เนื้อเพลง Animal Instinct คำอ่านไทย Elvis Presley

Don’t ever take tour eyes off me
( ด้อนท์ เอฝเออะ เทค ทัวร์ ไอ ออฟฟ มี)
Not even for a minute
(น็อท อีเฝ็น ฟอ รา มินยูท)
cause like a panther I might pounce
(คอส ไลค เก แพนเธอะ ไอ ไมท เพานซ)
And that will be the limit
(แอ็นด แดท วิล บี เดอะ ลีมอิท)

I can be sneaky, fast as a snake
(ไอ แค็น บี sneaky , ฟัซท แอ็ส ซา ซเนค)
I strike like a cobra, make no mistake
(ไอ ซทไรค ไลค เก โคบระ , เมค โน มิซเทค)
And baby you’ll be trapped, quick as a wink
(แอ็นด เบบิ โยว บี แทร๊พ , ควิค แอ็ส ซา วิงค)
It’s animal instinct
(อิทซ แอนอิแม็ล อีนซทิงท)

Don’t think that I won’t pin you down
(ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ ว็อนท พิน ยู เดาน)
No matter how you plead it
(โน แมทเทอะ เฮา ยู พลีด ดิท)
I’m like a lion who’s been caged
(แอม ไลค เก ไลอัน ฮู บีน เคจ)
And you are gonna meet it
(แอ็นด ยู อาร์ กอนนะ มีท ดิธ)

Watch out I’ll warn ya’, sharp as a hawk
(ว็อช เอ้า แอล วอน ยา , ชาร์พ แอ็ส ซา ฮอค)
I’m wild as a tiger, I prowl and I stalk
(แอม ไวลด แอ็ส ซา ไทเกอะ , ไอ พเราล แอ็นด ดาย ซทอค)
cause when a man feels thirst, he takes a drink
(คอส ฮเว็น อะ แม็น ฟีล เธิซท , ฮี เทค ซา ดริงค)
It’s animal instinct
(อิทซ แอนอิแม็ล อีนซทิงท)

You better not be caught off guard
(ยู เบทเทอะ น็อท บี คอท ออฟฟ กาด)
This wolf is on the search now
(ดีซ วูลฟ อีส ออน เดอะ เซิช เนา)
A leopard just can’t change it’s spots
(อะ เลพเอิด จัซท แค็นท เชนจ อิทซ สพอท)
And I’m about to lurch now
(แอ็นด แอม อะเบาท ทู เลิช เนา)
I roar like the jungle, I fight tooth and nail
(ไอ โร ไลค เดอะ จั๊งเกิ้ล , ไอ ไฟท ทูธ แอ็นด เนล)
I just gotta get you, you’ll fall without fail
(ไอ จัซท กอททะ เก็ท ยู , โยว ฟอล วิเฑาท เฟล)
I’m ready for the kill, I’m right on the brink
(แอม เรดอิ ฟอ เดอะ คิล , แอม ไรท ออน เดอะ บริงค)
It’s animal instinct
(อิทซ แอนอิแม็ล อีนซทิงท)
It’s animal instinct, animal instinct
(อิทซ แอนอิแม็ล อีนซทิงท , แอนอิแม็ล อีนซทิงท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Animal Instinct คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น