เนื้อเพลง Hot As Ice คำอ่านไทย Britney Spears

Ah, yeah
( อา , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

I’m just a girl with the ability to drive a man crazy
(แอม จัซท ดา เกิล วิฑ ดิ อะบีลอิติ ทู ดไรฝ อะ แม็น คเรสิ)
[Crazy]
([ คเรสิ ])
Make him call me mama
(เมค ฮิม คอล มี มามะ)
[Mama]
([ มามะ ])
Make him my new baby
(เมค ฮิม มาย นยู เบบิ)
[Baby]
([ เบบิ ])
New way to prove they saying
(นยู เว ทู พรูฝ เด เซอิง)
Thank you very much
(แธ็งค ยู เฝริ มัช)
Later, legend
(เลทเออะ , เลจเอ็นด)
You can look but not touch
(ยู แค็น ลุค บัท น็อท ทั๊ช)
Cause I’m
(คอส แอม)

Cold as fire, baby
(โคลด แอ็ส ไฟร , เบบิ)
Hot as ice
(ฮ็อท แอ็ส ไอซ)
If you’ve ever been to heaven, baby
(อิฟ ยู๊ฟ เอฝเออะ บีน ทู เฮฝเอ็น , เบบิ)
This is twice as nice
(ดีซ ซิส ทไวซ แอ็ส ไน๊ซ์)
I’m cold as fire, baby
(แอม โคลด แอ็ส ไฟร , เบบิ)
Hot as ice
(ฮ็อท แอ็ส ไอซ)
If you’ve ever been to heaven
(อิฟ ยู๊ฟ เอฝเออะ บีน ทู เฮฝเอ็น)
This is twice as nice
(ดีซ ซิส ทไวซ แอ็ส ไน๊ซ์)

Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)

Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)

Just save your foolishness and f*ckery
(จัซท เซฝ ยุร ฟูลอิฌเน็ซ แซน เอฟ *ckery)
And handling my business
(แอ็นด แฮนดลลิง มาย บีสเน็ซ)
Holler if you hear me
(ฮอลเลอะ อิฟ ยู เฮีย มี)
[Hey!]
([ เฮ ! ])
Can I get a witness?
(แค็น นาย เก็ท ดา วีทเน็ซ)
Preacher, preacher
(พิทเชอร์ , พิทเชอร์)
I’m the teacher, you can learn
(แอม เดอะ ทีชเออะ , ยู แค็น เลิน)
Watch your fingers, boy
(ว็อช ยุร ฟีงเกอะ , บอย)
You might get burned
(ยู ไมท เก็ท เบิน)
Cause I’m
(คอส แอม)

Cold as fire, baby
(โคลด แอ็ส ไฟร , เบบิ)
Hot as ice
(ฮ็อท แอ็ส ไอซ)
If you’ve ever been to heaven, baby
(อิฟ ยู๊ฟ เอฝเออะ บีน ทู เฮฝเอ็น , เบบิ)
This is twice as nice
(ดีซ ซิส ทไวซ แอ็ส ไน๊ซ์)
I’m cold as fire, baby
(แอม โคลด แอ็ส ไฟร , เบบิ)
Hot as ice
(ฮ็อท แอ็ส ไอซ)
If you’ve ever been to heaven
(อิฟ ยู๊ฟ เอฝเออะ บีน ทู เฮฝเอ็น)
This is twice as nice
(ดีซ ซิส ทไวซ แอ็ส ไน๊ซ์)

Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)

Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)

As you can see
(แอ็ส ยู แค็น ซี)
[See]
([ ซี ])
Watching you think
(วัทชิง ยู ธิงค)
I’m cold as fire
(แอม โคลด แอ็ส ไฟร)
[Yeah, I’m cold as fire]
([ เย่ , แอม โคลด แอ็ส ไฟร ])
Yeah, make you believe
(เย่ , เมค ยู บิลีฝ)
Make you stop and breathe
(เมค ยู ซท็อพ แอ็นด บรีฑ)
I’ll take you higher
(แอล เทค ยู ไฮเออะ)
I’m just too cool
(แอม จัซท ทู คูล)
Make you do what it do
(เมค ยู ดู ว็อท ดิธ ดู)
I’m hot as ice
(แอม ฮ็อท แอ็ส ไอซ)
[Yeah, I’m hot as ice]
([ เย่ , แอม ฮ็อท แอ็ส ไอซ ])
Make you feel like heaven
(เมค ยู ฟีล ไลค เฮฝเอ็น)
Twenty four, seven
(ทเวนทิ โฟ , เซฝเอ็น)
I’m twice as nice now
(แอม ทไวซ แอ็ส ไน๊ซ์ เนา)

Cold as fire baby
(โคลด แอ็ส ไฟร เบบิ)
Hot as ice
(ฮ็อท แอ็ส ไอซ)
If you’ve ever been to heaven, baby
(อิฟ ยู๊ฟ เอฝเออะ บีน ทู เฮฝเอ็น , เบบิ)
This is twice as nice
(ดีซ ซิส ทไวซ แอ็ส ไน๊ซ์)
I’m cold as fire, baby
(แอม โคลด แอ็ส ไฟร , เบบิ)
Hot as ice
(ฮ็อท แอ็ส ไอซ)
If you’ve ever been to heaven, baby
(อิฟ ยู๊ฟ เอฝเออะ บีน ทู เฮฝเอ็น , เบบิ)
This is twice as nice
(ดีซ ซิส ทไวซ แอ็ส ไน๊ซ์)

Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)

Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot As Ice คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น