เนื้อเพลง One Summer Night คำอ่านไทย All-4-One

one summer night
( วัน ซัมเมอะ ไนท)
we fell in love
(วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
one summer night
(วัน ซัมเมอะ ไนท)
i held you tight
(ไอ เฮ็ลด ยู ไทท)
you and i
(ยู แอ็นด ดาย)
under the moon of love [moon of love]
(อันเดอะ เดอะ มูน อ็อฝ ลัฝ [ มูน อ็อฝ ลัฝ ])
one summer night
(วัน ซัมเมอะ ไนท)
i kissed your lips
(ไอ คิซ ยุร ลิพ)
one summer night
(วัน ซัมเมอะ ไนท)
i held you close
(ไอ เฮ็ลด ยู คโลส)
you and i
(ยู แอ็นด ดาย)
under the moon of love
(อันเดอะ เดอะ มูน อ็อฝ ลัฝ)

you kissed me oh so tenderly
(ยู คิซ มี โอ โซ เทนเดอะลิ)
and i knew this was love
(แอ็นด ดาย นยู ดีซ วอส ลัฝ)
and as i held you oh so close
(แอ็นด แอ็ส ซาย เฮ็ลด ยู โอ โซ คโลส)
i knew no one could ever take your place
(ไอ นยู โน วัน เคิด เอฝเออะ เทค ยุร พเลซ)

oh one summer night
(โอ วัน ซัมเมอะ ไนท)
we fell in love
(วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
one summer night
(วัน ซัมเมอะ ไนท)
i held you tight
(ไอ เฮ็ลด ยู ไทท)
you and i
(ยู แอ็นด ดาย)
under the moon of love [moon of love]
(อันเดอะ เดอะ มูน อ็อฝ ลัฝ [ มูน อ็อฝ ลัฝ ])

baby, i love you so much
(เบบิ , ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
when i hold you in my arms
(ฮเว็น นาย โฮลด ยู อิน มาย อาม)
i feel eternal love
(ไอ ฟีล อิเทอแน็ล ลัฝ)
i don’t ever want to lose your love
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ ว็อนท ทู ลูส ยุร ลัฝ)
i want our love to last forever
(ไอ ว็อนท เอ๊า ลัฝ ทู ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

you kissed me oh so tenderly
(ยู คิซ มี โอ โซ เทนเดอะลิ)
and i knew this was love
(แอ็นด ดาย นยู ดีซ วอส ลัฝ)
and as i held you oh so close
(แอ็นด แอ็ส ซาย เฮ็ลด ยู โอ โซ คโลส)
i knew no one could ever take your place
(ไอ นยู โน วัน เคิด เอฝเออะ เทค ยุร พเลซ)

oh one summer night
(โอ วัน ซัมเมอะ ไนท)
we fell in love
(วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
one summer night
(วัน ซัมเมอะ ไนท)
i kissed your lips
(ไอ คิซ ยุร ลิพ)
you and i
(ยู แอ็นด ดาย)
under the moon of love
(อันเดอะ เดอะ มูน อ็อฝ ลัฝ)
moon of love
(มูน อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Summer Night คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น