah-day
(ดิดดี้ duhdee ดู dah เด)

Aahhh aahhahAh ahh.. [4X]
(อ้า aahhahAh อา [ 4X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Against The Grain คำอ่านไทย Akon feat Ray Lavender

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น