เนื้อเพลง Smile คำอ่านไทย G-Unit

[50 Cent]
( [ 50 เซ็นท ])
Yeah, this somethin special y’know, somethin epic
(เย่ , ดีซ ซัมติน ซเพฌแอ็ล yknow , ซัมติน เอพอิค)
Lloyd Banks, you know
(ลอยด แบ็งค , ยู โน)
Cause a n*gga thuggin don’t mean he don’t
(คอส อะ เอ็น *gga ตั๊กกิน ด้อนท์ มีน ฮี ด้อนท์)
Don’t wanna see you smile baby
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยู ซไมล เบบิ)

[Intro: 50 Cent]
([ อินโทร : 50 เซ็นท ])
Wooo! I wanna be the reason you smile
(วู ! ไอ วอนนา บี เดอะ รี๊ซั่น ยู ซไมล)
I wanna be the reason you smi-ile
(ไอ วอนนา บี เดอะ รี๊ซั่น ยู smi อิล)
I wanna be the reason you smile
(ไอ วอนนา บี เดอะ รี๊ซั่น ยู ซไมล)
After you wipe away your tears and dry your eyes
(อาฟเทอะ ยู ไวพ อะเว ยุร เทีย แซน ดไร ยุร ไอ)

[Verse One: Lloyd Banks]
([ เฝิซ วัน : ลอยด แบ็งค ])
I’m gettin the feelin you wanna take revenge
(แอม เกดดิน เดอะ ฟีลิน ยู วอนนา เทค ริเฝนจ)
From the conversations we have and the way it ends
(ฟร็อม เดอะ คอนเฝอะเซฌัน วี แฮ็ฝ แอ็นด เดอะ เว อิท เอ็นด)
You wanna discuss me in front of your lady friends
(ยู วอนนา ดีซคัซ มี อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร เลดิ ฟเร็นด)
That’s why it’s just me and my Mercedes Benz
(แด๊ท ฮไว อิทซ จัซท มี แอ็นด มาย เมอร์ซีดีสเบนซฺ)
It all depends, maybe if we make amends
(อิท ดอร์ ดิเพนด , เมบี อิฟ วี เมค อะเมนด)
We can start from scratch
(วี แค็น ซทาท ฟร็อม ซคแร็ช)
Learn to control your temper and remarks in fact
(เลิน ทู ค็อนทโรล ยุร เทมเพอะ แอ็นด ริมาค ซิน แฟ็คท)
We plan to be platonic with our hearts in tact
(วี แพล็น ทู บี พละทอนอิค วิฑ เอ๊า ฮาท ซิน แท็คท)
So everytime we seperate, somebody’s marchin back
(โซ เอ๊รี่ไทม์ วี เซปเพอเรท , ซัมบอดี้ มาซชิน แบ็ค)
You’re amazing in the sack
(ยัวร์ อะเมสอิง อิน เดอะ แซ็ค)
Eyes slanted like you’re Asian, but you’re black
(ไอ ซแล็นท ไลค ยัวร์ เอแฉ็น , บัท ยัวร์ บแล็ค)
God Bless whoever gave you alla that
(ก็อด บเล็ซ ฮูเอฝเออะ เกฝ ยู alla แดท)
If you seen her from the back
(อิฟ ยู ซีน เฮอ ฟร็อม เดอะ แบ็ค)
You’d understand why dis feel like that
(ยูต อันเดิซแทนด ฮไว ดิซ ฟีล ไลค แดท)
And ain’t a flaw to her toes, the Lord knows
(แอ็นด เอน ดา ฟลอ ทู เฮอ โท , เดอะ ลอด โน)
Her p*ssy good enough to miss award shows
(เฮอ พี *ssy เกิด อินัฟ ทู มิซ อะวอด โฌ)
And I ain’t gotta say nothin, she just knows
(แอ็นด ดาย เอน กอททะ เซ นอทติน , ชี จัซท โน)
By the way I look at her to take off all her clothes
(ไบ เดอะ เว ไอ ลุค แกท เฮอ ทู เทค ออฟฟ ออล เฮอ คโลฑ)
Up and down
(อัพ แอ็นด เดาน)

[Chorus: Lloyd Banks + [50 Cent]]
([ โครัซ : ลอยด แบ็งค + [ 50 เซ็นท ] ])
Whenever I’m not around, and you feelin down
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม น็อท อะเรานด , แอ็นด ยู ฟีลิน เดาน)
Let the thought of me be [I be the reason you smile]
(เล็ท เดอะ ธอท อ็อฝ มี บี [ ไอ บี เดอะ รี๊ซั่น ยู ซไมล ])
I don’t wanna see you frown, like them kids watch a clown
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ยู ฟเราน , ไลค เฑ็ม คิด ว็อช อะ คเลาน)
I wanna bring you joy and be [I be the reason you smile]
(ไอ วอนนา บริง ยู จอย แอ็นด บี [ ไอ บี เดอะ รี๊ซั่น ยู ซไมล ])
Baby, you know my style, you know how I get down
(เบบิ , ยู โน มาย ซไทล , ยู โน เฮา ไอ เก็ท เดาน)
I provide by any means to be [I be the reason you smile]
(ไอ พโระไฝด ไบ เอนอิ มีน ทู บี [ ไอ บี เดอะ รี๊ซั่น ยู ซไมล ])
We done been through ups and downs, had drama for a while
(วี ดัน บีน ธรู อัพสฺ แซน เดาน , แฮ็ด ดรามะ ฟอ รา ฮไวล)
I’m just happy I’m around to be [I be the reason you smile]
(แอม จัซท แฮพพิ แอม อะเรานด ทู บี [ ไอ บี เดอะ รี๊ซั่น ยู ซไมล ])

[Verse Two: Lloyd Banks]
([ เฝิซ ทู : ลอยด แบ็งค ])
The main reason I been lookin at you pitiful
(เดอะ เมน รี๊ซั่น นาย บีน ลุคกิน แอ็ท ยู พีทอิฟุล)
What about the half of this sh*t I done did to you
(ว็อท อะเบาท เดอะ ฮาล์ฟ อ็อฝ ดีซ ฌะ *ที ไอ ดัน ดิด ทู ยู)
Violated and took [?] into a crib or two
(ไฝโอะเลท แอ็นด ทุค [ ] อีนทุ อะ คริบ ออ ทู)
I’ve come clean to be a bigger individual
(แอฝ คัม คลีน ทู บี อะ บี๊กเกอร์ อินดิฝิจอวล)
Even though you’re busy boo, the evening’s when I visit you
(อีเฝ็น โธ ยัวร์ บีสอิ บู , ดิ อีฝนิง ฮเว็น นาย ฝีสอิท ยู)
Kinda makes me feel lucky, cause I see n*ggaz
(กินดา เมค มี ฟีล ลัคคิ , คอส ไอ ซี เอ็น *ggaz)
when you tease ’em with your physical
(ฮเว็น ยู ทีส เอ็ม วิฑ ยุร ฟีสอิแค็ล)
She wanna rack up her brooms, I ain’t got no more room left
(ชี วอนนา แร็ค อัพ เฮอ บรูม , ไอ เอน ก็อท โน โม รุม เล็ฟท)
Wild drama, section 8 princess
(ไวลด ดรามะ , เซคฌัน เอ๊ก พรีนเซ็ซ)
My foreign chick bad, but she been stressed
(มาย ฟอริน ชิค แบ็ด , บัท ชี บีน ซทเร็ซ)
Cause it’s hard to communicate
(คอส อิทซ ฮาด ทู ค็อมยูนิเคท)
Cause she don’t speak-a no english
(คอส ชี ด้อนท์ ซพีค กา โน อีงกลิฌ)
I been around the world from state to state
(ไอ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด ฟร็อม ซเทท ทู ซเทท)
But now I’m back bustin in your bathroom
(บัท เนา แอม แบ็ค บัสติน อิน ยุร บาทรูม)
Got you laughin in your shower cap, let’s get it on
(ก็อท ยู เลอกิน อิน ยุร เฌาเออะ แค็พ , เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
Cause I’m leavin in a hour, fly-through, don’t matter she’s mad
(คอส แอม เลวิน อิน อะ เอาร , ฟไล ธรู , ด้อนท์ แมทเทอะ ชี แม็ด)
Even when I holla back
(อีเฝ็น ฮเว็น นาย ฮอลละ แบ็ค)
All I really need your attention for a while
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ นีด ยุร แอ็ทเทนฌัน ฟอ รา ฮไวล)
And, I bet you I can make you smile
(แอ็นด , ไอ เบ็ท ยู ไอ แค็น เมค ยู ซไมล)

[Chorus – 2X]
([ โครัซ 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smile คำอ่านไทย G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น