เนื้อเพลง Frosty The Snowman คำอ่านไทย Toby Keith

Frosty the Snowman, was a jolly happy soul,
( ฟรอซทิ เดอะ สโนว์แมน , วอส ซา จอลลิ แฮพพิ โซล ,)
With a corn cob pipe and a b*tton nose, and two eyes made of coal.
(วิฑ อะ คอน ค็อบ ไพพ แอ็นด อะ บี *tton โนส , แอ็นด ทู ไอ เมด อ็อฝ โคล)
Frosty the Snowman, is a fairytale, they say.
(ฟรอซทิ เดอะ สโนว์แมน , อีส ซา แฟรี่เทล , เด เซ)
He was made of snow, but the children know he came to life one day.
(ฮี วอส เมด อ็อฝ ซโน , บัท เดอะ ชีลดเร็น โน ฮี เคม ทู ไลฟ วัน เด)
There must have been some magic in that old silk hat they found,
(แดร์ มัซท แฮ็ฝ บีน ซัม แมจอิค อิน แดท โอลด ซิลค แฮ็ท เด เฟานด ,)
For when they placed it on his head, he began to dance around!
(ฟอ ฮเว็น เด พเลซ ดิท ออน ฮิส เฮ็ด , ฮี บิแกน ทู ดานซ อะเรานด !)
Oh, Frosty, the Snowman, was alive as he could be;
(โอ , ฟรอซทิ , เดอะ สโนว์แมน , วอส อะไลฝ แอ็ส ฮี เคิด บี 😉
and the children say he could laugh and play,
(แอ็นด เดอะ ชีลดเร็น เซ ฮี เคิด ลาฟ แอ็นด พเล ,)
just the same as you and me.
(จัซท เดอะ เซม แอ็ส ยู แอ็นด มี)

Thumpety thump, thump, thumpety thump, thump,
(Thumpety ธัมพ , ธัมพ , thumpety ธัมพ , ธัมพ ,)
look at Frosty go.
(ลุค แกท ฟรอซทิ โก)
Thumpety thump, thump, thumpety thump, thump,
(Thumpety ธัมพ , ธัมพ , thumpety ธัมพ , ธัมพ ,)
over the hills of snow.
(โอเฝอะ เดอะ ฮิล อ็อฝ ซโน)

Frosty the Snowman, knew the sun was hot that day,
(ฟรอซทิ เดอะ สโนว์แมน , นยู เดอะ ซัน วอส ฮ็อท แดท เด ,)
so he said, ” Let’s run, and we’ll have some fun now, before I melt away. ”
(โซ ฮี เซ็ด , ” เล็ท รัน , แอ็นด เว็ล แฮ็ฝ ซัม ฟัน เนา , บิโฟ ไอ เม็ลท อะเว “)
Down to the village, with a broomstick in his hand,
(เดาน ทู เดอะ ฝีลลิจ , วิฑ อะ broomstick อิน ฮิส แฮ็นด ,)
Running here and there, all around the square,
(รันนิง เฮียร แอ็นด แดร์ , ออล อะเรานด เดอะ ซคแว ,)
sayin’, ” Catch me if you can. ”
(เซย์อิน , ” แค็ช มี อิฟ ยู แค็น “)
He led them down the streets of town, right to the traffic cop;
(ฮี เล็ด เฑ็ม เดาน เดอะ ซทรีท อ็อฝ ทาวน์ , ไรท ทู เดอะ ทแรฟฟิค ค็อพ 😉
and only paused a moment, when he heard him holler, ” Stop! ”
(แอ็นด โอ๊นลี่ พอส อะ โมเม็นท , ฮเว็น ฮี เฮิด ฮิม ฮอลเลอะ , ” ซท็อพ ! “)
For Frosty, the Snowman, had to hurry on his way,
(ฟอ ฟรอซทิ , เดอะ สโนว์แมน , แฮ็ด ทู เฮอริ ออน ฮิส เว ,)
But he waved goodbye, sayin’ ” Don’t cry, I’ll be back again some day. ”
(บัท ฮี เวฝ กู๊ดบาย , เซย์อิน ” ด้อนท์ คไร , แอล บี แบ็ค อะเกน ซัม เด “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Frosty The Snowman คำอ่านไทย Toby Keith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น