เนื้อเพลง Who Needs The World คำอ่านไทย Nick Carter

I stare at your face, into your eyes
( ไอ ซแท แอ็ท ยุร เฟซ , อีนทุ ยุร ไอ)
Outside there’s so much passing us by
(เอาทไซด แดร์ โซ มัช พาซซิง อัซ ไบ)
All of the sounds, all of the sights
(ออล อ็อฝ เดอะ เซานด , ออล อ็อฝ เดอะ ไซท)
Over the earth and under the sky
(โอเฝอะ ดิ เอิธ แอ็นด อันเดอะ เดอะ ซไค)
Too much cold and too much rain
(ทู มัช โคลด แอ็นด ทู มัช เรน)
Too much heartache to explain
(ทู มัช ฮาทเทคทู เอ็คซพเลน)

Who needs the world when I’ve got you
(ฮู นีด เดอะ เวิลด ฮเว็น แอฝ ก็อท ยู)
Switch off the sun, the stars and the moon
(ซวิช ออฟฟ เดอะ ซัน , เดอะ ซทา แซน เดอะ มูน)
I’ve all I need inside of this room
(แอฝ ออล ไอ นีด อีนไซด อ็อฝ ดีซ รุม)
Who needs the world when I’ve got you
(ฮู นีด เดอะ เวิลด ฮเว็น แอฝ ก็อท ยู)

I walk on the street, talk in the dark
(ไอ วอค ออน เดอะ ซทรีท , ทอค อิน เดอะ ดาค)
I see people’s dreams just falling apart
(ไอ ซี พี๊เพิ่ล ดรีม จัซท ฟ๊อลิง อะพาท)
I open my arms, try to be true
(ไอ โอเพ็น มาย อาม , ทไร ทู บี ทรู)
Seems like my only truth is you
(ซีม ไลค มาย โอ๊นลี่ ทรูธ อีส ยู)
Am I wrong or am I right?
(แอ็ม ไอ ร็อง ออ แอ็ม ไอ ไรท)
All I want is you tonight
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู ทุไนท)

Who needs the world when I’ve got you
(ฮู นีด เดอะ เวิลด ฮเว็น แอฝ ก็อท ยู)
Switch off the sun, the stars and the moon
(ซวิช ออฟฟ เดอะ ซัน , เดอะ ซทา แซน เดอะ มูน)
I’ve all I need inside of this room
(แอฝ ออล ไอ นีด อีนไซด อ็อฝ ดีซ รุม)
Who needs the world when I’ve got you
(ฮู นีด เดอะ เวิลด ฮเว็น แอฝ ก็อท ยู)

Who needs the stars so bright and the grass so green
(ฮู นีด เดอะ ซทา โซ ไบร๊ท แอ็นด เดอะ กราซ โซ กรีน)
And the morning light
(แอ็นด เดอะ มอนิง ไลท)
Who needs the wind to blow and the tide to rise
(ฮู นีด เดอะ วินด ทู บโล แอ็นด เดอะ ไทด ทู ไรส)
Who needs it, I don’t know
(ฮู นีด ซิท , ไอ ด้อนท์ โน)
I don’t know…yeah
(ไอ ด้อนท์ โน เย่)

Who needs the world when I’ve got you
(ฮู นีด เดอะ เวิลด ฮเว็น แอฝ ก็อท ยู)
Switch off the sun, the stars and the moon
(ซวิช ออฟฟ เดอะ ซัน , เดอะ ซทา แซน เดอะ มูน)
I’ve all I need inside of this room
(แอฝ ออล ไอ นีด อีนไซด อ็อฝ ดีซ รุม)
Who needs the world when I’ve got you
(ฮู นีด เดอะ เวิลด ฮเว็น แอฝ ก็อท ยู)

Who needs the world when I’ve got you
(ฮู นีด เดอะ เวิลด ฮเว็น แอฝ ก็อท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Needs The World คำอ่านไทย Nick Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น