เนื้อเพลง Message in a Bottle คำอ่านไทย The Police

Just a castaway, an island lost at sea, oh
( จัซท ดา คาซอะเว , แอน ไอแล็นด ล็อซท แอ็ท ซี , โอ)
Another lonely day, with no one here but me, oh
(แอะนัธเออะ โลนลิ เด , วิฑ โน วัน เฮียร บัท มี , โอ)
More loneliness than any man could bear
(โม โลนลิเน็ซ แฑ็น เอนอิ แม็น เคิด แบ)
Rescue me before I fall into despair, oh
(เรซคยู มี บิโฟ ไอ ฟอล อีนทุ ดิซแพ , โอ)

I’ll send an S.O.S. to the world
(แอล เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I’ll send an S.O.S. to the world
(แอล เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
Message in a bottle, yeah
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล , เย่)
Message in a bottle, yeah
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล , เย่)

A year has passed since I wrote my note
(อะ เยีย แฮ็ส พาซ ซินซ ไอ โรท มาย โนท)
But I should have known this right from the start
(บัท ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน ดีซ ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Only hope can keep me together
(โอ๊นลี่ โฮพ แค็น คีพ มี ทุเกฑเออะ)
Love can mend your life but
(ลัฝ แค็น เม็นด ยุร ไลฟ บัท)
Love can break your heart
(ลัฝ แค็น บเรค ยุร ฮาท)
I’ll send an S.O.S. to the world
(แอล เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I’ll send an S.O.S. to the world
(แอล เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
Message in a bottle, yeah
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล , เย่)
Message in a bottle, yeah
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล , เย่)
Message in a bottle, yeah
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล , เย่)
Message in a bottle, yeah
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล , เย่)

Walked out this morning, don’t believe what I saw
(วอค เอ้า ดีซ มอนิง , ด้อนท์ บิลีฝ ว็อท ไอ ซอ)
Hundred billion bottles washed up on the shore
(ฮันดเร็ด บีลยัน บ๊อทเทิ่ล ว็อฌ อัพ ออน เดอะ โฌ)
Seems I’m not alone in being alone
(ซีม แอม น็อท อะโลน อิน บีอิง อะโลน)
Hundred billion castaways, looking for a home
(ฮันดเร็ด บีลยัน คาซอะเว , ลุคอิง ฟอ รา โฮม)
I’ll send an S.O.S. to the world
(แอล เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I’ll send an S.O.S. to the world
(แอล เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
Message in a bottle, yeah
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล , เย่)
Message in a bottle, yeah
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล , เย่)
Message in a bottle, yeah
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล , เย่)
Message in a bottle, yeah
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล , เย่)
Sending out at an S.O.S.
(เซนดิ้ง เอ้า แอ็ท แอน เอส โอ เอส)
Sending out at an S.O.S.
(เซนดิ้ง เอ้า แอ็ท แอน เอส โอ เอส)
Sending out at an S.O.S.
(เซนดิ้ง เอ้า แอ็ท แอน เอส โอ เอส)
Sending out at an S.O.S.
(เซนดิ้ง เอ้า แอ็ท แอน เอส โอ เอส)
Sending out at an S.O.S.
(เซนดิ้ง เอ้า แอ็ท แอน เอส โอ เอส)
Sending out at an S.O.S…
(เซนดิ้ง เอ้า แอ็ท แอน เอส โอ เอส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Message in a Bottle คำอ่านไทย The Police

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น