เนื้อเพลง Gentle On My Mind คำอ่านไทย Elvis Presley

It’s knowin’ that your door is always open
( อิทซ โนว์อิน แดท ยุร โด อีส ออลเว โอเพ็น)
And you path is free to walk
(แอ็นด ยู พาธ อีส ฟรี ทู วอค)
That makes me tend to keep my sleeping bag rolled up
(แดท เมค มี เท็นด ทู คีพ มาย ซลีพพิง แบ็ก โรล อัพ)
And stashed behind your couch
(แอ็นด สแตช บิไฮนด ยุร เคาช)

It’s knowin’ I’m not shackled
(อิทซ โนว์อิน แอม น็อท แชคเคิล)
By forgotten words and bonds
(ไบ ฟอร์กอทเดน เวิด แซน บ็อนด)
And the heat stains that have dried up on some lovin’
(แอ็นด เดอะ ฮีท ซเทน แดท แฮ็ฝ ดไรด อัพ ออน ซัม ลัฝวิน)
That keeps you in the back roads
(แดท คีพ ยู อิน เดอะ แบ็ค โรด)
By the rivers of my memory
(ไบ เดอะ รีฝเออะ อ็อฝ มาย เมมโอะริ)
It keeps you ever gentle on my mind
(อิท คีพ ยู เอฝเออะ เจ๊นเทิ่ล ออน มาย ไมนด)

It’s not clinging to the rocks and ivy
(อิทซ น็อท คลิงงิง ทู เดอะ ร็อค แซน ไอฝิ)
Planted on their columns mellowed by me
(พลานท ออน แด คอลอัม เมลโล ไบ มี)
Or something that somebody said
(ออ ซัมติง แดท ซัมบอดี้ เซ็ด)
Because they thought we’d fit together walking
(บิคอส เด ธอท เว็ด ฟิท ทุเกฑเออะ วอคกิง)
It’s just knowing that the world will not be cursin’
(อิทซ จัซท โนอิง แดท เดอะ เวิลด วิล น็อท บี cursin)
Or forgiving when I walk along some railroad track and find
(ออ ฟอร์กิฝวิ่ง ฮเว็น นาย วอค อะลอง ซัม เรแอวโหลด ทแรค แอ็นด ไฟนด)
That you’re moving on the back roads
(แดท ยัวร์ มูฝอิง ออน เดอะ แบ็ค โรด)
By the rivers of my memory and for hours
(ไบ เดอะ รีฝเออะ อ็อฝ มาย เมมโอะริ แอ็นด ฟอ เอาร)
You’re just gentle on my mind
(ยัวร์ จัซท เจ๊นเทิ่ล ออน มาย ไมนด)

Though the wheat fields and the clothes lines
(โธ เดอะ ฮวีท ฟีลด แซน เดอะ คโลฑ ไลน)
And the junk yards and the highways come between us
(แอ็นด เดอะ จังค ยาด แซน เดอะ ไฮฮเวย์ คัม บีทวิน อัซ)
And some other woman’s cryin’ to her mother
(แอ็นด ซัม อัฑเออะ วูมเอิน คายอิน ทู เฮอ ม๊าเธ่อร์)
Cause she turned and I was gone
(คอส ชี เทิน แอ็นด ดาย วอส กอน)
I still might run in silence
(ไอ ซทิล ไมท รัน อิน ไซเล็นซ)
Till’ the join might stain my face
(ทิล เดอะ จอยน ไมท ซเทน มาย เฟซ)
And the summer sun might burn me ’till I’m blind
(แอ็นด เดอะ ซัมเมอะ ซัน ไมท เบิน มี ทิล แอม บไลนด)
But not to where I cannot see you
(บัท น็อท ทู ฮแว ไอ แคนน็อท ซี ยู)
Walking in the back roads
(วอคกิง อิน เดอะ แบ็ค โรด)
By the rivers flowing gently on my mind
(ไบ เดอะ รีฝเออะ ฟโลอิง เจนทลิ ออน มาย ไมนด)

I dip my cup of soup from a gurgling,
(ไอ ดิพ มาย คัพ อ็อฝ ซูพ ฟร็อม มา gurglings ,)
cracking cauldron in some train yard
(แคร๊คกิน คอลดรัน อิน ซัม ทเรน ยาด)
I’m barely runnin’ cold how
(แอม แบลิ รูนนิน โคลด เฮา)
Have a dirty hat pulled low across my face
(แฮ็ฝ อะ เดอทิ แฮ็ท พุล โล อัครอซ มาย เฟซ)
Who cupped hands around the tin cans
(ฮู cupped แฮ็นด อะเรานด เดอะ ทิน แค็น)
I pretend to hold you to my breast and find
(ไอ พริเทนด ทู โฮลด ยู ทู มาย บเร็ซท แอ็นด ไฟนด)
That you’re wavin’ from the back roads
(แดท ยัวร์ เวฝวิน ฟร็อม เดอะ แบ็ค โรด)
By the rivers of my memory
(ไบ เดอะ รีฝเออะ อ็อฝ มาย เมมโอะริ)
Ever smiling never changes on my mind
(เอฝเออะ ซไมลอิง เนฝเวอะ เชนจ ออน มาย ไมนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gentle On My Mind คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น