เนื้อเพลง Everyone คำอ่านไทย Backstreet Boys

We’ve Been Through Days Of Thunder
( หวีบ บีน ธรู เด อ็อฝ ธันเดอะ)
Some People Say They Don’t Belong
(ซัม พี๊เพิ่ล เซ เด ด้อนท์ บิลอง)
They Try To Put Us Under
(เด ทไร ทู พัท อัซ อันเดอะ)
But Can We Stand Together And A Million Strong
(บัท แค็น วี ซแท็นด ทุเกฑเออะ แอ็นด อะ มีลยัน ซทร็อง)

Let’s Get On With The Show Let’s Get Started
(เล็ท เก็ท ออน วิฑ เดอะ โฌ เล็ท เก็ท ซทาท)
Turn The Lights Down Low Turn The Lights Down Low
(เทิน เดอะ ไลท เดาน โล เทิน เดอะ ไลท เดาน โล)
You Were There From The Start You Were There
(ยู เวอ แดร์ ฟร็อม เดอะ ซทาท ยู เวอ แดร์)
We Know Who You Are
(วี โน ฮู ยู อาร์)
And This One Goes Out To You
(แอ็นด ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู ยู)

Chorus Everyone Everyone Everyone
(โครัซ เอ๊วี่วัน เอ๊วี่วัน เอ๊วี่วัน)
Said This One Goes Out To You
(เซ็ด ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู ยู)
Everyone We’re Standing Stronger Cos Of What You Done
(เอ๊วี่วัน เวีย ซแทนดิง สตองเกอร์ คอซ อ็อฝ ว็อท ยู ดัน)
And This One Goes Out To You
(แอ็นด ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู ยู)

We’ve Been Inside The Circus
(หวีบ บีน อีนไซด เดอะ เซอคัซ)
We Take The Pleasure With The Pain
(วี เทค เดอะ พเลฉเออะ วิฑ เดอะ เพน)
I Guess There’s Something About Us
(ไอ เก็ซ แดร์ ซัมติง อะเบาท อัซ)
Whatever Comes Around We’ll Always Stay The Same
(ฮว็อทเอฝเออะ คัม อะเรานด เว็ล ออลเว ซเท เดอะ เซม)
Oh Yeah
(โอ เย่)
Let’s Get On With The Show Oh Let’s Get Started
(เล็ท เก็ท ออน วิฑ เดอะ โฌ โอ เล็ท เก็ท ซทาท)
Turn The Lights Down Low Turn The Lights Down Low
(เทิน เดอะ ไลท เดาน โล เทิน เดอะ ไลท เดาน โล)
You Were There From The Start You Were There
(ยู เวอ แดร์ ฟร็อม เดอะ ซทาท ยู เวอ แดร์)
We Know Who You Are
(วี โน ฮู ยู อาร์)
We Know Who You Are
(วี โน ฮู ยู อาร์)

Chorus
(โครัซ)

Now We’re Minutes Away
(เนา เวีย มินยูท อะเว)
Till It’s Time To Play
(ทิล อิทซ ไทม ทู พเล)
Our Heart Beats Are Rising
(เอ๊า ฮาท บีท แซร์ ไรสอิง)
They’re Letting You In
(เดรว เลทดิง ยู อิน)
Time For The Show To Begin
(ไทม ฟอ เดอะ โฌ ทู บีกีน)

Chorus
(โครัซ)

We We’re Standing Stronger Cos Of What You Done
(วี เวีย ซแทนดิง สตองเกอร์ คอซ อ็อฝ ว็อท ยู ดัน)
This One Goes Out To You You You
(ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู ยู ยู ยู)
You Make Us Feel Like We’ve Just Begun
(ยู เมค อัซ ฟีล ไลค หวีบ จัซท บิกัน)
And This One Goes Out To You
(แอ็นด ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู ยู)

Everyone Everyone Everyone
(เอ๊วี่วัน เอ๊วี่วัน เอ๊วี่วัน)
Said This One Goes Out To
(เซ็ด ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู)
Everyone We’re Standing Stronger Cos Of What You Done
(เอ๊วี่วัน เวีย ซแทนดิง สตองเกอร์ คอซ อ็อฝ ว็อท ยู ดัน)
And This One Goes Out To You
(แอ็นด ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู ยู)

Everyone Everyone Everyone Yeah
(เอ๊วี่วัน เอ๊วี่วัน เอ๊วี่วัน เย่)
Said This One Goes Out To
(เซ็ด ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู)
Everyone We’re Standing Stronger Cos Of What You Done
(เอ๊วี่วัน เวีย ซแทนดิง สตองเกอร์ คอซ อ็อฝ ว็อท ยู ดัน)
And This One Goes Out To You
(แอ็นด ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyone คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น