เนื้อเพลง I Cry คำอ่านไทย Ja Rule

[Lil’ Mo]
( [ ลิล โม ])
[Chorus]
([ โครัซ ])
When I cry, you cry
(ฮเว็น นาย คไร , ยู คไร)
We cry, together
(วี คไร , ทุเกฑเออะ)
Said I cry, you cry
(เซ็ด ดาย คไร , ยู คไร)
We cry, together
(วี คไร , ทุเกฑเออะ)
Said I cry, you cry
(เซ็ด ดาย คไร , ยู คไร)
We cry, together
(วี คไร , ทุเกฑเออะ)
Said I cry, you cry
(เซ็ด ดาย คไร , ยู คไร)
We cry, together
(วี คไร , ทุเกฑเออะ)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
I life I love my wife
(ไอ ไลฟ ไอ ลัฝ มาย ไวฟ)
A bad time to prevail, it overwhelmed me
(อะ แบ็ด ไทม ทู พริเฝล , อิท โอเฝอะฮเวลม มี)
I’m livin in hell but livin wealthy
(แอม ลีฝอิน อิน เฮ็ล บัท ลีฝอิน เวลธิ)
And know these hoes love me
(แอ็นด โน ฑิส โฮ ลัฝ มี)
Because I’m a star
(บิคอส แอม มา ซทา)
I can’t even cop a drink at the bar
(ไอ แค็นท อีเฝ็น ค็อพ อะ ดริงค แกท เดอะ บา)
Get me some bottles of that Remi Mar-tin
(เก็ท มี ซัม บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ แดท เรมมี่ มา ทิน)
Let’s get the party
(เล็ท เก็ท เดอะ พาทิ)
Cracking right here f*ck V.I.P
(แคร๊คกิน ไรท เฮียร เอฟ *ck วี ไอ พี)
Now when my baby loves me
(เนา ฮเว็น มาย เบบิ ลัฝ มี)
Home wit tears in her eyes
(โฮม วิท เทีย ซิน เฮอ ไอ)
And when I get in, I hurt her more by tellin her lies
(แอ็นด ฮเว็น นาย เก็ท อิน , ไอ เฮิท เฮอ โม ไบ เทลลิน เฮอ ไล)
She ain’t surprise at me
(ชี เอน เซิพไรส แอ็ท มี)
Just surprise at we
(จัซท เซิพไรส แอ็ท วี)
Been together for this long
(บีน ทุเกฑเออะ ฟอ ดีซ ล็อง)
And I can be
(แอ็นด ดาย แค็น บี)
The one to mistreat her
(ดิ วัน ทู mistreat เฮอ)
Thought it last forever
(ธอท ดิธ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Cuz if I cry, you cry
(คัซ อิฟ ฟาย คไร , ยู คไร)
We cry together
(วี คไร ทุเกฑเออะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
From, what I recall we was little n*ggas
(ฟร็อม , ว็อท ไอ ริคอล วี วอส ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *ggas)
Cutting, school getting high, the hottest n*ggas
(คัททิง , ซคูล เกดดดิ้ง ไฮ , เดอะ ฮอทเดว เอ็น *ggas)
Livin, life so free
(ลีฝอิน , ไลฟ โซ ฟรี)
That we ain’t fearin
(แดท วี เอน fearin)
The, ills of the world
(เดอะ , แอล อ็อฝ เดอะ เวิลด)
In heat of drug dealin
(อิน ฮีท อ็อฝ ดรัก ดิลลิน)
You and I then made a killin
(ยู แอ็นด ดาย เด็น เมด อะ คิลลิน)
And stuck together
(แอ็นด ซทัค ทุเกฑเออะ)
I this land of forbidden treasure
(ไอ ดีซ แล็นด อ็อฝ ฟอร์บีดเดน ทเรฉเออะ)
Love is the only evil seed that could sever
(ลัฝ อีส ดิ โอ๊นลี่ อี๊วิ้ว ซี แดท เคิด เซฝเออะ)
A tied this close
(อะ ไท ดีซ คโลส)
Not the love between us but your love for the dough
(น็อท เดอะ ลัฝ บีทวิน อัซ บัท ยุร ลัฝ ฟอ เดอะ โด)
You went O.T started makin M-O-N-E-Why
(ยู เว็นท โอ ที ซทาท เมกิน เอ็ม โอ เอ็น อี ฮไว)
All my good n*ggas gotta die
(ออล มาย เกิด เอ็น *ggas กอททะ ได)
But sh*t could last forever
(บัท ฌะ *ที เคิด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Wish it could last forever
(วิฌ อิท เคิด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Cuz when you die
(คัซ ฮเว็น ยู ได)
I cried, we cried together
(ไอ คไร , วี คไร ทุเกฑเออะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Wash away your tears [my love]
(ว็อฌ อะเว ยุร เทีย [ มาย ลัฝ ])
You ain’t gotta cry no more [my love]
(ยู เอน กอททะ คไร โน โม [ มาย ลัฝ ])
I’m putting on everything out [my love]
(แอม พูทดิง ออน เอ๊วี่ติง เอ้า [ มาย ลัฝ ])
And my pain it’s my love
(แอ็นด มาย เพน อิทซ มาย ลัฝ)
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
This world to smile for me
(ดีซ เวิลด ทู ซไมล ฟอ มี)
Don’t shed a tear cuz the n*gga died happily
(ด้อนท์ ชี อะ เทีย คัซ เดอะ เอ็น *gga ได แฮพพิลิ)
My momma warned me life was a muthaf*cka
(มาย มอมมาวอน มี ไลฟ วอส ซา muthaf*cka)
But I ignored the warning and kept on hustlin
(บัท ไอ อิกนอร์ เดอะ วอนิง แอ็นด เค็พท ออน ฮัสลิน)
And every night she just looked at me
(แอ็นด เอฝริ ไนท ชี จัซท ลุค แอ็ท มี)
Tears in her eyes and they be saying sh*t like
(เทีย ซิน เฮอ ไอ แซน เด บี เซอิง ฌะ *ที ไลค)
” I don’t want me baby to die ”
(” ไอ ด้อนท์ ว็อนท มี เบบิ ทู ได “)
Brought so much pain into a life
(บรอท โซ มัช เพน อีนทุ อะ ไลฟ)
Gotta make it better
(กอททะ เมค อิท เบทเทอะ)
Cuz when ma cried I cried
(คัซ ฮเว็น มา คไร ดาย คไร)
We cried together
(วี คไร ทุเกฑเออะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Lil’ Mo]
([ ลิล โม ])
Oooooohhhh
(Oooooohhhh)
You cry, then I cry
(ยู คไร , เด็น นาย คไร)
Then we cry
(เด็น วี คไร)
When he cries
(ฮเว็น ฮี ไคร)
I cry together, together
(ไอ คไร ทุเกฑเออะ , ทุเกฑเออะ)
When I cry, then you cry
(ฮเว็น นาย คไร , เด็น ยู คไร)
Then we’ll cry, together
(เด็น เว็ล คไร , ทุเกฑเออะ)
Baby, cuz when
(เบบิ , คัซ ฮเว็น)
Ja cries, Mo cries
(จา ไคร , โม ไคร)
We’ll cry, together
(เว็ล คไร , ทุเกฑเออะ)
If he cry, I’ll cry
(อิฟ ฮี คไร , แอล คไร)
Then we’ll cry, together
(เด็น เว็ล คไร , ทุเกฑเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Cry คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น