เนื้อเพลง Americano คำอ่านไทย Lady Gaga

A-A-A-A
( อะ อะ.-อะ อะ.-)
AHHHHHHHHHHHH
(AHHHHHHHHHHHH)
A-A-A-A
(อะ อะ.-อะ อะ.-)
AMERICANO!
(AMERICANO !)

[repeat]
([ ริพีท ])

Drop down, right through the streets of NYC tonight
(ดร็อพ เดาน , ไรท ธรู เดอะ ซทรีท อ็อฝ NYC ทุไนท)
High heels, no panties on, got something on my mind
(ไฮ ฮีล , โน แพนดีสฺ ออน , ก็อท ซัมติง ออน มาย ไมนด)
I see the boys, the play like little foolish kids
(ไอ ซี เดอะ บอย , เดอะ พเล ไลค ลิ๊ทเทิ่ล ฟูลอิฌ คิด)
Americano boys, come give me your d***
(Americano บอย , คัม กิฝ มี ยุร d***)

A-A-A-A
(อะ อะ.-อะ อะ.-)
AHHHHHHHHHHHH
(AHHHHHHHHHHHH)
A-A-A-A
(อะ อะ.-อะ อะ.-)
AMERICANO!
(AMERICANO !)

[repeat]
([ ริพีท ])

Jump through the hustle of the NYC st-reets
(จัมพ ธรู เดอะ เฮสเซล อ็อฝ เดอะ NYC เอ็ซท reets)
I’ve got the power, liber-ty to move my feet
(แอฝ ก็อท เดอะ เพาเออะ , liber ty ทู มูฝ มาย ฟีท)
I call the cabs, no need to wait upon your ass
(ไอ คอล เดอะ แค็บ , โน นีด ทู เวท อุพอน ยุร อาซ)
Lady Ga-Ga has got the power to stop cars
(เลดิ Ga Ga แฮ็ส ก็อท เดอะ เพาเออะ ทู ซท็อพ คา)

A-A-A-A
(อะ อะ.-อะ อะ.-)
AHHHHHHHHHHHH
(AHHHHHHHHHHHH)
A-A-A-A
(อะ อะ.-อะ อะ.-)
AMERICANO!
(AMERICANO !)

[repeat]
([ ริพีท ])

So kiss me lightly on my neck
(โซ คิซ มี ไลทลิ ออน มาย เน็ค)
Make the hairs stand from your breath
(เมค เดอะ แฮ ซแท็นด ฟร็อม ยุร บเร็ธ)
Lick my lips and kiss me softly
(ลิค มาย ลิพ แซน คิซ มี ซอฟทลิ)
Americano! Screw me roughly
(Americano ! ซครู มี รัฟลิ)

Lift me up and feel the beat
(ลิฟท มี อัพ แอ็นด ฟีล เดอะ บีท)
Americano – move your feet
(Americano มูฝ ยุร ฟีท)
Tempers raring, hearts are racing
(เทมเพอะ rarings , ฮาท แซร์ เรสซิ่ง)
Americano! Eject your poison
(Americano ! อีเจคท ยุร พ๊อยซั่น)

A-A-A-A
(อะ อะ.-อะ อะ.-)
AHHHHHHHHHHHH
(AHHHHHHHHHHHH)
A-A-A-A
(อะ อะ.-อะ อะ.-)
AMERICANO!
(AMERICANO !)

[repeat]
([ ริพีท ])

Rush through the buisness suites, that make you feel so tired
(รัฌ ธรู เดอะ บิซสิเนต ซวีท , แดท เมค ยู ฟีล โซ ไทร)
Whod want to live all day in NYC attire?
(โวด ว็อนท ทู ไลฝ ออล เด อิน NYC แอ็ทไทร)
Break through the mould, and carve yourself something new
(บเรค ธรู เดอะ โมลด , แอ็นด คาฝ ยุรเซลฟ ซัมติง นยู)
No rotten, peice of mind is what I wanna do!
(โน รอตอึน , เพลซ อ็อฝ ไมนด อีส ว็อท ไอ วอนนา ดู !)

A-A-A-A
(อะ อะ.-อะ อะ.-)
AHHHHHHHHHHHH
(AHHHHHHHHHHHH)
A-A-A-A
(อะ อะ.-อะ อะ.-)
AMERICANO!
(AMERICANO !)

[repeat]
([ ริพีท ])

So hold your breath baby
(โซ โฮลด ยุร บเร็ธ เบบิ)
And lets all count to 3
(แอ็นด เล็ท ซอร์ เคานท ทู ที)
Americano has the words
(Americano แฮ็ส เดอะ เวิด)
I long to speak
(ไอ ล็อง ทู ซพีค)

He knows the rhythm that gets me in the groove
(ฮี โน เดอะ ริธึ่ม แดท เก็ท มี อิน เดอะ กรูฝ)
Americano f*** me lightly on the roof!
(Americano เอฟ *** มี ไลทลิ ออน เดอะ รูฟ !)

A-A!
(อะ อะ.-!)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Americano คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น