เนื้อเพลง Just A Little Bit Of Love คำอ่านไทย Celine Dion

Just a little bit of love
( จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ)
I was alone, I was afraid
(ไอ วอส อะโลน , ไอ วอส อัฟเรด)
I couldn’t face another day of pain in my life oh oh oh
(ไอ คูดซึ่น เฟซ แอะนัธเออะ เด อ็อฝ เพน อิน มาย ไลฟ โอ โอ โอ)
I called your name and you were there
(ไอ คอล ยุร เนม แอ็นด ยู เวอ แดร์)
Just like an answer to a prayer
(จัซท ไลค แอน อานเซอะ ทู อะ พเรเออะ)
You made it all right oh yeah
(ยู เมด อิท ดอร์ ไรท โอ เย่)

So I give my heart
(โซ ไอ กิฝ มาย ฮาท)
And I give my soul to you oh I do
(แอ็นด ดาย กิฝ มาย โซล ทู ยู โอ ไอ ดู)
And now I know
(แอ็นด เนา ไอ โน)
I know I found the truth oh hey
(ไอ โน ไอ เฟานด เดอะ ทรูธ โอ เฮ)

Just a little bit of love’s gonna turn it around
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ กอนนะ เทิน หนิด อะเรานด)
A little bit of love can do it
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ แค็น ดู อิท)
And just a little bit of love’s gonna turn it
(แอ็นด จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ กอนนะ เทิน หนิด)
Around, and around, and around, oh yeah
(อะเรานด , แอ็นด อะเรานด , แอ็นด อะเรานด , โอ เย่)

I found the truth I found the way
(ไอ เฟานด เดอะ ทรูธ ไอ เฟานด เดอะ เว)
I’m standing in the light of day
(แอม ซแทนดิง อิน เดอะ ไลท อ็อฝ เด)
I got the power
(ไอ ก็อท เดอะ เพาเออะ)
I’m not worried any longer
(แอม น็อท เวอริ เอนอิ ลองเงอ)
No I’m only getting stronger by the hour
(โน แอม โอ๊นลี่ เกดดดิ้ง สตองเกอร์ ไบ เดอะ เอาร)

You can move a mountain
(ยู แค็น มูฝ อะ เมานทิน)
Or calm the stormy sea
(ออ คาม เดอะ ซทอมิ ซี)
There’s no doubt about it
(แดร์ โน เดาท อะเบาท ดิธ)
I truly do believe
(ไอ ทรูลิ ดู บิลีฝ)

Just a little bit of love’s gonna turn it around
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ กอนนะ เทิน หนิด อะเรานด)
A little bit of love can do it
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ แค็น ดู อิท)
And just a little bit love’s gonna turn it
(แอ็นด จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลัฝ กอนนะ เทิน หนิด)
Around, around, and around, oh yeah
(อะเรานด , อะเรานด , แอ็นด อะเรานด , โอ เย่)

Just a little bit of love’s gonna turn it around
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ กอนนะ เทิน หนิด อะเรานด)
A little bit of love can do it
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ แค็น ดู อิท)
And just a little bit of love’s gonna turn it
(แอ็นด จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ กอนนะ เทิน หนิด)
Around, and around, and around, oh yeah
(อะเรานด , แอ็นด อะเรานด , แอ็นด อะเรานด , โอ เย่)

[Break]
([ บเรค ])

And it can free your mind
(แอ็นด ดิท แค็น ฟรี ยุร ไมนด)
Yes it can free your soul
(เย็ซ ซิท แค็น ฟรี ยุร โซล)
Yes it can free your mind
(เย็ซ ซิท แค็น ฟรี ยุร ไมนด)
And it can free your soul
(แอ็นด ดิท แค็น ฟรี ยุร โซล)

Free your soul let it go let it go
(ฟรี ยุร โซล เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก)
Just a little bit of love just a little bit of love
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ)
yeah
(เย่)

Just a little bit of love’s gonna turn it around
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ กอนนะ เทิน หนิด อะเรานด)
A little bit of love can do it
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ แค็น ดู อิท)
And just a little bit of love’s gonna turn it
(แอ็นด จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ กอนนะ เทิน หนิด)
Around, and around, and around, oh yeah
(อะเรานด , แอ็นด อะเรานด , แอ็นด อะเรานด , โอ เย่)

Just a little bit of love’s gonna turn it around
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ กอนนะ เทิน หนิด อะเรานด)
A little bit of love can do it
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ แค็น ดู อิท)
And just a little bit of love’s gonna turn it
(แอ็นด จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ กอนนะ เทิน หนิด)
Around, and around, and around, oh yeah
(อะเรานด , แอ็นด อะเรานด , แอ็นด อะเรานด , โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just A Little Bit Of Love คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น