เนื้อเพลง Dear Diary คำอ่านไทย Pink

Dear, dear diary, I want to tell my secrets
( เดีย , เดีย ไดอะริ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท)
Cuz you’re the only one that I know who’ll keep
(คัซ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ไอ โน อ๊าว คีพ)
them
(เฑ็ม)
Dear, dear diary, I want to tell my secrets
(เดีย , เดีย ไดอะริ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท)
I know you’ll keep them, and this is what I’ve
(ไอ โน โยว คีพ เฑ็ม , แอ็นด ดีซ ซิส ว็อท แอฝ)
done
(ดัน)

I’ve been a bad, bad girl for so long
(แอฝ บีน อะ แบ็ด , แบ็ด เกิล ฟอ โซ ล็อง)
I don’t know how to change what went wrong
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู เชนจ ว็อท เว็นท ร็อง)
Daddy’s little girl when he went away
(แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ฮเว็น ฮี เว็นท อะเว)
What did it teach me? That love leaves
(ว็อท ดิด ดิท ทีช มี แดท ลัฝ ลีฝ)

Dear, dear diary, I want to tell my secrets
(เดีย , เดีย ไดอะริ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท)
Cuz you’re the only one that I know who’ll keep
(คัซ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ไอ โน อ๊าว คีพ)
them
(เฑ็ม)
Dear, dear diary, I want to tell my secrets
(เดีย , เดีย ไดอะริ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท)
I know you’ll keep them, and this is what I’ve
(ไอ โน โยว คีพ เฑ็ม , แอ็นด ดีซ ซิส ว็อท แอฝ)
done
(ดัน)

I’ve been down every road you could go
(แอฝ บีน เดาน เอฝริ โรด ยู เคิด โก)
I made some bad choices as you know
(ไอ เมด ซัม แบ็ด ชอยซ แอ็ส ยู โน)
Seems I have the whole world cradled in my hands
(ซีม ซาย แฮ็ฝ เดอะ โฮล เวิลด เครเดิล อิน มาย แฮ็นด)
But its just like me not to understand
(บัท อิทซ จัซท ไลค มี น็อท ทู อันเดิซแทนด)

Dear, dear diary, I want to tell my secrets
(เดีย , เดีย ไดอะริ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท)
Cuz you’re the only one that I know who’ll keep
(คัซ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ไอ โน อ๊าว คีพ)
them
(เฑ็ม)
Dear, dear diary, I want to tell my secrets
(เดีย , เดีย ไดอะริ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท)
I’ve been a bad, bad girl
(แอฝ บีน อะ แบ็ด , แบ็ด เกิล)

I learned my lessons
(ไอ เลิน มาย เล๊ซซั่น)
I turned myself around
(ไอ เทิน ไมเซลฟ อะเรานด)
I’ve got a guardian angel tattooed on my shoulder
(แอฝ ก็อท ดา กาเดียน เอนเจล แท็ททู ออน มาย โฌลเดอะ)

She’s been watching over me
(ชี บีน วัทชิง โอเฝอะ มี)

Dear, dear diary, I want to tell my secrets
(เดีย , เดีย ไดอะริ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท)
Cuz you’re the only one that I know who’ll keep
(คัซ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ไอ โน อ๊าว คีพ)
them
(เฑ็ม)
Dear, dear diary, I want to tell my secrets
(เดีย , เดีย ไดอะริ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท)
I’ve been a bad, bad girl
(แอฝ บีน อะ แบ็ด , แบ็ด เกิล)

Dear, dear diary, I want to tell my secrets
(เดีย , เดีย ไดอะริ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท)
Cuz you’re the only one that I know who’ll keep
(คัซ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ไอ โน อ๊าว คีพ)
them
(เฑ็ม)
Dear, dear diary, I want to tell my secrets
(เดีย , เดีย ไดอะริ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท)
I’ve been a bad, bad girl
(แอฝ บีน อะ แบ็ด , แบ็ด เกิล)

I’ve been a bad, bad girl
(แอฝ บีน อะ แบ็ด , แบ็ด เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dear Diary คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น