เนื้อเพลง Blinded by Love คำอ่านไทย Lenka

I came home and nothing was right
( ไอ เคม โฮม แอ็นด นัธอิง วอส ไรท)
It’s been a while since a fight
(อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ อะ ไฟท)
Well, maybe tonight my need for love
(เว็ล , เมบี ทุไนท มาย นีด ฟอ ลัฝ)
Can blind my sight
(แค็น บไลนด มาย ไซท)

And I say things out of spite
(แอ็นด ดาย เซ ธิง เอ้า อ็อฝ ซไพท)
Or I push you aside
(ออ ไอ พุฌ ยู อะไซด)
No, I don’t know how to fix it
(โน , ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ฟิคซ อิท)
I am falling apart and I am breaking your heart
(ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง อะพาท แอ็นด ดาย แอ็ม บเรคคิง ยุร ฮาท)

Help me to see
(เฮ็ลพ มี ทู ซี)
Cause I am blinded by love, blinded by love
(คอส ไอ แอ็ม บไลนด ไบ ลัฝ , บไลนด ไบ ลัฝ)
And help me to be the one to guide us
(แอ็นด เฮ็ลพ มี ทู บี ดิ วัน ทู ไกด อัซ)
Through the dark things we do
(ธรู เดอะ ดาค ธิง วี ดู)

Now I know I can be tough sometimes
(เนา ไอ โน ไอ แค็น บี ทั๊ฟ ซัมไทม์)
My words come out like knives
(มาย เวิด คัม เอ้า ไลค ไนฝส)
Cutting the space between us
(คัททิง เดอะ ซเพซ บีทวิน อัซ)
And you try, yeah, I know you try
(แอ็นด ยู ทไร , เย่ , ไอ โน ยู ทไร)

To just let things slide
(ทู จัซท เล็ท ธิง ซไลด)
But what good is that to us?
(บัท ว็อท เกิด อีส แดท ทู อัซ)
Oh, oh, I don’t know
(โอ , โอ , ไอ ด้อนท์ โน)
I am falling apart and I am breaking your heart
(ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง อะพาท แอ็นด ดาย แอ็ม บเรคคิง ยุร ฮาท)

Help me to see
(เฮ็ลพ มี ทู ซี)
Cause I am blinded by love, blinded by love
(คอส ไอ แอ็ม บไลนด ไบ ลัฝ , บไลนด ไบ ลัฝ)
And help me to be the one to guide us
(แอ็นด เฮ็ลพ มี ทู บี ดิ วัน ทู ไกด อัซ)
Through the dark things we do
(ธรู เดอะ ดาค ธิง วี ดู)

Oh, I don’t know what possibly changed
(โอ , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท พอซซิบลิ เชนจ)
We were so good, so good
(วี เวอ โซ เกิด , โซ เกิด)
And where is the light at the end of this tunnel
(แอ็นด ฮแว อีส เดอะ ไลท แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ ดีซ ทันเน็ล)
Cause I am falling apart and I am breaking your heart
(คอส ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง อะพาท แอ็นด ดาย แอ็ม บเรคคิง ยุร ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blinded by Love คำอ่านไทย Lenka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น