เนื้อเพลง Mona Lisa คำอ่านไทย Elvis Presley

Mona Lisa, Mona Lisa, man have named you
( โมนา ลีซา , โมนา ลีซา , แม็น แฮ็ฝ เนม ยู)
You’re so like the lady with the mystic smile
(ยัวร์ โซ ไลค เดอะ เลดิ วิฑ เดอะ มีซทิค ซไมล)
Is it only ’cause you’re lonely man have blamed you
(อีส ซิท โอ๊นลี่ คอส ยัวร์ โลนลิ แม็น แฮ็ฝ บเลม ยู)
For that Mona Lisa strangeness in your smile
(ฟอ แดท โมนา ลีซา ซทเรนจเน็ซ ซิน ยุร ซไมล)
Do you smile to tempt a lover Mona Lisa
(ดู ยู ซไมล ทู เท็ม ดา ลัฝเออะ โมนา ลีซา)
Or is it your way to hide a broken heart
(ออ อีส ซิท ยุร เว ทู ไฮด อะ บโรเค็น ฮาท)

Many dreams have been brought to your doorstep
(เมนอิ ดรีม แฮ็ฝ บีน บรอท ทู ยุร ดอร์สเต็ป)
They just lie there and they die there
(เด จัซท ไล แดร์ แอ็นด เด ได แดร์)
Are you warm, are you real Mona Lisa
(อาร์ ยู วอม , อาร์ ยู ริแอ็ล โมนา ลีซา)
Or just a cold and lonely lovely work of art
(ออ จัซท ดา โคลด แอ็นด โลนลิ ลัฝลิ เวิค อ็อฝ อาท)

La la la la……
(ลา ลา ลา ลา)

For that Mona Lisa strangeness in your smile
(ฟอ แดท โมนา ลีซา ซทเรนจเน็ซ ซิน ยุร ซไมล)
Do you smile to tempt a lover Mona Lisa
(ดู ยู ซไมล ทู เท็ม ดา ลัฝเออะ โมนา ลีซา)
Or is it your way to hide a broken heart
(ออ อีส ซิท ยุร เว ทู ไฮด อะ บโรเค็น ฮาท)

Many dreams have been brought to your doorstep
(เมนอิ ดรีม แฮ็ฝ บีน บรอท ทู ยุร ดอร์สเต็ป)
They just lie there and they die there
(เด จัซท ไล แดร์ แอ็นด เด ได แดร์)
Are you warm, are you real Mona Lisa
(อาร์ ยู วอม , อาร์ ยู ริแอ็ล โมนา ลีซา)
Or just a cold and lonely lovely work of art
(ออ จัซท ดา โคลด แอ็นด โลนลิ ลัฝลิ เวิค อ็อฝ อาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mona Lisa คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น