เนื้อเพลง What’s Left of Me คำอ่านไทย Nick Lachey

Watch my life,
( ว็อช มาย ไลฟ ,)
Pass me by,
(เพซ มี ไบ ,)
In the rear view mirror
(อิน เดอะ เรีย ฝยู มีเรอะ)
Pictures frozen in time
(พีคเชอะ โฟ๊เซน อิน ไทม)
Are becoming clearer
(อาร์ บิคัมอิง เคียเลอ)
I don’t wanna waste another day
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวซท แอะนัธเออะ เด)
Stuck in the shadow of my mistakes
(ซทัค อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ มาย มิซเทค)

Yeah…
(เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cause I want you,
(คอส ไอ ว็อนท ยู ,)
And I feel you,
(แอ็นด ดาย ฟีล ยู ,)
Crawling underneath my skin
(คอลลิง อันเดอะนีธ มาย ซคิน)
Like a hunger,

(ไลค เก ฮังเกอะ ,)
Like a burning,
(ไลค เก เบรินนิง ,)
To find a place I’ve never been
(ทู ไฟนด อะ พเลซ แอฝ เนฝเวอะ บีน)
Now I’m broken,
(เนา แอม บโรเค็น ,)
And I’m faded,
(แอ็นด แอม แฟ็ด ,)
I’m half the man I thought I would be:
(แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ธอท ไอ เวิด บี :)
But you can have what’s left of me
(บัท ยู แค็น แฮ็ฝ ว็อท เล็ฟท อ็อฝ มี)

I’ve been dying inside,
(แอฝ บีน ไดอิง อีนไซด ,)
Little by little,
(ลิ๊ทเทิ่ล ไบ ลิ๊ทเทิ่ล ,)
No where to go,
(โน ฮแว ทู โก ,)
But going out of my mind
(บัท โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
In endless circles,
(อิน เอ็นเล็ซ เซ๊อร์เคิ้ล ,)
Running from my self until,
(รันนิง ฟร็อม มาย เซ็ลฟ อันทีล ,)
You gave me a reason for standing still
(ยู เกฝ มี อะ รี๊ซั่น ฟอ ซแทนดิง ซทิล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

It’s falling faster,
(อิทซ ฟ๊อลิง ฟาสเทอะ ,)
Barely breathing,
(แบลิ บรีสดิง ,)
Give me something,
(กิฝ มี ซัมติง ,)
To believe in
(ทู บิลีฝ อิน)
Tell me: It’s not all in my head
(เท็ล มี : อิทซ น็อท ดอร์ อิน มาย เฮ็ด)

Take what’s left
(เทค ว็อท เล็ฟท)
Of this man
(อ็อฝ ดีซ แม็น)
Make me whole
(เมค มี โฮล)
Once again
(วันซ อะเกน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’ve been dying inside you see
(แอฝ บีน ไดอิง อีนไซด ยู ซี)
I’m going out of my mind
(แอม โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
Out of my mind
(เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
I’m just running in circles all the time
(แอม จัซท รันนิง อิน เซ๊อร์เคิ้ล ซอร์ เดอะ ไทม)
Will you take what’s left
(วิล ยู เทค ว็อท เล็ฟท)
Will you take what’s left
(วิล ยู เทค ว็อท เล็ฟท)
Will you take what’s left of me?
(วิล ยู เทค ว็อท เล็ฟท อ็อฝ มี)
Running in circles in my mind
(รันนิง อิน เซ๊อร์เคิ้ล ซิน มาย ไมนด)
Will you take what’s left
(วิล ยู เทค ว็อท เล็ฟท)
Will you take what’s left
(วิล ยู เทค ว็อท เล็ฟท)
Will you take what’s left of me?
(วิล ยู เทค ว็อท เล็ฟท อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s Left of Me คำอ่านไทย Nick Lachey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น