เนื้อเพลง Walk with Me in Hell คำอ่านไทย Lamb Of God

Pray for blood
( พเร ฟอ บลัด)
Pray for the cleansing
(พเร ฟอ เดอะ cleansings)
Pray for the flood
(พเร ฟอ เดอะ ฟลัด)
Pray for the end of this wide awake nightmare
(พเร ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ ดีซ ไวด อะเวค ไนท์แมร์)
This lie of a life came as quickly as it can dissolve
(ดีซ ไล อ็อฝ อะ ไลฟ เคม แอ็ส ควีคลิ แอ็ส ซิท แค็น ดิสอลฝ)
We seek only reprieve and welcome the darkness
(วี ซีค โอ๊นลี่ ริพรีฝ แอ็นด เวลคัม เดอะ ดาคเน็ซ)
The myth of a meaning so lost and forgotten
(เดอะ มิธ อ็อฝ อะ มีนนิง โซ ล็อซท แอ็นด ฟอร์กอทเดน)

Take hold of my hand
(เทค โฮลด อ็อฝ มาย แฮ็นด)
For you are no longer alone
(ฟอ ยู อาร์ โน ลองเงอ อะโลน)
Walk with me in hell
(วอค วิฑ มี อิน เฮ็ล)

Pray for solace
(พเร ฟอ ซอลอิซ)
Pray for the resolve
(พเร ฟอ เดอะ ริสอลฝ)
Pray for the a savior
(พเร ฟอ ดิ อะ เซฝเยอะ)
Pray for deliverance, some kind of purpose
(พเร ฟอ ดิลีฝเออะแร็นซ , ซัม ไคนด อ็อฝ เพอพัซ)
A glimpse of a light in this void of existence
(อะ กลิมซ อ็อฝ อะ ไลท อิน ดีซ ฝอยด อ็อฝ เอ็กสีซเท็นซ)
Now witness the end of an age
(เนา วีทเน็ซ ดิ เอ็นด อ็อฝ แอน เอจ)
Hope dies in hands of believers
(โฮพ ได ซิน แฮ็นด อ็อฝ บิลีฝเฝอะ)
who seek the truth in the liar’s eyes
(ฮู ซีค เดอะ ทรูธ อิน เดอะ ไลเออะ ไอ)

Take hold of my hand
(เทค โฮลด อ็อฝ มาย แฮ็นด)
For you are no longer alone
(ฟอ ยู อาร์ โน ลองเงอ อะโลน)
Walk with me in hell
(วอค วิฑ มี อิน เฮ็ล)
You’re never alone
(ยัวร์ เนฝเวอะ อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk with Me in Hell คำอ่านไทย Lamb Of God

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น