เนื้อเพลง Sandpaper Kisses คำอ่านไทย Martina Topley-Bird

Sandpaper kisses, papercut bliss
( แซนเพเพอ คีสเซซ , เปเปอร์คัท บลิซ)
Don’t know what this is, but it all leads to this:
(ด้อนท์ โน ว็อท ดีซ ซิส , บัท ดิธ ดอร์ เล็ด ทู ดีซ :)
You’re gonna leave Her
(ยัวร์ กอนนะ ลีฝ เฮอ)
You have deceived Her
(ยู แฮ็ฝ ดิซีฝ เฮอ)
Just a girl
(จัซท ดา เกิล)

Ooh just a girl with featherweight curls
(อู้ จัซท ดา เกิล วิฑ featherweight เคิล)
To expose all she knows you play like tease
(ทู เอ็คซโพเส ออล ชี โน ยู พเล ไลค ทีส)
Just a girl with featherweight curls
(จัซท ดา เกิล วิฑ featherweight เคิล)
To expose all she knows you play like tease
(ทู เอ็คซโพเส ออล ชี โน ยู พเล ไลค ทีส)

You’re gonna leave Her
(ยัวร์ กอนนะ ลีฝ เฮอ)
You have deceived Her
(ยู แฮ็ฝ ดิซีฝ เฮอ)
Just a girl
(จัซท ดา เกิล)

I want the soul of something simple to
(ไอ ว็อนท เดอะ โซล อ็อฝ ซัมติง ซิ๊มเพิ่ล ทู)
take home with me
(เทค โฮม วิฑ มี)
The world as someplace simple it’s my
(เดอะ เวิลด แอ็ส ซัมเพรส ซิ๊มเพิ่ล อิทซ มาย)
home you see
(โฮม ยู ซี)

You’re gonna leave Her
(ยัวร์ กอนนะ ลีฝ เฮอ)
You have deceived Her
(ยู แฮ็ฝ ดิซีฝ เฮอ)
Just a girl, a blood red pearl
(จัซท ดา เกิล , อะ บลัด เร็ด เพิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sandpaper Kisses คำอ่านไทย Martina Topley-Bird

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น